Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowi funkcjonariusze w naszych szeregach

Data publikacji 22.06.2022

Dziś w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach odbyło się ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy. Adepci, zanim trafią do służby, wyjadą na 6 miesięczne szkolenie, dzięki któremu zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności. Słowa roty ślubowania w obecności szefa świętokrzyskich policjantów nadinsp. dr Jarosława Kalety wypowiedziało czterech funkcjonariuszy.

W sali odpraw Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której czterech funkcjonariuszy złożyło uroczyste ślubowanie, wypowiadając słowa: „Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…)”. Adepci z dumą wyrecytowali rotę ślubowania w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosława Kalety, Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Kielcach mł. insp. Anny Adamczyk- Kity oraz Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Kielcach insp. Jarosława Kosika

Szef świętokrzyskich policjantów nadinsp. dr Jarosław Kaleta pogratulował policjantom podjęcia wyzwania, jakim jest służba w Policji oraz życzył im sukcesów w życiu zawodowym, a także prywatnym. Bożego błogosławieństwa nowo przyjętym funkcjonariuszom udzielił ks. ppor. Paweł Kowalski, któremu Pan Generał winszował objęcia funkcji Kapelana Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego w Kielcach.

Teraz adeptów czeka półroczne szkolenie zawodowe w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, gdzie będą zdobywać wiedzę teoretyczną i praktyczną m.in. z zakresu przepisów prawa czy taktyk i technik interwencji. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie.

Przypominamy, że osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć odpowiednie dokumenty w Wydziale Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach znajdującej się przy ul. Seminaryjskiej 12. Przyjmowanie dokumentów odbywa się od poniedziałku do środy w godzinach od 9:00 do 13:00 w pokoju nr 15.

Kandydat do służby w Policji musi spełniać następujące warunki:

 • posiadać polskie obywatelstwo,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Opr. DJ

Źródło: KWP w Kielcach  

 • uroczystość ślubowania
  #1
 • uroczystość ślubowania
  #2
 • uroczystość ślubowania
  #3
 • uroczystość ślubowania
  #4
 • uroczystość ślubowania
  #5
 • uroczystość ślubowania
  #6
 • uroczystość ślubowania
  #7
 • uroczystość ślubowania
  #8
 • uroczystość ślubowania
  #9
 • uroczystość ślubowania
  #10
 • uroczystość ślubowania
  #11
 • uroczystość ślubowania
  #12
 • uroczystość ślubowania
  #13
 • uroczystość ślubowania
  #14
 • uroczystość ślubowania
  #15
 • uroczystość ślubowania
  #16
 • uroczystość ślubowania
  #17
 • uroczystość ślubowania
  #18
 • uroczystość ślubowania
  #19
 • uroczystość ślubowania
  #20
 • uroczystość ślubowania
  #21
 • uroczystość ślubowania
  #22
 • uroczystość ślubowania
  #23
 • uroczystość ślubowania
  #24
 • uroczystość ślubowania
  #25
Powrót na górę strony