Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy oddech reprezentacji Polskiej Policji

Jest potrzeba, aby podsycać istniejącą w Policji modę na sport. To kwestia zdrowia i przydatności do służby. Przez dwa lata pandemii większość zawodów, w których startowali policjanci, po prostu się nie odbywała. Teraz nadszedł czas na odbudowę formy. Fizycznej i organizacyjnej.

W Komendzie Głównej Policji odbyło się spotkanie przedstawicieli KGP z kierownikami i zastępcami kierowników reprezentacji sportowych Policji. W spotkaniu uczestniczył także zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster. Nadrzędną sprawą jest teraz uaktualnienie składów tych reprezentacji, gdyż w ciągu dwóch lat część funkcjonariuszy i cywili mogła się pożegnać z formacją, ale także mogli do niej dołączyć nowi, którzy nie mieli jeszcze okazji pokazać się od sportowej strony.

Ważne jest to, co ustalono. Istnieje jedna nazwa: Reprezentacja Polskiej Policji, a w zależności od dyscypliny – z uzupełnieniem o jej nazwę. I tak mamy teraz reprezentacje w kolarstwie, lekkoatletyce, pływaniu, piłce nożnej kobiet i mężczyzn, triathlonie oraz w sztukach walki i sportach siłowych. Tu jest zmiana, bo dotychczas sztuki walki i sporty siłowe tworzyły jedną policyjną reprezentację.

W formacji są sportowcy posiadający wybitne osiągnięcia sportowe. Olimpijczycy, mistrzowie świata, Europy i Polski, świetni siłacze czy piłkarze z ligowych drużyn. Tytuły zdobywali nie tylko w rywalizacji służb mundurowych, ale także międzynarodowych i krajowych organizacji i związków sportowych. Ale co ważne, to ludzie, którzy prócz tego, że trenują i zdobywają medale, na co dzień pełnią służbę.

Sportowcami są w drugiej kolejności. Ich czas na trening jest poważnie ograniczony, a mimo to osiągają wybitne sukcesy sportowe. Dlatego na takich ludzi warto zwrócić uwagę, wyróżnić ich powołaniami do reprezentacji Policji i w miarę możliwości pomóc w kontynuowaniu sportowych pasji. Umożliwienie wyjazdów na zawody czy zgrupowania w ramach delegacji służbowych dla wielu z nich będzie niemałym wsparciem, a nawet kluczową kwestią decydującą o tym, czy nadal będą trenowali i startowali, czy ich sportowy sprzęt trafi na dno szafy. Nie jest bowiem w interesie służby, by wybitny zawodnik, wstępując w szeregi Policji, kończył karierę sportową. Przeciwnie. Rozpoznawalni sportowcy w policyjnych mundurach mogą być twarzami Policji, pozytywnymi wzorami dla społeczeństwa, a przede wszystkim młodzieży, która szukając sposobu na kontynuowanie sportowych pasji, wybierze być może służbę w Policji.

Zwyczajem lat sprzed pandemii było, że na początku każdego roku znany był harmonogram imprez pod patronatem Komendanta Głównego Policji i startów każdej reprezentacji. Ten rok trzeba poświęcić jednak na odnawianie wcześniej przetartych szlaków i przygotowanie gruntu na następny sezon. Dlatego pierwsze imprezy rangi mistrzostw Polski Policji czy mistrzostw Polski służb mundurowych z udziałem policjantów już się odbyły. Wiadomo, że będą kolejne, ale są też takie, do których organizatorzy dopiero się przymierzają. Nie są to sprawy proste, bo to, co kiedyś załatwiało się z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, teraz trzeba zrobić niemal z dnia na dzień. Dobrze byłoby, gdyby w każdej z dyscyplin jeszcze w tym roku udało się rozegrać mistrzostwa Policji, ale ze względu na zmieniającą się sytuację, może się to nie udać.

Kierownikami i ich zastępcami poszczególnych reprezentacji sportowych zostali:

• w kolarstwie – insp. Dariusz Zięba (dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”) i mł. insp. Szymon Sędzik (zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.),

• w lekkoatletyce – insp. Tomasz Kubicki (komendant powiatowy Policji w Oleśnie) i podinsp. Maciej Wojciechowski (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie),

• w pływaniu – kom. Marcin Dakowicz (naczelnik Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową KWP w Krakowie),

• w piłce nożnej kobiet i mężczyzn – Andrzej Kuczyński (Biuro Komunikacji Społecznej KGP),

• w triathlonie – insp. Adam Szeliński (dowódca Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie),

• w sztukach walki – mł. insp. Dariusz Żmija (dowódca Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu) i nadkom. Daniel Grzyb (Wydział Prezydialny Gabinetu Komendanta Głównego Policji),

• w sportach siłowych – kom. Stanisław Gąsienica-Samek (zastępca naczelnika Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu).

Prace związane z uaktualnieniem składu reprezentacji w poszczególnych dyscyplinach sportowych będzie koordynował Wydział Prezydialny Gabinetu Komendanta Głównego Policji.

ANDRZEJ CHYLIŃSKI

zdj. CPKP „BOA” , Andrzej Chyliński

Powrót na górę strony