Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzisiaj 106 policjantów złożyło ślubowanie. Wręczono także medale za wzorowo pełnioną służbę i za zasługi dla Policji

Data publikacji 23.06.2022

Na placu przed Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu odbyło się uroczyste ślubowanie przyjętych do służby 106 policjantów. Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu insp. Waldemar Wołowiec przywitał młodych adeptów, życząc im satysfakcji z pełnionej służby i sukcesów zawodowych. Teraz nowo przyjęci policjanci odbędą szkolenie podstawowe, po czym trafią do jednostek macierzystych. Komendant Wojewódzki wraz z Wojewodą Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem wręczyli odznaczenia państwowe i resortowe.

Punktualnie o godz. 11 meldunek o rozpoczęciu uroczystości złożył Komendantowi Wojewódzkiemu Policji zs. w Radomiu insp. Waldemarowi Wołowcowi, kom. Szymon Duraziński. Następnie ślubowanie złożyło 106 policjantów, w tym 29 policjantek.

Nowi policjanci wypowiedzieli słowa, które stanowią bardzo ważne zobowiązanie: "Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Teraz przed nowo przyjętymi funkcjonariuszami kurs przygotowawczy, podczas którego zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Po tym czasie, w ramach adaptacji zawodowej, pełnić będą służby patrolowe w praktyce, weryfikując nabytą wcześniej wiedzę. Po odbyciu tego szkolenia wrócą do jednostek terenowych województwa mazowieckiego i tam pełnić będą dalszą służbę. Funkcjonariusze służbę pełnić będą w 14 jednostkach naszego garnizonu oraz w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Radomiu i w Płocku.

W uroczystości wziął udział Konstanty Radziwiłł Wojewoda Mazowiecki, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu, insp. Jakub Gorczyński, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu, mł. insp. Piotr Janik, mł. insp. Dariusz Brzezicki - Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu, Anna Kwasiborska - Przewodnicząca Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji, Krzysztof Murawski- Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, Konstanty Szułdrzyński– kierownik kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, Marek Purzycki – Pełnomocnik Dyrektora ds. Współpracy ze służbami MSWiA w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie, Jarosław Olbrychowski – Prezes Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939 r." w Łodzi, Paweł Łuk Murawski - Komendant i założyciel Grupy Rekonstrukcji Historycznej 3 Okręgu Policji Państwowej Komisariat w Radomiu, ksiądz Jarosław Rożek - Kapelana Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu oraz kadra kierownicza KWP zs. w Radomiu i mazowieckiego garnizonu policji.

Po uroczystym ślubowaniu Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł oraz Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu insp. Waldemar Wołowiec wręczyli Medale za Długoletnią Służbę, które przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako „nagrodę za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa”. Nadano także odznaki „Zasłużony Policjant”.

Cztery osoby zostały odznaczone złotym medalem, 8 otrzymało srebrne medale oraz 3 osoby brązowe. Brązową odznakę „Zasłużony Policjant” otrzymało 6 policjantów. Nadano także medale „Za zasługi dla Policji”, które otrzymali: Konstanty Szułdrzyński i Marek Purzycki.

Medale za Zasługi im. Jadwigi Dunin-Borkowskiej Maleszewskiej pierwszej Przewodniczącej Rodziny Policyjnej II RP otrzymali: insp. Waldemar Wołowiec i Anna Kwasiborska.

Odznaczeni oraz nowo przyjęci do służby policjanci słowa gratulacji usłyszeli od Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Waldemara Wołowca. Komendant serdecznie pogratulował funkcjonariuszom oraz pracownikom Policji wyróżnień odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Podkreślił że są one wyrazem uznania dla zaangażowania i rzetelności w realizacji obowiązków służbowych oraz ciężkiej pracy.

Podziękował przedstawicielom Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie za pomoc w ratowaniu życia i zdrowia naszych koleżanek i kolegów: „To dzięki Waszej pomocy zarówno policjanci i pracownicy policji mogą szybko wrócić do zdrowia a tym samym do swoich bliskich”. Natomiast młodym policjantom pogratulował odważnej decyzji wstąpienia w szeregi mazowieckiej Policji. Życzył im wytrwałości i cierpliwości.

Do życzeń komendanta dołączył się także Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, który również pogratulował wszystkim dziś ślubującym i odznaczonym. Przekazał, że te medale to dowód uznania za zaangażowanie i pracę na rzecz bezpieczeństwa w powiatach i całym Mazowszu.

Wśród wyróżnionych Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi Medalami odznaczeni zostali m.in. podinsp. Katarzyna Lorens z Wydziału Prewencji KMP w Płocku, nadkom. Andrzej Buczek z Sztabu Policji KWP, Julita Okruta z Wydziału Komunikacji Społecznej KWP.

Wszystkim ślubującym i odznaczonym serdecznie gratulujemy!

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu

 

Powrót na górę strony