Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wyjaśniona sprawa wyniesionych monet

Data publikacji 29.06.2022

Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Toruniu prowadził od 2019 r. śledztwo w sprawie przywłaszczenia 194 zabytkowych monet z okresu od XVI do XIX wieku o szczególnym znaczeniu dla kultury na szkodę Muzeum Okręgowego w Toruniu i Toruńskiego Towarzystwa Naukowego.

Postępowanie zostało wszczęte po ujawnieniu przez Dyrekcję Muzeum Okręgowego w Toruniu, znacznych braków w kolekcji monet w ilości 367 sztuk o wartości nie mniejszej niż 556.060,00 zł. W toku śledztwa ustalono, że  Muzeum Okręgowe w Toruniu w wyniku przestępstwa utraciło 361 zabytkowych monet, z których 282 stanowiły własność Muzeum Okręgowego w Toruniu, natomiast pozostałe 79 monet było depozytem Toruńskiego Towarzystwa Naukowego.

Podjęte w sprawie czynności doprowadziły do ustalenia sprawcy przywłaszczenia zabytkowych monet, a także do ustalenia pasera, który nabył przywłaszczone z Muzeum monety. Przeprowadzone przez funkcjonariuszy czynności doprowadziły do odzyskania 59 monet, które po badaniach przeprowadzonych przez Laboratorium Kryminalistycznym w Bydgoszczy, Poznaniu i Białymstoku okazały się tożsame z monetami utraconymi przez Muzeum Okręgowe w Toruniu. Ponadto w toku śledztwa ustalono, że te i inne ustalone monety oferowane były do sprzedaży w domach aukcyjnych oraz na akcjach internetowych zarówno w Polsce jak i za granicą.

Zebrane w sprawie dowody i ich analiza pozwoliły na przedstawienie zarzutu przywłaszczenia 194 zabytkowych monet o łącznej wartości 1.458,971,04 zł - kustoszowi, na którym ciążył obowiązek pieczy nad powierzonymi mu muzealiami. Podejrzany wynosił numizmaty z muzeum systematycznie, czyniąc sobie stałe źródło dochodu ustalonemu paserowi, który prowadził sklep numizmatyczny w Toruniu.
Ponadto postawiono zarzut wywozu bez wymaganego zezwolenia, do Republiki Federalnej Niemic, monet stanowiących własność Muzeum Okręgowego w Toruniu i Toruńskiego Towarzystwa Naukowego.

W toku śledztwa zastosowano wobec kustosza dozór Policji i zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu. Natomiast wobec pasera stosowano poręcznie majątkowe w kwocie 10.000 zł oraz zabezpieczenie majątkowe poprzez zajęcie pieniędzy w kwocie 6.000 euro.

W dniu 20 czerwca 2022 roku do prokurator z Prokuratury Okręgowej  w Toruniu skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko wyżej wymienionym. Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od 1 roku do lat 15.

Ponadto w sprawie, nadal prowadzone są działania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w celu odzyskania kolejnych 16 ujawnionych i zidentyfikowanych monet, ale znajdujących się poza granicami Polski.

 

  • Srebrna moneta.
  • Srebrna moneta.
  • Srebrna moneta.
  • Srebrna moneta.
  • Srebrna moneta.
  • Srebrna moneta.
Powrót na górę strony