Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy posterunek w Podgórzynie – przekazano już grunt pod tę policyjną inwestycję

Data publikacji 01.07.2022

28 czerwca br. nastąpiło symboliczne przekazanie działki pod budowę nowego posterunku w Podgórzynie. W imieniu Policji umowę o przejęciu gruntu podpisał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu – mł. insp. Robert Frąckowiak, który nadzoruje wszelkie policyjne inwestycje na terenie Dolnego Śląska. Stronę samorządową reprezentował natomiast wójt gminy Podgórzyn – Mirosław Kalata. Koszt budowy nowego posterunku szacowany jest na ponad 4 mln złotych.

28 czerwca bieżącego roku nastąpiło przekazanie gruntu o wartości blisko 190 tysięcy złotych pod budowę nowego policyjnego posterunku, który ma powstać w Podgórzynie, w powiecie karkonoskim. Umowę w imieniu Policji podpisał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu – mł. insp. Robert Frąckowiak, który nadzoruje wszelkie policyjne inwestycje na terenie Dolnego Śląska, a samorząd przekazujący działkę reprezentował wójt gminy Podgórzyn – Mirosław Kalata.

Łączna wartość przedsięwzięcia szacowana jest na ponad 4 miliony złotych, z czego 300 tysięcy złotych na tę inwestycję przekaże gmina Podgórzyn, natomiast pozostała kwota zostanie wydatkowana z budżetu Policji. Rozpoczęcie budowy nastąpi jeszcze w tym roku, a jej zakończenie planowane jest w roku 2023.

Posterunek ma powstać w technologii budownictwa modułowego 3D. Ta innowacyjna technika sprawdziła się już Prochowicach, w powiecie legnickim, gdzie od grudnia 2021 roku funkcjonuje pierwszy w Polsce posterunek zbudowany właśnie w technologii  modułowej. Jednym z inicjatorów powstania na Dolnym Śląsku policyjnego obiektu przy wykorzystaniu tak nowoczesnej techniki był mł. insp. Robert Frąckowiak - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, który osobiście uczestniczy w przekazywaniu kolejnych gruntów pod nowe policyjne inwestycje budowane w tej technologii.

Służbę w posterunku w Podgórzynie pełnić będzie 8 funkcjonariuszy. To kolejna tego typu inwestycja na terenie powiatu karkonoskiego, bowiem zaplanowano już budowę analogicznego obiektu w Janowicach Wielkich -  5 maja bieżącego roku nastąpiło symboliczne przekazanie działki pod ten posterunek.

Koncepcja w zakresie programu funkcjonalno-użytkowego obiektu w Podgórzynie realizowana jest przez Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wspólnie z Wydziałem Koordynacji Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami z Biura Logistyki Komendy Głównej Policji. Zakłada ona budowę nowego posterunku, rozplanowanego według przepisów i wytycznych określonych w „Standardach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji”.

Budowa nowych posterunków ma niezwykle istotny wpływ na poziom bezpieczeństwa mieszkańców i turystów, którzy odwiedzają Dolny Śląsk, a podnoszenie poziomu społecznego poczucia bezpieczeństwa jest jednym z priorytetów w działaniach polskiej Policji. Dlatego inwestowanie w nową infrastrukturę i sprzęt do realizacji ustawowych zadań jest jednym z głównych celów dolnośląskich funkcjonariuszy, który jak widać, jest konsekwentnie realizowany.

mł. asp. Przemysław Ratajczyk

Źródło: KMP w Jeleniej Górze
podinsp. Edyta Bagrowska
tel. 604 580 490

 

Powrót na górę strony