Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci dbali o bezpieczeństwo podczas „OPEN’ER FESTIWAL 2022”

Data publikacji 04.07.2022

Open’er Festival jest jedną z największych imprez muzycznych organizowanych na terenie naszego kraju. W tym roku podobnie jak w latach ubiegłych nad bezpieczeństwem uczestników tej imprezy czuwali pomorscy policjanci.

W dniach 29-2 lipca br. na terenie Gdyni i Kosakowa odbył „Open’er Festiwal 2022”. Z informacji przekazanych przez organizatora imprezy w tegorocznym widowisku wzięło udział łącznie 220 tys. uczestników. Nad ich bezpieczeństwem oraz bezpieczeństwem mieszkańców czuwali policjanci z Pomorza.

W czasie trwania festiwalu siły Policji kierowane były przede wszystkim w rejony przyległe do miejsca imprezy oraz w rejony przemieszczania się jej uczestników.

 Policjanci kierowali również ruchem na newralgicznych skrzyżowaniach umożliwiając zmotoryzowanym sprawne poruszanie się po Kosakowie oraz sąsiednich miejscowościach . Funkcjonariusze z drogówki badali stan trzeźwości kierowców wjeżdżających i wyjeżdżających z terenu imprezy.

W trakcie tegorocznej imprezy policjanci zatrzymali łącznie 13 sprawców przestępstw, 11 z nich za posiadanie środków odurzających, 2 za naruszenie przepisów bezpieczeństwa imprezy masowej. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstwa. W trakcie zabezpieczenia imprezy nie odnotowano przypadków zakłócenia porządku.

fot. Oficer Prasowy KPP Bytów

film Oficer Prasowy KPP Nowy Dwór Gdański

Powrót na górę strony