Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polscy policjanci dbają o bezpieczeństwo polskich turystów na wybrzeżu Adriatyku i Morza Czarnego

Data publikacji 04.07.2022

Od 1 lipca br. polscy policjanci pełnią służbę na chorwackim wybrzeżu Adriatyku oraz w bułgarskich kurortach Morza Czarnego. Na mocy zawartych przez Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka porozumień, jak również zaproszeń skierowanych przez szefów chorwackich i bułgarskich policjantów, polscy funkcjonariusze do 31 sierpnia br. asystują chorwackim i bułgarskim kolegom, ale przede wszystkim pomagają polskim turystom, którzy jak każdego roku, licznie odpoczywają w Chorwacji i Bułgarii.

Polacy kochają Chorwację, która od lat jest jednym z ich ulubionych kierunków turystycznych. W latach ubiegłych, pomimo panującej pandemii, kraj ten znajdował się na szczycie najchętniej wybieranych kierunków wakacyjnych. Liczne plaże, gwarancja udanej pogody, piękne krajobrazy oraz krystalicznie czysta woda, jak również możliwość dojazdu własnym samochodem sprawiają, że ten kraj odwiedzają co roku rzesze polskich turystów. Corocznie słoneczną Chorwację odwiedza ponad milion naszych rodaków.

W ostatnich latach do łask Polaków powraca równie słoneczna Bułgaria, która zachwyca nie tylko ciepłym morzem i piękną pogodą, ale również bogatą kulturą, zabytkami i dobrą kuchnią. Tu również widoczny jest systematyczny, ale i znaczny wzrost liczby polskich turystów. Według danych Narodowego Instytutu Statystyki Bułgarii, Polacy w ubiegłym roku byli na piątym miejscu wśród gości odwiedzających ten kraj z liczbą ponad 216 tys. turystów.

Przy tak dużej liczbie polskich turystów oczywistym jest, że w ślad za nimi podążają polscy policjanci, albowiem warto przypomnieć, że niezmiennie jednym z priorytetów polskiej Policji jest rozwijanie współpracy międzynarodowej. Przykładem właśnie takiej bezpośredniej współpracy są działania podejmowane w sezonie wakacyjnym w ramach międzynarodowego projektu "Miejsce Bezpiecznej Turystyki" przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji.

Tego rodzaju współpraca jest już nie tylko ugruntowana, bo sięga 2010 r. kiedy to po raz pierwszy dwójka polskich policjantów przez okres jednego miesiąca pełniła służbę na terenie Chorwacji, ale i sukcesywnie się rozwija. Przez te kilkanaście lat liczba polskich policjantów delegowanych w sezonie wakacyjnym do pełnienia służby na terenie samej tylko Chorwacji zbliża się już do setki.

Podobnie polska Policja współpracuje od 2016 r. z Policją bułgarską, gdzie pierwsi polscy policjanci pełnili służbę w miejscowości Nesebar, położonej w pobliżu Burgas, na Słonecznym Brzegu – najsłynniejszym regionie turystycznym bułgarskiego wybrzeża Morza Czarnego.

Podkreślić należy, że charakter realizowanych zadań przez naszych policjantów za granicą jest nieco odmienny od tego w kraju, albowiem służba polskich policjantów polega na asystowaniu funkcjonariuszom Policji chorwackiej i bułgarskiej w wykonywaniu zadań - głównie o charakterze patrolowo-interwencyjnym. W ramach tej służby dokonywane są kontrole dokumentów kierowców i ich pojazdów, kontrole trzeźwości uczestników ruchu drogowego, kierowanie ruchem kołowym w miejscach, w których dochodziło do kolizji i wypadków drogowych. Naszych policjantów można spotkać nie tylko w patrolach pieszych i zmotoryzowanych, ale również na rowerach, łodziach, czy nawet statkach powietrznych.

Policjanci pełnią służbę również w tak zwanych Info Punktach, gdzie propaguje się bezpieczny wypoczynek i przekazuje turystom niezbędne informacje pozwalające uniknąć wypadku podczas urlopu. Najczęściej dotyczy to zasad bezpieczeństwa w trakcie uprawiania sportów wodnych, nurkowania, snorkelingu. Przypomnieć należy, że szczególnie w Chorwacji, dużą wagę przykłada się do bezpieczeństwa przeciwpożarowego i omawiania zagrożeń jakie mogą wynikać z grillowania. Policja chorwacka bardzo szybko reaguje na wszelkie tego typu zgłoszenia dotyczące zagrożenia pożarowego, a osoby nieodpowiedzialne są bardzo surowo karane.

Nasi policjanci są bardzo uniwersalni, co podkreślają partnerzy zagraniczni i stąd charakter realizowanych przez nich zadań jest bardziej zbliżony do tych wykonywanych w polskich posterunkach Policji (których liczba sukcesywnie rośnie), albowiem uczestniczą również we wszelkiego akcjach ratowniczych, czy poszukiwawczych, ale również w obsłudze zdarzeń o charakterze kryminalnym ponieważ i z takimi, niestety, coraz częściej mamy do czynienia.

Pomoc polskich policjantów, jest bardzo dobrze oceniana przez naszych rodaków ponieważ zwiększa zaufanie do tego kraju, a także znacznie ułatwia, w przypadku takiej potrzeby, wszelkie niezbędne kontakty ze służbami państwa pobytu. Ponadto, obecność funkcjonariuszy polskiej Policji przyczynia się do podtrzymania statusu obywateli polskich w Chorwacji i Bułgarii jako grupy narodowej dobrze chronionej przez swoje państwo i wymagającej bezwzględnego przestrzegania prawa w stosunku do jej przedstawicieli.

Doświadczenia lat minionych wskazują, że Polacy na terenie obu krajów, co do zasady, są bardzo uprzejmi, zdyscyplinowani oraz przestrzegają, zarówno miejscowych norm prawnych, jak i kulturowo-obyczajowych, stąd też są grupą narodową bardzo mile przyjmowaną przez miejscową społeczność.

Nie mniej jednak, co potwierdza Pani dr Dagmara Luković - Konsul RP - Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Chorwacji, nie można wykluczyć, że w tak dużej grupie polskich obywateli znajdą się osoby, które niestety sprawiają problemy i wchodzą w mniejsze bądź większe konflikty z prawem. Jak informuje, w bieżącym roku, obserwuje się zwiększony napływ naszych rodaków do Chorwacji i niestety odnotowano już wiele niepożądanych zachowań skutkujących zatrzymaniem naszych rodaków i wszczęciem procedur karnych. Stąd życząc udanego wypoczynku i dobrej zabawy podczas wakacji apeluje o zachowanie umiaru i nie przekraczanie granic dobrego smaku, a tym bardziej nie łamanie norm prawnych. Zachowanie takie zapewni utrzymanie bez wątpienia istniejącej nuty sympatii między naszymi narodami, a także opinii narodu lubiącego się bawić ale kulturalnego.

Podczas pobytu na wakacjach w Chorwacji, jak i Bułgarii musimy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, właściwie zabezpieczyć swoje mienie oraz zadbać o odpowiedni ubiór i wyposażenie, nie tylko w przypadku rekreacji wodnej, ale i wyruszając na piesze wycieczki.

Równie istotne jest zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku poruszania się własnym środkiem transportu, albowiem chwila roztargnienia niestety, w najlepszym wypadku, często kończy się kolizją drogową. Podczas takich sytuacji obecność polskich funkcjonariuszy Policji umożliwia nie tylko sprawne procedowanie sprawy, ale i wielokrotnie zapobiega eskalacji konfliktów pomiędzy stronami zdarzenia.

W latach ubiegłych zdarzało się, że polscy turyści nie znali przepisów porządkowych i tych dotyczących ruchu drogowego. Część z nich celowo dopuszczała się łamania przepisów licząc, że kary uda się uniknąć lub że będzie ona niska. Jednak tamtejsze taryfikatory są dużo mniej „przyjazne dla portfela”, gdyż kary za większość wykroczeń są wyższe niż w Polsce.

Powszechnie popełnianym przez Polaków wykroczeniem było parkowanie w miejscach objętych zakazem, lub w obrębie płatnych parkingów bez uiszczenia stosownej opłaty. Warto pamiętać, że konsekwencją takiego parkowania, poza mandatem, może być odholowanie samochodu, to zaś generuje kolejne, wysokie koszty.

Każdego roku w ramach współpracy roboczej dokonywana jest ocena na podstawie, której dyslokowane są nasze patrole. Przy czym podkreślić należy, że polscy policjanci ściśle współpracują z personelem dyplomatycznym Ambasady Polskiej w Zagrzebiu i Sofii. Dotychczasowa współpraca była bardzo wysoko oceniana przez obie strony, co zapewne wynika z faktu, że zadania realizowane przez policjantów uzupełniają się z zadaniami realizowanymi przez dyplomację - bieżące informacje w zakresie możliwej do uzyskania pomocy znajdują się na stronach internetowych ambasad w Zagrzebiu oraz w Sofii.

W tym roku zaszczytną służbę „ambasadorów polskiej Policji” na terytorium Chorwacji i Bułgarii pełni w sumie czternastu funkcjonariuszy w tym dwie policjantki. Reprezentują oni garnizony: stołeczny, śląski, małopolski, warmińsko-mazurski, wielkopolski, lubuski, mazowiecki oraz podkarpacki.

Nawiązanie kontaktu telefonicznego z polskimi patrolami w Chorwacji jest możliwe pod następującymi numerami telefonów:

  • w Policyjnym Okręgu Administracyjnym Istarska, Komenda Miejska Policji w Puli:

+ 48 608 421 622
+ 48 784 610 534

  • w Policyjnym Okręgu Administracyjnym Primorsko-Goranska, Komenda Miejska Policji w Rjece:

+ 48 573 355 017
+ 48 798 003 400

  • w Policyjnym Okręgu Administracyjnym Zadarska, Komenda Miejska Policji w Biogradzie:

+ 48 509 937 004
+ 48 504 316 088

  • w Policyjnym Okręgu Administracyjnym Splitsko-Dalmatinska, Komisariat Policji w Makarskiej:

+ 48 512 462 987
+ 48 606 822 122

  •  w Policyjnym Okręgu Administracyjnym Splitsko-Dalmatinska, Komisariat Policji w Trogirze:

+ 48 604 279 350
+ 48 502 631 077

  • w Policyjnym Okręgu Administracyjnym Splitsko-Dalmatinska Komisariat Policji w Splicie:

+ 48 603 398 653
+ 48  509 942 786

Nawiązanie kontaktu telefonicznego z polskim patrolem w Bułgarii pełniącym służbę w kurorcie St. Konstantin i St. Elena w Złotych Piaskach w ramach Warneńskiej Dyrekcji Regionalnej MSW jest możliwe pod następującymi numerami telefonów:

+ 48 502 628 359

Polscy policjanci, którzy pełnili już służbę w sezonie wakacyjnym poza granicami kraju, podkreślają, że bardzo przyjemnym aspektem był entuzjazm obywateli na widok polskiego umundurowanego policjanta, zaś podczas kontaktów Polacy chętnie nawiązywali konwersacje, w trakcie których poszukiwali informacji na różne tematy. W przypadku turystów, którzy byli uczestnikami zdarzeń, entuzjazm połączony był z wdzięcznością, że polski policjant reprezentuje ich interes bezpośrednio w miejscu wypoczynku.

Niemniej jednak pamiętać musimy, że policjanci nie pełnią służby całodobowo, a wskazane telefony służą do nawiązywania kontaktu w przypadku potrzeby uzyskania pomocy pozostającej we właściwości Policji. W latach ubiegłych policjanci niestety otrzymywali wielokrotnie prośby o informacje często nie związane z zadaniami Policji, choćby prośby udzielenia informacji o możliwości zakupu winiety na wody terytorialne, znalezienia kwatery czy sklepu. Pamiętać musimy, że przy tak dużej liczbie naszych rodaków za granicą, opisane działanie, faktycznie prowadzi do blokowania telefonów i skutkuje brakiem możliwości nawiązania kontaktów w sytuacjach tego wymagających.

Należy mieć nadzieję, że polscy turyści spędzą wspaniałe wakacje na chorwackim i bułgarskim wybrzeżu, zaś polscy policjanci nie będą mieć okazji do podejmowania zbyt wielu interwencji.

(Biuro Prewencji KGP)

 

Powrót na górę strony