Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bieg z Pochodnią Strzegących Prawa na rzecz Olimpiad Specjalnych

Data publikacji 11.07.2022

Rok 2022 jest rokiem XII Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych, Igrzysk Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Honorowy Patronat nad nimi objęła Pierwsza Dama RP Pani Agata Kornhauser-Duda. Odbyły się one w pięciu miastach, w pięciu różnych terminach: Rybnik (5–7 maja), Bydgoszcz (20–22 maja), Poznań (28-30 maja), Warszawa (3-5 czerwca), Kielce (4–8 lipca). Spowodowane to było ciągle obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego. Wzięło w nich udział łącznie około 2000 uczestników.

Program Igrzysk obejmował czternaście dyscyplin sportowych rozdysponowanych między wspomniane pięć miast, to znaczy, że w każdym z nich  odbywały się zawody w innych dyscyplinach sportu.

Światową tradycją jest, iż „Ogień Nadziei”, którym płonie Znicz Olimpijski znajdujący się w miejscu Ceremonii Otwarcia wspomnianych Igrzysk przynoszony jest przez sztafetę składającą się z członków policyjnej organizacji „Bieg z Pochodnią Strzegących Prawa na rzecz Olimpiad Specjalnych”. Organizacja nasza od ponad dwudziestu dziewięciu lat prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie, a jej Honorowym Przewodniczącym zawsze jest Komendant Główny Policji (więcej o nas na stronie www.torchrun.pl).

I tym razem tradycji stało się zadość, albowiem w każdym z wyżej wymienionych miast w dniu rozpoczęcia danej części Igrzysk odbył się bieg z pochodnią płonącą „Ogniem Nadziei”, którym wieczorem, w czasie Ceremonii Otwarcia, wspomnianych Igrzysk, zapalaliśmy znajdujący się tam Znicz Olimpijski. Po zakończeniu misji polegającej na dostarczeniu „Ognia Nadziei” i zapaleniu nim znicza członkowie naszej organizacji zamieniali stroje biegowe na stroje wolontariuszy, by pomagać organizatorom w prowadzeniu zawodów. W sprawnej organizacji biegów oraz ich przeprowadzeniu dużego wsparcia udzielili nam kierujący jednostkami policji na danym terenie, za co serdecznie dziękujemy: nadinsp. dr. Jarosławowi Kalecie Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Kielcach, nadinsp. Pawłowi Dzierżakowi Komendantowi Stołecznemu Policji w Warszawie, insp. Annie Jędrzejewskiej-Szpak Komendant Centrum Szkolenia Policji, insp. Robertowi Głuchowi Komendantowi Miejskiemu Policji w Rybniku, insp. Witoldowi Markiewiczowi Komendantowi Miejskiemu Policji w Bydgoszczy, insp. Robertowi Kasprzykowi Komendantowi Miejskiemu Policji w Poznaniu, insp. Tomaszowi Śliwińskiemu Komendantowi Miejskiemu w Kielcach oraz mł. insp. Tomaszowi Jaroszowi Komendantowi Powiatowemu Policji w Skarżysku-Kamiennej. Wielkie słowa podziękowania należą się także insp. dr Agacie Malasińskiej – Nagórny Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, która wzięła udział w naszym biegu ulicami Kielc. Nawiązała w ten sposób do precedensu stworzonego przez Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzeja Matejuka, który w 2009 roku niósł razem z nami ulicami Warszawy „Ogień Nadziei” wędrujący z Aten przez wiele światowych stolic do Boise w Idaho miejsca Światowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych.

Przewodniczący policyjnej organizacji
“Bieg z Pochodnią Strzegących Prawa na rzecz Olimpiad Specjalnych”
mł. insp. w st. spocz. Jacek Hachulski

Powrót na górę strony