Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste obchody Dnia Prokuratury

W dniu 11 lipca 2022 roku na Zamku Królewskim w Warszawie z udziałem Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro oraz I Zastępcy Prokuratora Generalnego – Prokuratura Krajowego Dariusza Barskiego odbyły się uroczystości Dnia Prokuratury. Święto to zostało ustanowione jako dzień prokuratorów i wszystkich pracowników prokuratury, a także jako okazja do popularyzowania roli prokuratury w nowoczesnym państwie. Polską Policję w uroczystościach reprezentował Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Dzień Prokuratury został ustanowiony rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 25 sierpnia 2021 r., zmieniającym regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Autorzy nowelizacji nieprzypadkowo wybrali na Dzień Prokuratury 11 lipca. Data ta nawiązuje do wydania w 1932 r. przez Prezydenta RP rozporządzenia wprowadzającego Kodeks karny Odrodzonej Rzeczypospolitej, zwany – od nazwiska autora merytorycznych rozwiązań objętych jego ramami – Kodeksem Makarewicza.

W swoim wystąpieniu Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro stwierdził, że obecna prokuratura dzięki reformie z 2016 roku jest instytucją nowoczesną strukturalnie i organizacyjnie. Podkreślił, że sukces ten był możliwy dzięki modernizacji narzędzi wykorzystywanych przez prokuraturę i otoczenia prawnego, ale przede wszystkim dzięki zaangażowaniu i profesjonalnemu przygotowaniu prokuratorów i urzędników prokuratury. Dziękując za zaangażowanie w wypełnianie tej ważnej i odpowiedzialnej służby, podkreślił, że praca prokuratorów jest dostrzegana przez polskie społeczeństwo. Wyrazem tego jest datowany od 2016 r. znaczący wzrost poczucia bezpieczeństwa Polaków.

Prokurator Krajowy Dariusz Barski wskazał dokonania prokuratury ostatnich lat. Wspomniał o spektakularnych sukcesach w zwalczeniu przestępczości gospodarczej i finansowej.

Podziękował również za współpracę służbom współpracującym z prokuraturą, m.in. polskiej Policji i Centralnemu Biuru Śledczemu Policji.

Podczas uroczystości przyznane zostały odznaczenia państwowe. Wręczono również akty powołania na nowe stanowiska prokuratorom, a także akty mianowania na stopnie oficerskie prokuratorom z pionu wojskowego prokuratury.

Wśród zaproszonych byli m.in. Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Pan Andrzej Dera oraz przedstawiciele służb, sądownictwa, jak również instytucji naukowych współpracujących z prokuraturą.

Polską Policję podczas uroczystości reprezentował Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

(Źródło: Prokuratura Krajowa)

  • komendant główny Policji wśród zaproszonych gości uroczystych obchodów Dnia Prokuratury
  • Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro podczas wystąpienia
Powrót na górę strony