Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP - Wojewódzkie obchody Święta Policji

Data publikacji 15.07.2022

W Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 15 lipca br. odbyły się wojewódzkie obchody Święta Policji. W uroczystości objętej honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji, uczestniczył Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński, Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk oraz zaproszeni goście, policjanci i policjantki oraz pracownicy Policji garnizonu wielkopolskiego.

24 lipca 2022 roku minie 103. rocznica utworzenia Policji Państwowej. Obchodzone tego dnia Święto Policji ma wzniosły i uroczysty charakter. To przejaw przywiązania policjantów do chlubnej historii, tradycji i munduru, który każdy funkcjonariusz nosi z honorem. To czas, w którym służący w szeregach formacji policjanci, policjantki i pracownicy Policji mogą solidarnie zamanifestować swoją dumę z pełnienia służby na rzecz obywateli, ale także oddać się refleksji nad jej trudami - wspominając tych, którzy ginąc na służbie do końca byli wierni rocie ślubowania.

Wojewódzkie obchody Święta Policji rozpoczęły się 15 lipca br. o godz. 9.45 pod Pomnikiem ku czci Pomordowanych Policjantów II RP Województwa Poznańskiego, gdzie odbyła się uroczystość upamiętniająca tragiczne losy funkcjonariuszy. Złożeniem kwiatów hołd ofiarom zbrodni okupanckich oddali – gen. insp. Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji, nadinsp. Piotr Mąka Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu wraz z Zastępcami oraz przedstawiciele ZW NZSS Policjantów województwa wielkopolskiego z mł. insp. Andrzejem Szarym na czele. Następnie w kościele garnizonowym Wielkopolskiej Policji na ul. Swoboda ksiądz biskup Szymon Stułkowski koncelebrował mszę świętą, podczas której modlił się w intencji wszystkich policjantów. Podziękował im za ofiarną służbę bliźnim, poprosił o dalsze błogosławieństwo w służbie i życiu rodzinnym.

Po mszy świętej obchody przeniosły się do auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na wstępie prowadzący uroczystość kom. Piotr Garstka powitał jej uczestników oraz zaproszonych gości na czele z Wojewodą Wielkopolskim Michałem Zielińskim oraz gen. insp. dr Jarosławem Szymczykiem Komendantem Głównym Policji. Był również obecny Pan Grzegorz Piechowiak - Sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Pełnomocnik Rządu ds. inwestycji zagranicznych. Wśród gości nie zabrakło również przedstawicieli zaprzyjaźnionych służb mundurowych, środowiska akademickiego na czele z prof. dr hab. Bogumiłą Kaniewską – Rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, władz samorządowych, urzędów, instytucji oraz duchowieństwa.

Jednym z głównych punktów uroczystości było wręczenie policjantom i pracownikom Policji odznaczeń państwowych, resortowych i związkowych oraz medali i awansów na wyższe stopnie policyjne. Wręczone zostały także Kryształowe Gwiazdy dla policjantów, którzy z narażeniem swojego życia uratowali innych, a także okolicznościowe grawertony w podziękowaniu za działania związane z walką z pandemią Covid-19.

Podczas uroczystości głos zabrał gen. insp. Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji, który w swoim wystąpieniu podziękowała policjantom i pracownikom Policji za ciężką i wymagającą służbę. Podkreślił ogrom zadań które realizowali policjanci podczas pandemii. Przypomniał również, że jest to służba, w której zdarza się, że funkcjonariusze płacą najwyższą cenę – swojego życia. Słowa wdzięczności skierowała również do wszystkich osób, które wspierają Policję w działaniach na rzecz bezpieczeństwa.

Szef wielkopolskich policjantów nadinsp. Piotr Mąka w swoim przemówieniu do zgromadzonych podkreślił, że przez ostatnie 2 lata policjantom przyszło zmierzyć się z niespotykanymi dotąd zadaniami. Związane to było z wybuchem pandemii i wszystkim co się z tym wiązało. Pojawiło się także zagrożenie na granicy z Białorusią. Kulminacją był wybuch wojny w Ukrainie i zaangażowanie policjantów w pomoc uchodźcom.

Komendant Główny i Wojewódzki Policji podkreślali znaczenie znakomitej współpracy, zarówno pomiędzy wszystkimi służbami mundurowymi, jak również z przedstawicielami władzy rządowej i samorządowej każdego szczebla.

Równolegle do wydarzeń w auli na Placu im. A. Mickiewicza w Poznaniu odbywał się piknik mundurowy, na którym nie brakowało atrakcji. Uczestnicy tego spotkania obejrzeli pokazy tresury psów służbowych, pokaz musztry paradnej w wykonaniu policjantów z kompanii honorowej Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu. Swoim występem piknik uświetniła policyjna orkiestra z KWP we Wrocławiu pod batutą kapelmistrza podinsp. Adama Witiwa. Każdy mógł z bliska obejrzeć policyjny sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie i porozmawiać z policjantami.

Maciej Święcichowski

 • Święto Policji - obchody pod pomnikiem pomordowanych policjantów i msza w kościele
 • Święto Policji - obchody pod pomnikiem pomordowanych policjantów i msza w kościele
 • Święto Policji - obchody pod pomnikiem pomordowanych policjantów i msza w kościele
 • Święto Policji - obchody pod pomnikiem pomordowanych policjantów i msza w kościele
 • Święto Policji - obchody pod pomnikiem pomordowanych policjantów i msza w kościele
 • Święto Policji - obchody pod pomnikiem pomordowanych policjantów i msza w kościele
 • Święto Policji - obchody pod pomnikiem pomordowanych policjantów i msza w kościele
 • obchody święta Policji - aula uniwersytecka, wręczanie medali i odznaczeń
 • obchody święta Policji - aula uniwersytecka, wręczanie medali i odznaczeń
 • obchody święta Policji - aula uniwersytecka, wręczanie medali i odznaczeń
 • obchody święta Policji - aula uniwersytecka, wręczanie medali i odznaczeń
 • obchody święta Policji - aula uniwersytecka, wręczanie medali i odznaczeń
 • obchody święta Policji - aula uniwersytecka, wręczanie medali i odznaczeń
 • obchody święta Policji - aula uniwersytecka, wręczanie medali i odznaczeń
 • obchody święta Policji - aula uniwersytecka, wręczanie medali i odznaczeń
 • obchody święta Policji - aula uniwersytecka, wręczanie medali i odznaczeń
 • obchody święta Policji - aula uniwersytecka, wręczanie medali i odznaczeń
 • obchody święta Policji - aula uniwersytecka, wręczanie medali i odznaczeń
 • obchody święta Policji - aula uniwersytecka, wręczanie medali i odznaczeń
 • obchody święta Policji - aula uniwersytecka, wręczanie medali i odznaczeń
 • obchody święta Policji - aula uniwersytecka, wręczanie medali i odznaczeń
 • obchody święta Policji - aula uniwersytecka, wręczanie medali i odznaczeń
 • obchody święta Policji - aula uniwersytecka, wręczanie medali i odznaczeń
 • obchody święta Policji - aula uniwersytecka, wręczanie medali i odznaczeń
 • obchody święta Policji - aula uniwersytecka, wręczanie medali i odznaczeń
 • obchody święta Policji - aula uniwersytecka, wręczanie medali i odznaczeń
 • piknik w parku im. Adama Mickiewicza pokaz sprzętu, psów służbowych i musztry
 • piknik w parku im. Adama Mickiewicza pokaz sprzętu, psów służbowych i musztry
 • piknik w parku im. Adama Mickiewicza pokaz sprzętu, psów służbowych i musztry
 • piknik w parku im. Adama Mickiewicza pokaz sprzętu, psów służbowych i musztry
 • piknik w parku im. Adama Mickiewicza pokaz sprzętu, psów służbowych i musztry
 • piknik w parku im. Adama Mickiewicza pokaz sprzętu, psów służbowych i musztry
 • piknik w parku im. Adama Mickiewicza pokaz sprzętu, psów służbowych i musztry
 • piknik w parku im. Adama Mickiewicza pokaz sprzętu, psów służbowych i musztry
 • piknik w parku im. Adama Mickiewicza pokaz sprzętu, psów służbowych i musztry
 • piknik w parku im. Adama Mickiewicza pokaz sprzętu, psów służbowych i musztry
 • piknik w parku im. Adama Mickiewicza pokaz sprzętu, psów służbowych i musztry
Powrót na górę strony