Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polsko-włoskie patrole na ulicach Krakowa

Data publikacji 20.07.2022

Od 18 lipca, przez dwa najbliższe tygodnie, dwoje umundurowanych funkcjonariuszy włoskiej Policji pełni służbę patrolową w Krakowie w ramach wypełniania zobowiązań wynikających z Porozumienia Wykonawczego pomiędzy Komendantem Głównym Policji Rzeczypospolitej Polskiej a Departamentem Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Włoskiej w sprawie zasad i warunków prowadzenia wspólnych patroli. Na mocy niniejszego porozumienia włoscy funkcjonariusze będą asystować i pomagać polskiej Policji podczas wspólnych patroli w Krakowie, miejscach najczęściej odwiedzanych przez włoskich turystów.

Inicjatywa polsko-włoskich wspólnych patroli stanowi kontynuację współpracy międzynarodowej z włoskimi partnerami realizowanej przez Biuro Prewencji KGP z udziałem Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Od kilku lat Polscy policjanci, dbając o bezpieczeństwo Polaków podczas sezonu zimowego, doskonalą swoją technikę jazdy na nartach i ratownictwa górskiego na stokach włoskich Alp, zaś włoscy partnerzy w letnim sezonie wakacyjnym pełnią służbę w polskich miastach najczęściej odwiedzanych przez ich rodaków. W tym roku dwoje włoskich policjantów Pani inspektor Marta Munafo oraz Pan inspektor Fabio Spada z Polizia di Stato (Policja Państwowa) patrolować będą okolice krakowskiego Starego Miasta.

Obywatele Włoch stanowią w ostatnich latach jedną z najsilniej reprezentowanych grup obcokrajowców odwiedzających Polskę, a niezmiennie od wielu lat Polacy stanowią znaczny odsetek turystów we Włoszech. Stąd też potrzeba intensyfikacji współpracy z partnerem włoskim, również w zakresie zadań realizowanych przez służbę prewencyjną.
Polska staje się istotnym celem turystyki międzynarodowej, dlatego też polska Policja, wypełniając również oczekiwania strony włoskiej, zwiększa działania na rzecz zapewnienia optymalnego poziomu bezpieczeństwa włoskich turystów, w tym poprzez stosowanie sprawdzonego na arenie międzynarodowej rozwiązania, jakim są wspólne patrole.

Istotą tego rodzaju współpracy są działania na rzecz ułatwienia, w razie potrzeby, kontaktu funkcjonariuszy państwa partnerskiego ze swoimi rodakami oraz placówkami dyplomatycznymi, przełamanie bariery językowej, a także wskazania obowiązujących na terenie Polski procedur karno-administracyjnych. Dotychczasowe doświadczenia dowiodły, że pomoc „własnych” funkcjonariuszy, jest bardzo dobrze oceniana przez jego obywateli i zwiększa zaufanie do tego kraju, a także znacznie ułatwia wszelkie niezbędne kontakty ze służbami państwa goszczącego.

Podkreślić należy, iż włoscy turyści darzeni są przez Polaków dużą sympatią i stąd nieliczne interwencje ograniczają się praktycznie do obsługi zdarzeń losowych.

Biuro Prewencji we współpracy z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji KGP od wielu lat jest organizatorem podobnych inicjatyw międzynarodowych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszych obywateli korzystających z wypoczynku za granicą. Od 2010 roku polscy funkcjonariusze Policji są delegowani do wspierania swoich chorwackich kolegów pełniąc z nimi służbę na wybrzeżu Adriatyku, a od 2016 r., polskich policjantów można zobaczyć nad Morzem Czarnym, gdzie w okresie letnim pełnią służbę wraz ze swoimi bułgarskimi kolegami. Z tego względu, tym bardziej istotnym jest rozszerzanie formuły takiej współpracy na przyjmowanie funkcjonariuszy z krajów partnerskich i wspólne działanie na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w naszym kraju.

(Biuro Prewencji KGP)

  • Zdjęcie przestawiające czwórkę umundurowanych funkcjonariuszy Policji polskiej i włoskiej podczas patrolowania
  • Zdjęcie przestawiające czwórkę umundurowanych funkcjonariuszy Policji polskiej i włoskiej podczas patrolowania
  • Zdjęcie przestawiające czwórkę umundurowanych funkcjonariuszy Policji polskiej i włoskiej podczas patrolowania
  • Zdjęcie przestawiające czwórkę umundurowanych funkcjonariuszy Policji polskiej i włoskiej podczas patrolowania
  • Zdjęcie przestawiające czwórkę umundurowanych funkcjonariuszy Policji polskiej i włoskiej  pozujących do zdjęcia
  • Zdjęcie przestawiające czwórkę umundurowanych funkcjonariuszy Policji polskiej i włoskiej  pozujących do zdjęcia
  • Zdjęcie przestawiające trójkę umundurowanych funkcjonariuszy Policji polskiej i włoskiej podczas wizyty na stanowisku kierowania
  • Zdjęcie przestawiające trójkę umundurowanych funkcjonariuszy Policji polskiej i włoskiej podczas wizyty na stanowisku kierowania
Powrót na górę strony