Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Budujemy nowy posterunek modułowy w Wilkołazie

Data publikacji 22.07.2022

Wczoraj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie zawarta została umowa dotycząca rozpoczęcia budowy modułowego Posterunku Policji w Wilkołazie (powiat kraśnicki). Umowę z firmą „Mroncz & Nadstawek”, która wykona roboty budowlane w formule „zaprojektuj-wybuduj” podpisał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie Pan Włodzimierz Pietroń. Łączna wartość inwestycji wynosi blisko 3,8 mln złotych. Termin zakończenia robót budowlanych to czerwiec 2023 roku.

zastępca komendanta z przedstawicielem firmy podpisują umowę

Wczoraj w Komedzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie zawarto umowę na budowę modułowego Posterunku Policji w Wilkołazie (powiat kraśnicki) w formule „zaprojektuj-wybuduj” z firmą „Mroncz & Nadstawek” sp. z o.o. z siedzibą w Krotoszynie. Umowę podpisał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie Pan Włodzimierz Pietroń. Termin zakończenia robót budowlanych to czerwiec 2023 roku.

Budowę modułowego Posterunku Policji w Wilkołazie (powiat kraśnicki) przewidziano w trybie ,,zaprojektuj-wybuduj”. W pierwszej kolejności zostanie wykonana kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. Następnie będą realizowane roboty budowlane polegające na montażu gotowych modułów 3D na placu budowy dla siedziby posterunku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

zastępca komendanta z przedstawicielem firmy podpisują umowę

Planowana jest budowa z modułów 3D:

  • budynku administracyjno-biurowego posiadającego formę prostokąta, jedną kondygnację nadziemną, o powierzchni zabudowy około 162,0 m2. W budynku zlokalizowane będą pomieszczenia administracyjne dla policjantów posterunku, zespół pomieszczeń socjalno-higienicznych, pomieszczenia magazynowe i techniczne;
  • budynku garażowo- magazynowego także o formie prostokąta z powierzchnią zabudowy około 75,0 m2. W budynku planowany jest garaż na 1 samochód służbowy, pomieszczenia gospodarcze.

Szacunkowy łączny koszt zamierzenia inwestycyjnego, uwzględniający koszt pierwszego wyposażenia obiektu, zgodnie z uzgodnionym Programem Inwestycji wynosi blisko 3 800 000 złotych.

młodszy aspirant Kamil Karbowniczek

Powrót na górę strony