Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Msza święta w intencji Policji

Data publikacji 24.07.2022

Jako co roku z okazji Święta Policji w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie odprawiona została Msza św. w intencji całego środowiska policyjnego - jej funkcjonariuszy, pracowników, emerytów, rencistów i ich rodzin. Eucharystia transmitowana była przez Program Pierwszy Polskiego Radia.

Tradycją stało się, że niedzielna Msza św. radiowa, wypadająca w kalendarzowych okolicach Święta Policji sprawowana jest w intencji granatowej formacji. W tym roku przypadła dokładnie w 103. rocznicę powołania Policji Państwowej, czyli 24 lipca.

Bazylika Świętego Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie już przed 9.00 zapełniła się policyjnymi mundurami oraz różnobarwną rzeszą pracowników Policji wraz z rodzinami. Obecni byli także przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń działających w środowisku policyjnym oraz sympatycy formacji.

Mszę św. wraz z policyjnymi kapelanami i kapłanami Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego odprawił biskup polowy WP Wiesław Lechowicz, który jest jednocześnie Delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji. W Eucharystii uczestniczyło kierownictwo polskiej Policji na czele z komendantem głównym formacji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem na czele.

Niedzielne czytania z Pisma Świętego, psalm oraz Modlitwę Wiernych przygotowali policjanci, którzy zapewnili również służbę ołtarza. Podczas Eucharystii obecna była Kompania Reprezentacyjna Policji wraz ze sztandarem Komendy Głównej Policji.

- Podarowane nam na dzisiejszą niedzielę słowo Boże znakomicie koresponduje ze Świętem Policji - zaczął swoją homilię biskup Wiesław Lechowicz. - Słowo Boże ukazuje bowiem Boga jako miłośnika sprawiedliwości i porządku. Słowo Boże jawi się zatem jako światło dla funkcjonariuszy i pracowników Policji, a Bóg jako niedościgły wzór dla każdego dbającego o sprawiedliwość i porządek społeczny.

Jego Ekscelencja podziękował funkcjonariuszom i pracownikom Policji za to, że stoją na straży sprawiedliwości i porządku w różnych aspektach życia. - W ten sposób wpisujecie się w troskę samego Boga o ład moralny i społeczny - podkreślił Krajowy Duszpasterz Policji. - Czynicie to nie tylko przez środki prewencji, kontroli i egzekwowania prawa, ale i przez przykład zaangażowania na rzecz porządku i sprawiedliwości dla dobra wspólnego i pojedynczych osób.

Biskup Wiesław Lechowicz przypomniał o Konkursie "Policjant, który mi pomógł", dodatkowych obowiązkach policjantów podczas pandemii koronawirusa oraz o zaangażowaniu funkcjonariuszy w obronę polskiej granicy na odcinku z Białorusią, a także pomoc uchodźcom z Ukrainy, zaatakowanej przez Rosję.

- Praca, która jest służbą zawsze kosztuje, czasem cenę najwyższą - zwrócił się do wiernych ordynariusz. - 21 lipca uczestniczyłem w Komendzie Głównej Policji w odsłonięciu kolejnej, już 125. tabliczki, upamiętniającej poległego na służbie policjanta. W obliczu takich tragicznych sytuacji 25 lat temu powołano Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Bp. Wiesław Lechowicz zapewnił o modlitwie za całe środowisko policyjne oraz rodziny policjantów, "które niejednokrotnie doświadczają uciążliwości związanych z Waszą służbą".

Przed pasterskim błogosławieństwem Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk podziękował Jego Ekscelencji za przewodniczenie Eucharystii, sprawowanej w intencji Policji oraz słowa kazania skierowane do środowiska. Wyrazy wdzięczności skierował również pod adresem policyjnych kapelanów, którzy towarzyszą policjantom i pracownikom Policji zarówno w chwilach uroczystych, podniosłych, jak i w sytuacjach trudnych i tragicznych, tak w służbie, jak i życiu prywatnym.

- Niech będzie mi wolno również, korzystając z możliwości jakie daje radiowa transmisja, nisko pokłonić się wszystkim polskim policjantom i pracownikom Policji - zaznaczył generał Jarosław Szymczyk. - Dziękując za ich piękną służbę chcę powiedzieć, że jestem z nich dumny każdego dnia, a wszystkich naszych rodaków chcę zapewnić, że zawsze możecie na nas liczyć, bo jesteśmy Waszą Policją.

Oprawę muzyczną Eucharystii zapewniła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Chór Komendy Stołecznej Policji.

Tekst i zdjęcia Paweł Ostaszewski/Gazeta Policyjna

Powrót na górę strony