Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pol’and’Rock Festival – bezpieczeństwo priorytetem

Data publikacji 29.07.2022

Tegoroczny „Pol’and’Rock” Festival odbędzie się na lotnisku Czaplinek - Broczyno w dniach 3 – 7 sierpnia. Kwestie organizacyjne związane z zapewnieniem bezpieczeństwa tak dużego wydarzenia są niezmiennie priorytetem.

W ramach 28. Pol’and’Rock Festival odbędą się dwie imprezy masowe. Jest to wydarzenie przewidziane według organizatora na około 50 tysięcy uczestników.

Aby tak duże przedsięwzięcie przebiegało przede wszystkim bezpiecznie prosimy przyjeżdżających na festiwal o zapoznanie się z podstawowymi informacjami:

REGULAMIN TERENU FESTIWALU

REGULAMIN IMPREZ MASOWYCH

 Zachodniopomorscy policjanci, wspierani przez funkcjonariuszy z terenu kraju, zadbają o bezpieczny przebieg tego dużego wydarzenia. Od momentu ogłoszenia decyzji o lokalizacji festiwalu współdziałamy z jego organizatorem oraz innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Wypracowano optymalne rozwiązania mające służyć bezpiecznemu przebiegowi imprezy, co wiąże się między innymi z istotnymi, czasowo wprowadzonymi zmianami:

UWAGA!!! ZMIANY W ORGANIZACJI NA DROGACH DOJAZDOWYCH NA TEREN FESTIWALU

Od 1 sierpnia 2022 r. na czas trwania Festiwalu wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu, dlatego zachęcamy uczestników imprezy jadących własnymi środkami transportu oraz innych kierujących udających się w tamte rejony do skorzystania z oznakowanych objazdów prowadzących do Czaplinka:

- z drogi krajowej nr 10 zalecany objazd prowadzić będzie od strony Mirosławca drogą wojewódzką nr 177,

- z drogi krajowej nr 20 w kierunku Wałcza zalecany objazd prowadzi z Czaplinka drogą wojewódzką nr 177 w kierunku Mirosławca,

- zalecany dojazd w kierunku Szczecinka, Koszalina, Kołobrzegu prowadzić będzie z Wałcza drogą krajową nr 22, a następnie drogą krajową nr 11.

Apelujemy do kierujących pojazdami do zachowania szczególnej ostrożności, dostosowania prędkości do natężenia ruchu, limitów prędkości, warunków atmosferycznych, nawierzchni oraz własnych umiejętności. Pieszym przypominamy o obowiązku posiadania elementów odblaskowych, gdy poruszają się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym

ZOBACZ INFORMACJE O DOJAZDACH

UWAGA!!! NAD REJONEM FESTIWALU WPROWADZONO ZAKAZ LOTÓW, TAKŻE DRONAMI

W terminie od 2.08.2022 r. od godz. 08:00 do 8.08.2021 do godz. 06:00 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wprowadziła zakaz wykonywania lotów (z ściśle uregulowanymi wyjątkami) w strefie poziomej: 5 km od punktu centralnego (pas startowy lotniska Czaplinek - Broczyno) i strefie pionowej: 500 m

Zachodniopomorska Policja w trosce o zapewnienie optymalnej możliwości bezpośredniego kontaktu uczestników festiwalu z Policją uruchamia specjalnie Posterunek Polowy Policji w Szkole Podstawowej w Czaplinku przy ul. Wałeckiej 49.
 

UWAGA!!! Informacje o wszelkich zagrożeniach lub przejawach łamania prawa powinny być niezwłocznie zgłaszane do służb porządkowych na terenie imprezy masowej, bezpośrednio policjantom lub oczywiście pod numerem alarmowym 112.


  

Powrót na górę strony