Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Jak przeciwdziałać aktom terrorystycznym i przestępczości zorganizowanej przez jednostki specjalne Policji. Szkolenie polsko-niemieckie

Data publikacji 03.08.2022

W dniu 18 listopada 2020 roku Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim podpisała Umowę o dofinansowanie Małego Projektu numer 539/20 pod nazwą: „Przymierze – doskonalenie metod i form przeciwdziałania aktom terrorystycznym i przestępczości zorganizowanej przez jednostki specjalne policji na obszarze przygranicznym województwa Lubuskiego i Brandenburgii”, w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia -Polska 2014-2020.

Celem projektu jest wzmocnienie istniejącej współpracy transgranicznej na obszarze wsparcia poprzez podniesienie kompetencji i wiedzy funkcjonariuszy partnerskich instytucji. Udział w projekcie pozwolił polskim i niemieckim funkcjonariuszom wzmocnić i rozwinąć istniejącą współpracę, a także podnieść kompetencje i umiejętności funkcjonariuszy Policji w zakresie zapobiegania i reagowania na akty przestępczości zorganizowanej. Wymiana doświadczeń
oraz „dobrych praktyk” w tym zakresie przyczyni się do rozwoju oraz poszerzenia form i metod w przedmiotowym obszarze.

Zakres projektu

W ramach niniejszego projektu Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim wspólnie z partnerem niemieckim – Prezydium Policji Kraju Związkowego Brandenburgii,w terminie 13 - 17 czerwca 2022 roku, zorganizowali pięciodniowe szkolenie dla 20 funkcjonariuszy (10 funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji (SPKP) z KWP w Gorzowie Wlkp. i 10 funkcjonariuszy Spezialeinheiten Spezialkrafte Abteilungsleiter  (SEK Poczdam).

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zrealizowano następujące działania:

 • szkolenie z zakresu taktyki i techniki działania jednostek specjalnych, które odbyło się na terenie zurbanizowanym, obiektach szkolno-treningowe z wykorzystaniem urządzeń rekreacyjno-sportowych, polegające na prowadzeniu pozorowanej walki przy użyciu markerów, czyli urządzeń zbliżonych zasadą działania do broni pneumatycznej wykorzystującej kulki wypełnione farbą
 •  zawody w marszu na orientację z wykorzystaniem map i kompasu (terenoznawstwa) na terenie Międzyrzeckiego Rejonu Umocnień. Zawody zostały przeprowadzone  w zespołach mieszanych polsko-niemieckich
 • zajęcia teoretyczne na temat potencjalnych zagrożeń terrorystycznych oraz przestępczości zorganizowanej na obszarze przygranicznym polsko – niemieckim,
 • zajęcia o charakterze edukacyjno-sportowym, które odbyły się po zajęciach szkoleniowych. Zajęcia zostały zorganizowane w postaci spływu kajakowego rzeką Obra oraz rajdu quadami na terenie Międzyrzeckiego Rejonu Umocnień oraz Pętli Boryszyńskiej
 • wyjście do muzeum w celu poznania zabytków militarnych Międzyrzeckiego Rejonu Umocnień oraz wspólnej historii.

Finansowanie projektu

Wartość całego projektu wynosi 11 736,50 euro, w tym:

 • dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 2 325,00 euro,
 • wkład własny Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim wynosi: 9 411,50 euro.
 • Policyjni kontrterroryści podczas ćwiczeń taktycznych
 • Policyjni kontrterroryści płyną kajakiem
 • Policyjni kontrterroryści jadą quadem
 • Policyjni kontrterroryści podczas ćwiczeń taktycznych
 • Policyjni kontrterroryści podczas ćwiczeń taktycznych
 • Policyjni kontrterroryści podczas wykładu stacjonarnego
 • Policjant wytycza trasę
 • Policyjni kontrterroryści podczas ćwiczeń taktycznych
 • Policyjni kontrterroryści podczas ćwiczeń taktycznych w terenie zalesionym
 • Policyjni kontrterroryści jadą quadami
 • Policyjni kontrterroryści zgrupowani na terenie zielonym
 • Policyjni kontrterroryści podczas ćwiczeń taktycznych
 • Policyjni kontrterroryści podczas przemarszu
 • Policyjni kontrterroryści płyną kajakiem
 • Grupowe zdjęcie po zakończonych działaniach

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 23.27 MB)

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony