Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spirala przemocy zakończona przez funkcjonariuszy z Oławy

Data publikacji 12.08.2022

Mundurowi z oławskiej jednostki zatrzymali 62-latka, który znęcał się nad swoim ojcem. Zatrzymany mżczyzna trafił do policyjnego aresztu, a dzięki uprawnieniom nadanym Policji w listopadzie 2020 roku, został odseparowany od domowników. To kolejny przykład sytuacji, kiedy funkcjonariusze skutecznie przerywają spiralę domowej przemocy.

Przed paroma dniami do Komendy Powiatowej Policji w Oławie zgłosił się 86-letni mieszkaniec gminy Domaniów, który kilka godzin wcześniej został zaatakowany przez nietrzeźwego syna. Mężczyzna poprosił mundurowych o pomoc informując ich, że mieszkający z nim i żoną syn od kilku lat, głównie znajdując się pod wpływem alkoholu, znęca się nad nim fizycznie i psychicznie w ten sposób, że uderza go i popycha, kopie, rzuca w niego przedmiotami oraz używa wobec nich słów wulgarnych.

W dniu zgłoszenia syn znów go aatakował m.in. bił po całym ciele, wyzywał go oraz kopał, powodując u niego obrażenia ciała i otarcia naskórka.

Mundurowi natychmiast podjęli działania i zatrzymali 62-latka, który dzięki ustawie antyprzemocowej, po nocy spędzonej w policyjnym areszcie, otrzymał nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakaz zbliżania się do jego otoczenia.

Funkcjonariusze prowadzą czynności pod kątem możliwości popełnienia przestępstwa przez 62-latka, które mogą zakończyć się poważnymi zarzutami.

Przypominamy!

Zgodnie z przepisami wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie policjanci mają możliwość wydać nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Te nakazy lub zakazy mogą być wydane łącznie i obowiązują od momentu ich wydania.

Osobie, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz przysługuje prawo:

  • zabrania ze sobą jedynie przedmiotów osobistego użytku i służących do świadczenia pracy oraz będących jej własnością zwierząt domowych;
  • jednorazowa możliwość zabrania z mieszkania w późniejszym terminie mienia stanowiącego jej własność, w obecności policjanta i po uzgodnieniu terminu z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie;
  • złożenia zażalenia do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia wspólnie zajmowanego mieszkania w związku z wydaniem nakazu lub zakazu.

Osoba, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz będzie dodatkowo zobowiązana:

  •     do wskazania Policji deklarowanego miejsca swego pobytu i w miarę możliwości numeru telefonu,
  • informowania o każdorazowej zmianie w powyższym zakresie.

W okresie obowiązywania nakazu lub zakazu policjanci są zobligowani do co najmniej trzykrotnego sprawdzenia, czy są one respektowane. Za niestosowanie się osoby do wydanego przez Policję zakazu lub nakazu, kodeks wykroczeń przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny i zastosowanie trybu przyspieszonego wobec sprawcy tego wykroczenia.

Nakaz lub zakaz tracą moc po upływie 14 dni od ich wydania, chyba że w czasie ich obowiązywania sąd udzieli zabezpieczenia w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Zobowiązania utracą również moc w przypadku, gdy osoba stosująca przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub zakaz, zostanie zatrzymana w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, a następnie zastosowany zostanie wobec niej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania lub nakazania okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.

(KWP we Wrocławiu / mw)

Powrót na górę strony