Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rozpoczynają się wypłaty 14-tych emerytur. Policja ostrzega – mogą pojawić się oszuści

Data publikacji 25.08.2022

Jak podaje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w czwartek (25 sierpnia 2022 roku) pierwsi emeryci i renciści otrzymają czternastą emeryturę. Niestety, jak pokazuje policyjne doświadczenie, wypłata tak zwanych „czternastek” może okazać się sposobnością dla przestępczej działalności oszustów. Mundurowi przypominają, że świadczenia wypłacane są z urzędu. Oznacza to, że osoby uprawnione do otrzymania 14-stej emerytury nie muszą składać żadnego wniosku.

Ta informacja z pewnością ucieszy seniorów w całej Polsce. Jak podaje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w czwartek (25 sierpnia 2022 roku) pierwsi emeryci i renciści otrzymają czternastą emeryturę. W systemie mundurowym oraz w przypadku osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne z Zakładu Usług Społecznych, dodatkowe pieniądze wypłacone zostaną  wraz z wrześniowym świadczeniem w dniach 1, 5, 6, 10, 15 oraz 20. Z kolei osoby pobierające świadczenia rolnicze, rzadziej niż raz na miesiąc – otrzymają "czternastkę" w październiku. Istnieje duże zagrożenie, że fakt ten zechcą wykorzystać oszuści żerujący na niewiedzy i nieświadomości osób starszych. W tym miejscu ogromna rola spoczywa na nas – policjantach, a dokładniej w podjęciu działań wyprzedzających, które mają na celu zapobiec przestępstwom.

Seniorze, pamiętaj, tak zwana „czternastka” jest świadczeniem wypłacanym z urzędu. Oznacza to, że osoby uprawnione do otrzymania wypłat nie muszą składać żadnego wniosku. Pieniądze otrzymacie Państwo w takiej formie, w jakiej dotychczas otrzymywaliście renty czy też emerytury. Jeśli ktokolwiek skontaktuje się z Państwem informując, że do otrzymania świadczenia niezbędne jest wypełnienie dokumentów, to sygnał, że po drugiej stronie znajduje się oszust chcący przejąć pieniądze. Proszę również nie dawać wiary informacjom, że Państwa pieniądze są zagrożone i należy je natychmiast wypłacić z konta, aby nie wpadły w niepowołane ręce – nawet jeśli nasz rozmówca podaje się za policjanta. UWAGA: Policja, nigdy nie kontaktuje się z Państwem prosząc o jakąkolwiek wypłatę gotówki czy też przelewy bankowe. To jeden ze sposobów działania oszustów, podszywających się pod instytucje zaufania społecznego. Ta sama sytuacja dotyczy próby kontaktu ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeszcze raz podkreślamy, ZUS nie będzie prosił Państwa
o składanie jakichkolwiek wniosków o wypłatę 14-stej emerytury, jak również o wykonanie jakichkolwiek dodatkowych operacji finansowych.

Czternasta emerytura trafi w sumie do 9 milionów emerytów, rencistów i innych osób pobierających świadczenia długoterminowe. Prawdopodobieństwo usiłowania oszust finansowych na szkodę seniorów jest więc duże. Najlepszą ochroną przed przestępczym działaniem jest świadomość czyhających zagrożeń oraz wiedza o tym, jak działają oszuści.

Seniorze, pamiętaj, Tak zwana „czternastka” jest świadczeniem wypłacanym z urzędu. Oznacza to, że osoby uprawnione do otrzymania wypłat nie muszą składać żadnego wniosku.

 

sierżant sztabowy Klaudia Biernacka

Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie

Powrót na górę strony