Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prewencja drogą do bezpieczeństwa – konferencja polskich i niemieckich policjantów

Data publikacji 30.08.2022

Projekt pod nazwą „Rodzaje służb prewencyjnych – wymiana doświadczeń i transfer wiedzy w ramach współpracy transgranicznej” dobiegł końca. W jego czterech odsłonach wzięło udział ponad 200 funkcjonariuszy policji z Polski i Niemiec. Wspólne spotkania, pokazy czy prezentacje w sposób jednoznaczny pokazały, że było, jest i będzie o czym rozmawiać, wymieniając się doświadczeniami z pracy policjantów.

Koncepcja projektu została stworzona w Wydziale Prewencji Komedy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim już pod koniec 2019 roku. Zrodziła się potrzeby zacieśnienia współpracy pomiędzy polską i niemiecką Policją, realizującą wspólne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. W trakcie prac koncepcyjnych powstał pomysł, aby w celu efektywniejszego planowania wspólnych działań w przyszłości, pogłębić wiedzę z zakresu metod i form organizacji i planowania służb prewencyjnych Policji w obu krajach. Motorem napędowym do stworzenia projektu były również doświadczenia płynące z wieloletniej współpracy polskiej i niemieckiej Policji w prowadzeniu międzynarodowych projektów, które niejednokrotnie owocowały zarówno poprawą poczucia bezpieczeństwa mieszkańców przygranicznych miejscowości jak i pozytywnie wpłynęły na wizerunek Policji w obu krajach partnerskich. Prace projektowe zakończyły się w 2020 roku. Pomimo utrudnień związanych z szalejącą wówczas na świecie pandemią Covid-19, Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim podpisała Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia - Polska 2014-2020. Jednak z uwagi na sytuację epidemiologiczną, realizacja projektu możliwa było dopiero w roku 2022.

W ramach niniejszego projektu Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim wspólnie z partnerem niemieckim – Prezydium Policji Kraju Związkowego Brandenburgii, zaplanowała następujące cztery spotkania:

 • 31 maja 2022 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze odbyły się zajęcia praktyczno-szkoleniowe dla 30 funkcjonariuszy, gdzie omówiono służby z wykorzystaniem psów służbowych, kamer nasobnych oraz służby pełnione na rowerach,
 • w dniach 14 – 15 czerwca 2022 roku w miejscowości Długie została zorganizowana dwudniowa wizyta studyjna dla ponad 100 funkcjonariuszy, w trakcie której, w formie warsztatów przedstawiono kolegom z Niemiec charakter służby dzielnicowych, pokazano pracę policjantów Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego, omówiono działanie aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz zaprezentowano policjantów służby wodnej w akcji,
 • 18 lipca 2022 roku na terenie Brandenburgii odbyła się jednodniowa wizyta studyjna dla 20 osób, w trakcie której polscy policjanci poznali m.in. strukturę organizacyjną niemieckiej Policji, charakterystykę służby policjantów dzielnicowych, a także przybliżono im tematy z zakresu użytkowania  kamer nasobnych i paralizatorów.

26 sierpnia 2022 roku w Komendzie Wojewódzkiej policji w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się  konferencja kończąca i podsumowująca projekt. Działania podejmowane w ramach realizacji projektu pozwoliły przede wszystkim na intensywną wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy policjantami lubuskiej i brandenburskiej Policji, jak również na wzmocnienie wzajemnego zaufania oraz likwidację barier językowych i kulturowych.

 

nadkomisarz Artur Chorąży

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

 

 • Funkcjonariusze policji z Polski i Niemiec siedzący w sali konferencyjnej.
 • Policjant przemawiający z mównicy.
 • Policjantka przemawiająca z mównicy.
 • Policjant przemawiający na mównicy.
 • Konferencja z udziałem policjantów z Polski i Niemiec.
 • Policjant z Niemiec przemawiający z mównicy.
 • Niemieccy policjanci siedzący na sali konferencyjnej.
 • Policjant przemawiający z mównicy.
 • Policjant przemawiający z mównicy do innych funkcjonariuszy.
 • Policjantka z Niemiec przemawiająca z mównicy.
 • Policjant z Niemiec przemawiający z mównicy.
 • Mężczyzna przemawiający z mównicy.
 • Policjanci siedzący na sali konferencyjnej.
 • Polscy i niemieccy policjanci siedzący na sali konferencyjnej.
 • Funkcjonariusze policji z Polski i Niemiec siedzący w sali konferencyjnej.
Powrót na górę strony