Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie okresu wakacji na wodach i terenach przywodnych w 2022 r.

Data publikacji 01.09.2022

Za nami okres wakacji spędzanych przez miliony Polaków nad wodą i terenach przywodnych. Nad ich bezpieczeństwem czuwała m.in. Policja. Pomimo dużego zaangażowania różnego rodzaju służb, również w bieżącym roku doszło do tragicznych zdarzeń w postaci utonięć osób.

W bieżącym roku, obok funkcjonowania stałych jednostek/komórek wodnych Policji, w których służbę pełni 162 funkcjonariuszy, powołano dodatkowo 78 sezonowych komórek wodnych Policji, w których pełniło służbę 338 policjantów. W okresie minionych wakacji tj. od dnia 25 czerwca do dnia 31 sierpnia br. zorganizowano ponad 5.600 patroli wodnych Policji, w których pełniło służbę blisko 10.000 policjantów. Tworzenie sezonowych komórek wodnych Policji, kierowanie znacznej liczy policjantów do pełnienia służby patrolowej czy prowadzenie akcji profilaktycznych promujących bezpieczny wypoczynek nad wodą, to tylko niektóre przykłady działań Policji realizowanych samodzielnie, jak też przy współudziale partnerów, których ustawowym czy statutowym zadniem jest dbałość o bezpieczeństwo osób korzystających z tej formy rekreacji.

Pomimo tak dużego zaangażowania sił i środków policyjnych oraz innych podmiotów nie jest możliwe, aby objąć nadzorem wszystkie akweny. W okresie wakacji br. na terenie kraju odnotowano 168 utonięć osób,  tj. o 1 osobę więcej niż w sezonie wakacyjnym 2021 roku i o 42 mniej niż w roku 2020.

Najczęściej do wypadków utonięć dochodziło w: jeziorach (57), rzekach (35) stawach (22). W morzu odnotowano 7 utonięć osób. Do powyższych zdarzeń doszło pomimo dużej aktywności podmiotów uprawnionych do ratownictwa wodnego oraz innych służb, które reagując na zdarzenia zagrażające życiu wielokrotnie podejmowały akcje ratownicze. Przyczyn powyższych utonięć należy upatrywać w przecenianiu umiejętności, czy też braku ostrożności, braku respektu do ostrzeżeń sygnalizowanych przez służby ratownicze o niekorzystnych warunkach panujących nad morzem.

Najczęściej do wypadków utonięć osób dochodziło w weekendy (72 osoby), a jeśli brać pod uwagę pory dnia to były to popołudnia i wieczory (87 osób). Na podstawie czynności wykonanych przez Policję na miejscu zdarzenia stwierdzono, iż alkohol jako przyczyna utonięcia osób występował w 24 przypadkach. Najliczniejszą grupą wśród ofiar utonięć stanowili mężczyźni (145). Pozostałe przypadki utonięć to kobiety - 13 oraz dziesięcioro dzieci.

W czasie wakacji, policjanci podczas spotkań profilaktycznych ukierunkowanych również na obywateli z Ukrainy, przebywających w Polsce, starali się przekazać osobom wypoczywającym nad wodą podstawowe zasady bezpieczeństwa. Ponadto, podejmowali działania w zakresie oznakowania miejsc niebezpiecznych, oraz obejmowali nadzorem, we współpracy
z podmiotami wykonującymi ratownictwo wodne te miejsca, które zwyczajowo wykorzystywane są do kąpieli. Na potrzeby działań opracowane zostały materiały informacyjno-edukacyjne w postaci informatorów w języku polskim i ukraińskim w ilości 600.000 sztuk.

Przypominamy, że do 9 września br. w ramach ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” - poświęconej bezpieczeństwu osób przebywających w wodzie lub nad wodą, można przesyłać prace na konkurs plastyczno-filmowy pn. „Artystyczny przeWODNIK” (decyduje data stempla na przesyłce pocztowej lub kurierskiej).

(Biuro Prewencji KGP)

 

Powrót na górę strony