Aktualności

Komendant Główny Policji wystąpił na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych

Data publikacji 02.09.2022

W dniach 31 sierpnia - 1 września 2022 roku w Nowym Jorku w siedzibie ONZ odbył się Trzeci Szczyt Szefów Policji Narodów Zjednoczonych – UNCOPS (ang. United Nations Chiefs of Police Summit). Polską Policję reprezentował Komendant Główny Policji, gen. insp. Jarosław Szymczyk, który w trakcie obrad wystąpił z przesłaniem w sprawie bezpieczeństwa i pokoju.

Celem szczytu była dyskusja i wymiana wzajemnie uzupełniających się wartości wynikających z działań na rzecz ładu i bezpieczeństwa oraz dążeń do zapewnienia pokoju i zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy podjęli także zagadnienie sposobów poprawy bezpieczeństwa wspólnego poprzez wzmocnienie zdolności Policji Narodów Zjednoczonych w celu efektywnego wsparcia Policji oraz instytucji odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa w krajach goszczących misje pokojowe ONZ.

Spotkanie przedstawicieli Policji w tak szerokim, międzynarodowym gronie, nie mogło się odbyć bez odniesień do wojny w Ukrainie oraz jej implikacji dla światowego bezpieczeństwa. W sprawie tej wybrzmiało zatem i polskie stanowisko – w swoim przemówieniu na forum ONZ Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk dał wyraz poparcia dla ukraińskiej odwagi oraz konieczności zapewnienia solidarnego wsparcia dla tego kraju przez międzynarodową społeczność.

Szef polskiej Policji podzielił się swoimi obserwacjami oraz doświadczeniami z podróży do Kijowa, w trakcie której miał okazję naocznie przekonać się o dramatycznych skutkach wojny wywołanej przez Federację Rosyjską oraz jej ludzkim wymiarze znajdującym wyraz w cierpieniach zamieszkujących te tereny zwykłych obywateli. W swoim przemówieniu na forum ONZ przywołał obrazy zniszczeń wojennych dokonanych przez armię rosyjską, nie liczącą się z życiem niewinnych cywili. Podkreślił, że Polska stała się krajem, który otworzył szeroko swoje granice dla milionów ukraińskich uchodźców, uciekających przed wojną. Zaznaczył, że polska Policja włączyła się w program pomocy na rzecz Ukrainy, zarówno w wymiarze konkretnego wsparcia materialnego, technicznego i logistycznego, jak i organizacji pobytu w Polsce dla rodzin ukraińskich policjantów.

Komendant Główny Policji podkreślił szczególne znaczenie pomocy dla Ukrainy także w wymiarze ścigania sprawców zbrodni wojennych, rozminowywaniu terenów zagrożonych oraz przekazania środków ochrony osobistej przed skażeniem radioaktywnym. Zaapelował do zebranych o solidarność z walczącą Ukrainą oraz kontynuację działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa, które winny skupiać się wokół Policji Organizacji Narodów Zjednoczonych – UNPOL (ang. United Nations Police), jako gwaranta tych wartości i dążeń.

W swoim przemówieniu Szef polskiej Policji nawiązał także do roli misji pokojowych ONZ, które są jednym z kluczowych elementów architektury bezpieczeństwa i pokoju na świecie. Polska Policja uczestniczy w misjach pokojowych Narodów Zjednoczonych od marca 1992 roku, kiedy to utworzono polską grupę policyjną w Siłach Ochronnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Jugosławii (UNPROFOR). Oprócz krajów byłej Jugosławii, polscy policjanci pełnili służbę pod auspicjami ONZ w ramach misji w Iraku, Tadżykistanie, Kosowie, Gruzji, Liberii. Od kwietnia 2022 roku polscy policjanci uczestniczą także w misji pokojowej w Sudanie Południowym.

Wizyta w USA stanowiła także okazję do spotkania Komendanta Głównego Policji z Panem Ambasadorem Krzysztofem Szczerskim, Stałym Przedstawicielem Rzeczpospolitej Polskiej przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku. Oprócz wojny w Ukrainie, jednym z wiodących tematów rozmowy, była kwestia kontynuacji służby kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w misji Narodów Zjednoczonych w Republice Sudanu Południowego (UNMISS). UNMISS jest misją szczególnie wymagającą, dlatego też istnieje konieczność zapewnienia oddelegowanym funkcjonariuszom właściwego przygotowania, aby zagwarantować im możliwie największe bezpieczeństwo podczas służby w Republice Sudanu Południowego.

Gen. insp. Jarosław Szymczyk miał także możliwość osobistego spotkania z Panem Odd Reidar Humlegård - Specjalnym Przedstawicielem INTERPOL-u przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Celem spotkania było omówienie bieżących wydarzeń oraz wyzwań, przed jakimi w związku z wojną w Ukrainie stoi zarówno INTERPOL, jak i cała społeczność międzynarodowa skupiona wokół ONZ.

Podczas Szczytu UNCOPS  gen. insp. Jarosław Szymczyk odbył również spotkania dwustronne z szefami Policji m.in. Litwy i Holandii.

W trakcie podróży do USA gen. insp. Jarosławowi Szymczykowi towarzyszyła insp. Paulina Filipowiak, Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, natomiast na terytorium Stanów Zjednoczonych do delegacji dołączyła mł. insp. Beata Trojanowska, Oficer Łącznikowy Policji w Waszyngtonie.

(BMWP KGP/ mw)

 

  • forum Organizacji Narodów Zjednoczonych
  • forum Organizacji Narodów Zjednoczonych
  • forum Organizacji Narodów Zjednoczonych
  • forum Organizacji Narodów Zjednoczonych
Powrót na górę strony