Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sylwester G. ps. Czarek zatrzymany dzięki europejskiej współpracy policyjnej sieci ENFAST

Data publikacji 06.09.2022

Dzięki policyjnej współpracy sieci ENFAST funkcjonariusze z Biura Kryminalnego KGP wspólnie z czeskimi policjantami zatrzymali na terenie Republiki Czech ukrywającego się od czterech lat 59-letniego mieszkańca Radomia, poszukiwanego przez Wydział Kryminalny KWP zs. w Radomiu, na podstawie europejskiego nakazu aresztowania i czerwonej noty Interpolu.

Sylwester G. przez blisko 4 lata ukrywał się przed organami ścigania i  wymiarem sprawiedliwości. Miał „na swoim koncie” poważne przestępstwa kryminalne, w tym m.in. pozbawienie wolności innej osoby, celem osiągnięcia korzyści majątkowej, za co skazany został prawomocnym wyrokiem sądu. Wydano za nim list gończy, polecenie ustalenia miejsca pobytu oraz europejski nakaz aresztowania i czerwoną notę Interpolu.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu wykonali szereg czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu poszukiwanego a ich zaangażowanie w wykonywaną pracę operacyjną pozwoliło na uzyskanie informacji, że Sylwester G. aktualnie ukrywa się na terytorium Czech. Radomscy „łowcy głów” niezwłocznie nawiązali kontakt z Biurem Kryminalnym Komendy Głównej Policji, gdzie mieści się Punkt Kontaktowy ENFAST (europejska sieć współpracy policyjnej zajmująca się poszukiwaniami najbardziej niebezpiecznych przestępców).

Intensywna współpraca i bieżąca wymiana informacji pomiędzy polską a czeską Policją doprowadziły do zatrzymania poszukiwanego w jednym z mieszkań w miejscowości Usti nad Labem, w Czechach.

Czeski sąd zadecydował o ekstradycji poszukiwanego na terytorium RP. Teraz oczekuje on na wydanie polskiemu wymiarowi sprawiedliwości.

Jest to kolejny dowód na to, że kara za popełnione przestępstwa jest nieuchronna. Nawet przebywanie poza granicami Polski nie jest przeszkodą do ustalenia miejsca pobytu osoby poszukiwanej i jej zatrzymania, celem postawienia przed wymiarem sprawiedliwości lub osadzeniem w zakładzie karnym.

(Biuro Kryminalne KGP/ foto: Policja czeska)

Powrót na górę strony