Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

#POMAGAMYICHRONIMY dzieląc się tym co najcenniejsze - krwią

Data publikacji 08.09.2022

Oddawanie krwi jest najwspanialszym darem dla drugiego człowieka, to gest o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. Właśnie za taką postawę zostali wyróżnieni Ci, którzy dzielą się tym co najcenniejsze.

W miniony wtorek (6.09.22) w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń: Odznaki Złotej, Srebrnej i Brązowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” krwiodawcom Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Odznaczenia wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotr Leciejewski wraz z Wiceprezesem Polskiego Czerwonego Krzyża Zbigniewem Klawczyńskim. Komendant Wojewódzki wyraził głęboką wdzięczność i szacunek Honorowym Dawcom Krwi za zasługi w niesieniu pomocy i ratowanie życia drugiemu człowiekowi oraz za postawę godną naśladowania. Do podziękowań przyłączył się w swoim przemówieniu Wiceprezes PCK, podkreślając wagę szlachetnej postawy propagowania idei krwiodawstwa.

Wśród wyróżnionych byli funkcjonariusze, pracownicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, a także Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy. Odznaczeni to osoby, które biorą udział w akcjach organizowanych przez Klub lub indywidualnie oddają krew.  

Dla krwiodawców to szczególna chwila, która jest wyrazem docenienia i wyróżnienia bezinteresownego niesienia pomocy bliźniemu… .

„Oddając własną krew dobrowolnie i bezinteresownie, to gest wysokiej wartości moralnej i Obywatelskiej. To dar życia”  

  • Odznaczenia leżą na stole
  • Kadra kierownicza i wszyscy wyróżnieni
  • Prezes PCK przypina odznakę policjantowi
  • Komendant Wojewódzki gratuluje policjantowi i wręcza mu legitymację
  • Komendant Wojewódzki gratuluje pracowniczce Policji i wręcza jej legitymację
  • Komendant Wojewódzki gratuluje pracownikowi i wręcza mu legitymację
  • Policjant wręcza podarunek policjantowi
  • Komendant przemawia do wyróżnionych
  • Prezes PCK gratuluje Szefowej HKD przy KWP w Bydgoszczy
  • Szefowa KHDK gratuluje wyróżnionycm
Powrót na górę strony