Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Weryfikacja oznakowania dróg – podsumowanie

Data publikacji 09.09.2022

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na drodze w roku szkolnym 2022/2023, w ostatnich tygodniach wakacji policjanci ruchu drogowego sprawdzali m.in. stan oznakowania dróg prowadzących do przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych oraz urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających w bezpośrednim sąsiedztwie tego typu podmiotów.

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na drodze jest jednym z zadań Policji. Dlatego też, jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego, funkcjonariusze przeprowadzili lustrację terenów przy szkołach i placówkach oświatowych.

Sprawdzono 13 146 miejsc i skierowano 1 651 wniosków do zarządców dróg o usuniecie stwierdzonych nieprawidłowości lub braków w oznakowaniu dróg/urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających. Większość z nich została uwzględniona w całości i zrealizowana poprzez usunięcie nieprawidłowości lub braków już przed 1 września 2022 r.

Umundurowany policjant ruchu drogowego na skrzyżowaniupolicjant pomaga przejść przez przejście dla pieszych

W większości przypadków wnioski dotyczyły uzupełnienia lub poprawy czytelności  oznakowania pionowego (A-17 „dzieci”, D-6 „przejście dla pieszych”, T-27 tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci), odnowienia oznakowania poziomego (P-10 „przejście dla pieszych”) oraz przycięcia krzaków i drzew zasłaniających znaki drogowe.

(BRD KGP / Foto: KWP w Gorzowie)

Powrót na górę strony