Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obchody 83. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej przed Grobem Policjanta Polskiego

Data publikacji 09.09.2022

Na terenie katowickiej komendy wojewódzkiej odbyły się obchody 83. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz agresji Związku Radzieckiego na Polskę. Główna część wydarzenia miała miejsce przed Grobem Policjanta Polskiego. Obchody poprzedziła msza święta w katowickiej Archikatedrze Chrystusa Króla. W uroczystościach wziął udział Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk.

W siedzibie śląskiej Policji odbyła się uroczystość upamiętniająca zmarłych i pomordowanych policjantów II RP, która przypada w tym roku w 83. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej oraz agresji Związku Radzieckiego na Polskę. Tradycyjnie już we wrześniu, spotkanie takie organizują Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.” wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach.

Obchody upamiętniające tragiczne wydarzenia naszej historii i ofiarę poniesioną przez mundurowych, w tym policjantów II RP, poprzedziła msza święta w katowickiej Archikatedrze, pod przewodnictwem proboszcza ks. dra Łukasza Gawła. 

Następnie uczestnicy obchodów przeszli ulicami miasta w pochodzie, który dotarł przed Grób Policjanta Polskiego na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. 

Rolę gospodarzy pełnili Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” Teresa Bracka oraz Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusz Krzystyniak.

W obchodach uczestniczyli II Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz, w imieniu Marszałka Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Jan Kawulok, Wiceprezydent Katowic Mariusz Skiba, dyrektor oddziału IPN w Katowicach dr Andrzej Sznajder, a także przedstawiciele samorządu terytorialnego, służb mundurowych, policyjnych związków zawodowych, instytucji na co dzień współpracujących ze śląską Policją, duchowieństwa, harcerstwa, emerytowani generałowie Policji oraz młodzież szkolna. Liczną grupę gości stanowili kombatanci oraz krewni poległych i pomordowanych policjantów.

Po uroczystym podniesieniu flagi państwowej oraz odegraniu i odśpiewaniu hymnu państwowego, przed Grobem Policjanta Polskiego zapalony został „Znicz Pamięci”. Następnie zebranych gości powitała Pani Teresa Bracka - Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”, a modlitwę w intencji pomordowanych policjantów II RP odmówili kapelani KWP w Katowicach, pod przewodnistwem ks. Adama Wyciska.

Przed występem artystycznym, przygotowanym przez uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej, wręczone zostały odznaczenia i dyplomy.
II Wicewojewoda Śląski, w asyście Komendanta Głównego Policji oraz Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji, wręczył odznaczenia przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Brązowe Krzyże Zasługi otrzymali: mł. insp. Kinga Badeńska z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, asp. sztab. Maciej Dziergas – Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP woj. śląskiego, podinsp. Janusz Rygielski z katowickiego oddziału prewencji oraz asp. sztab. Waldemar Skotarski – kapelmistrz Orkiestry KWP w Katowicach.

Następnie wręczone zostały: Medal „100-lecia Odzyskanej Niepodległości”, Medale „Za Zasługi dla Policji”, „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”, „Pro Patria”, „100-lecia Utworzenia Policji województwa Śląskiego” Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. z/s w Katowicach oraz odznaki honorowe „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”.

Po wręczeniu odznaczeń, przyszedł czas na okolicznościowe wystąpienia: Komendanta Głównego Policji - który odczytał list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego, Wicewojewody Śląskiego, przedstawiciela Marszałka Województwa Śląskiego i Wiceprezydenta Katowic.

	Warszawa, 9 wrzeżnia 2022 r. Pani Teresa Bracka Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r." Szanowna Pani Prezes, w tym roku obchodzimy 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz agresji Związku Sowieckiego na Polskę. W heroiczną obronę naszego kraju zaangażowanych byto wielu funkcjonariuszy Policji Państwowej. Z tej okazji przekazuję wyrazy szacunku i uznania wszystkim tym, którzy przez lata przyczyniali się do kultywowania pamięci o naszych bohaterach. Propagowanie chlubnych kart historii zasługuje na szczególne uznanie. To nie tylko obowiązek, ale i wyraz naszego patriotyzmu. W tych dniach, wspominając wydarzenia sprzed ponad 80 lat, kierujemy nasze myśli i uczucia ku tragicznym wydarzeniom wojny obronnej 1939 roku, które zapoczątkowały najkrwawszy konflikt w dziejach świata. Wspominamy ofiary niemieckiej agresji, dopełnionej 17 września inwazją Rosji sowieckiej. W sposób szczególny wyrażamy podziw dla funkcjonariuszy Policji Państwowej, spośród których wielu walcząc z bandycką napaścią dwóch totalitaryzmów oddało życie za Polskę. Wykazana przez nich w tych dramatycznych czasach wierność naszemu narodowi i państwu stanowi wzór dla wszystkich, którzy noszą mundur Polskiej Policji. Jako Minister Spraw wewnętrznych i Administracji otaczam pamięcią wszystkich bohaterskich funkcjonariuszy Policji Państwowej tamtych dni. Byli oni wśród tych, którzy jako pierwsi przeciwstawili się niemiecko rosyjskiej zbrodniczej machinie wojennej, wymierzonej nie tylko w siły zbrojne przeciwnika, ale w cale narody. Pamięć o nich trwać będzie wiecznie. Pamiętamy o tym, te ten kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, nie ma prawa do przyszłości. Niech wspomnienie września 1939 roku stanie sig dla nas zachętą do tego, abyśmy nie ustawati w pracy na rzecz nowoczesnego, sprawiedliwego i uczciwego państwa. Jesteśmy to winni tym, dzięki którym nasz naród może dzisiaj żyć w wolnej, suwerennej i niepodleglej Polsce. Cześć i chwata Bohaterom! Z wyrazami szacunku Kamiński

Po wystąpieniach odczytano Apel Pamięci, zakończony salwą honorową.

Kolejnym punktem uroczystości było złożenie wieńców na Grobie Policjanta Polskiego przez delegacje. Pierwszy wieniec został złożony przez reprezentantów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r. pod przewodnictwem Prezes Teresy Brackiej. W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego, wieniec złożył Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk oraz delegacja w składzie:Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusz Krzystyniak, II Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz, Wiceprezydent Katowic Mariusz Skiba, Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Jan Kawulok, dyrektor oddziału IPN w Katowicach dr Andrzej Sznajder i szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutaccji w Katowicach płk Marek Majocha.

Na zakończenie uroczystości, wszystkim przybyłym gościom podziękował Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusz Krzystyniak. Doceniając też coroczne spotkania w tym tak ważnym dla wielu osób miejscu, jakim jest Grób Policjanta Polskiego, zacytował naszą wybitną noblistkę Wisławę Szymborską: „Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci. Chwiejna waluta. Nie ma dnia by ktoś wieczności swej nie tracił”.

O oprawę muzyczną związaną z ceremoniałem policyjnym zadbała Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Rangę uroczystości podkreślił natomiast udział Kompanii Honorowej garnizonu śląskiego.

 • Budynek Archikatedry
 • Kompania reprezentacyjna wchodząca do Archikatedry
 • Kompania reprezentacyjna w Archikatedrze
 • Mundurowi zebrani w Archikatedrze
 • Mundurowi zebrani w Archikatedrze
 • Mundurowi zebrani w Archikatedrze
 • Mundurowi zebrani w Archikatedrze
 • Mundurowi w Archikatedrze
 • Policjanci wychodzący z Archikatedry
 • Policjanci podczas przemarszu ulicami miasta
 • Policjanci podczas przemarszu ulicami miasta
 • Policjanci podczas przemarszu ulicami miasta
 • Partytura orkiestry
 • Policyjna orkiestra podczas przemarszu ulicami miasta
 • Orkiestra KWP w Katowicach
 • Meldunek składany Komendantowi Głównemu Policji
 • Warta honorowa przy Grobie
 • Goście honorowi zebrani przy grobie
 • Tablice nagrobne
 • Młodzież zebrana przy Grobie
 • Poczet sztandarowy
 • Poczet sztandarowy
 • Policjanci oddający honory
 • Goście honorowi zebrani przy grobie
 • Insygnia na mundurach gości honorowych - kolaż
 • Mundurowi przy Grobie Policjanta Polskiego
 • Odznaczenia i legitymacje leżące na stole
 • Odznaczenie i dyplom tuż przed wręczeniem
 • Komendant gratulujący odznaczonemu policjantowi
 • Komendant Główny Policji gratulujący odznaczonemu mundurowemu
 • Młodzież w trakcie inscenizacji
 • Inscenizacja przedstawiona przez młodzież szkolną - kolaż
 • Inscenizacja przedstawiona przez młodzież szkolną - kolaż
 • Inscenizacja przedstawiona przez młodzież szkolną - kolaż
 • Przemówienie Komendanta Głównego Policji
 • Przemówienie komendanta wojewódzkiego
 • Przemówienie Prezes Teresy Brackiej
 • Przemówienie Wicewojewody Śląskiego
 • Przemówienie Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego
 • Przemówienie Wiceprezydenta Katowic
 • Policjant odczytuje Apel Pamięci
 • Komendant Główny Policji i Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • Komendant Główny Policji i Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • Wieniec MSWiA
 • Komendant Główny Policji składa wieniec na Grobie
 • Komendant Główny Policji składa wieniec na Grobie
 • Delegacja skladająca wieniec
 • Delegacja składa wieniec na Grobie
 • Znicz Pamięci na Grobie Policjanta Polskiego
 • Flaga Polski na maszcie
 • Krzyż Grobu Policjanta Polskiego

Film Film z uroczystości

Pobierz plik Film z uroczystości (format mp4 - rozmiar 49.05 MB)

Nagranie audio Audiodeskrypcja filmu

Pobierz plik Audiodeskrypcja filmu (format mp3 - rozmiar 986.05 KB)

Powrót na górę strony