Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Od 25-lat w trosce o bezpieczne pograniczne

Data publikacji 12.09.2022

W trakcie jubileuszowej uroczystości 25-lecia Euroregionu Pradziad, zostały złożone na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu nadinsp. Rafała Kochańczyka podziękowania za wyjątkowy wkład w rozwijanie ponadgranicznych relacji partnerskich. Współpraca policjantów przygranicznych jednostek, w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa, trwa i wciąż się rozwija. To między innymi projekt „Międzynarodowo i bezpiecznie nad wodą” - "Mezinárodně a bezpečně na vodě", w któym biorą udział policjanci z Nysy i ich czescy koledzy z Jesenika.

8 września, na Zamku Moszna, odbyła się jubileuszowa uroczystość 25-lecia współpracy polsko-czeskiej w ramach Euroregionu Pradziad. Jej gospodarzami byli Radosław Roszkowski i Milan Rác – przewodniczący polskiej i czeskiej części „Pradziada”. Ten polsko-czeski region został powołany umową z 2 lipca 1997 r. W jego skład aktualnie wchodzą 44 gminy po polskiej stronie granicy i 67 po czeskiej. Przez ćwierć wieku zrealizowano blisko 1500 projektów z łącznym dofinansowaniem w wysokości około 18 milionów euro.

Przy udziale opolskich policjantów, w tym roku realizowane są trzy projekty w ramach Euroregiony Pradziad.

  1. „Doskonalenie współpracy polskiej i czeskiej Policji w sytuacjach kryzysowych na wspólnym pograniczu” - „Zlepšovaní spolupráce a spolupůsobení polské a české policie v krizových situacích na společném pohraničí“, którego zamierzeniem jest doskonalenie współpracy polskiej i czeskiej Policji w sytuacjach kryzysowych na wspólnym pograniczu poprzez wzmocnienie współpracy służb policyjnych obu państw.

  2. To również projekt „Międzynarodowo i bezpiecznie nad wodą”- "Mezinárodně a bezpečně na vodě” , który zakłada poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz turystów wypoczywających nad jeziorem Nyskim.

  3. Oraz ostatni trwający projekt pn. Bezpieczne dzielnice pogranicza polsko-czeskiego”-„Bezpečné čtvrti česko-polského příhraničí”, którego zamiarem jest szerokie otwarcie polskich i czeskich dzielnicowych na problemy społeczności lokalnej oraz budowanie zaufania pomiędzy Policją a obywatelami.

Powrót na górę strony