Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

XII edycja konferencji dotyczącej współpracy sektora bankowego z organami ścigania

Data publikacji 14.09.2022

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rozpoczęła się XII edycja konferencji dotyczącej współpracy sektora bankowego z organami ścigania w zakresie zapobiegania, ujawniania oraz zwalczania przestępczości związanej z działaniami na szkodę banków i ich klientów. Organizatorami konferencji jest Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji, Związek Banków Polskich oraz Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Biura Informacji Kredytowej, Prokuratury, komórek bezpieczeństwa największych działających w Polsce banków, instytucji pożyczkowych oraz instytucji usług płatniczych. W spotkaniu uczestniczą również funkcjonariusze jednostek terenowych Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji  oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Konferencja potrwa trzy dni, podczas których w trakcie trzech sesji tematycznych omówione zostaną zagadnienia dotyczące oszustw kredytowych i pożyczkowych, współpracy międzysektorowej na rzecz bezpieczeństwa oraz aktualnych trendów związanych z bezpieczeństwem urządzeń ATM i POS.

Celem konferencji jest stworzenie forum wymiany poglądów i dobrych praktyk pomiędzy przedstawicielami podmiotów uczestniczących w przedsięwzięciu oraz dyskusja na temat zadań w zakresie ochrony krajowego systemu finansowego jak również zwalczania zróżnicowanych form przestępczości na szkodę banków i ich klientów.

(Biuro Komunikacji Społecznej KGP)

 

  • umundurowany policjant stoi za mównicą przy mikrofonie, dwaj mężczyźni w garniturach siedzą za stołem prezydialnym, obok nich kobieta. Za nimi widoczny jest napis rzucony z rzutnika na ścianę: XII edycja konferencji dotyczącej współpracy sektora bankowego z organami ścigania
  • mężczyzna w garniturze stoi za mównicą przy mikrofonie, dwaj mężczyźni w garniturach siedzą za stołem prezydialnym, obok nich kobieta i policjant. Za nimi widoczny jest napis rzucony z rzutnika na ścianę: XII edycja konferencji dotyczącej współpracy sektora bankowego z organami ścigania
  • kobieta stoi za mównicą przy mikrofonie, obok niej widoczny baner z napisem Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji
  • mężczyzna w garniturze stoi za mównicą przy mikrofonie, dwaj mężczyźni w garniturach siedzą za stołem prezydialnym, obok nich kobieta i policjant. Za nimi widoczny jest napis rzucony z rzutnika na ścianę: XII edycja konferencji dotyczącej współpracy sektora bankowego z organami ścigania. Przed nimi widać zebranych uczestników konferencji
Powrót na górę strony