Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie w ramach współpracy polsko-węgierskiej dotyczącej zwalczania międzynarodowej zorganizowanej przestępczości kryminalnej

Data publikacji 14.09.2022

W dniach 13-16 września br. na zaproszenie Zastępcy Komendanta Głównego Policji Węgier połączona delegacja Policji i Straży Granicznej bierze udział w spotkaniu w ramach projektu współpracy polsko-węgierskiej dotyczącej zwalczania międzynarodowej zorganizowanej przestępczości kryminalnej ze szczególnym uwzględnieniem: nielegalnej migracji, handlu ludźmi, cyberbezpieczeństwa, nielegalnego handlu bronią, fałszerstw kart płatniczych, oszustw związanych z ich wykorzystaniem oraz kryminalistyki śledczej.

W skład polskiej delegacji weszli nadinsp. Paweł Półtorzycki Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, nadinsp. Adam Cieślak Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, mł. insp. Ireneusz Sieńko Naczelnik Wydziału Prezydialnego CBŚP oraz Dyrektor Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej płk Piotr Rosłaniec wraz z zastępcami: płk. Arkadiuszem Olejnikiem i płk. Danielem Dudkiem oraz asystujący mł. insp. Bogusław Kołdys Oficer Łącznikowy Policji na Węgrzech.

Z uwagi na zdecydowany wzrost zagrożeń przestępczych wynikających m.in. z kryzysu migracyjnego dotykającego oba kraje wymiana doświadczeń praktycznych rozpoczęta podczas tej wizyty będzie skutkowała już w tym roku uruchomieniem wymiany ekspertów policyjnych i Straży Granicznej z Centralnym Biurem Śledczym Policji Węgier i Węgierskimi Siłami Szybkiego Reagowania Policji. Jest to jeden z elementów intensyfikacji i skutecznego zwalczania zorganizowanej przestępczości nie tylko migracyjnej, ale też z nią powiązanej, a dotykającej w szczególności Polskę i Węgry wobec posiadania zewnętrznych granic Unii Europejskiej.

(BMWP KGP)

Powrót na górę strony