Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie współpracy w ramach międzynarodowego projektu „Miejsce Bezpiecznej Turystyki 2022” nad Adriatykiem i Morzem Czarnym

Data publikacji 20.09.2022

Dziś w Komendzie Głównej Policji odbyło się spotkanie Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka z czternastką policjantów, którzy pełnili służbę w czasie tegorocznego sezonu turystycznego w Chorwacji i Bułgarii. W spotkaniu uczestniczył również Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster odpowiedzialny za tę formę współpracy międzynarodowej.

Spotkanie rozpoczęto złożeniem meldunku przez Dyrektora Biura Prewencji KGP – insp. Roberta Kumora, po czym zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłej nagle Pani dr Dagmary Anny Luković I Radcy i Konsula RP, Kierownika Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej, która od 2017 roku prowadziła bezpośrednią współpracę z przedstawicielami Biura Prewencji KGP, ale przede wszystkim policjantami pełniącymi służbę w patrolach polsko-chorwackich, otaczając ich troską i opieką konsularną, przez co wielu z nich była osobiście znana. Pani Konsul w 2021 r., na wniosek Komendanta Głównego Policji, została odznaczona przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Złotym Medalem za Zasługi dla Policji.

Dyrektor Biura Prewencji KGP przedstawił rys historyczny dotyczący obecności polskich policjantów na terenie Chorwacji i Bułgarii w ramach współpracy, a także zrelacjonował jej przebieg w ramach tegorocznego sezonu turystycznego.

Generał Jarosław Szymczyk podczas spotkania podkreślił, że jednym z priorytetów polskiej Policji jest pogłębianie współpracy międzynarodowej w ramach Interpolu, Europolu, ONZ, czy też instytucji oficerów łącznikowych. Zaakcentował jednak, że nic nie jest w stanie zastąpić relacji bezpośrednich, relacji które są możliwe do nawiązania w ramach pełnienia służby w patrolach międzynarodowych. Stąd do zebranych skierował słowa uznania za prezentowaną postawę, ciężką służbę i profesjonalizm. Dodał, iż współpraca ta została dostrzeżona również przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Kamińskiego. Pan Komendant przypomniał, iż w bieżącym sezonie nie zabrakło sytuacji dramatycznych jak katastrofa polskiego autokaru przewożącego pielgrzymów, gdzie pomoc policjantów niesiona naszym rodakom była nieoceniona, zatrzymanie sprawcy usiłowania zgwałcenia czy też uratowanie topiącego się nastolatka. Równie ważna była pomoc niesiona przez policjantów w sprawach codziennych, o czym świadczyły napływające od naszych rodaków podziękowania. Generał Szymczyk stwierdził, iż zebrani policjanci są wizytówką formacji, a w trakcie służby poza granicami kraju nabyli cennego doświadczenia, które mogą spożytkować w dalszej realizacji zadań o charakterze międzynarodowym, w związku z czym zachęcał do aplikowania na tego rodzaju stanowiska.

Nadinsp. Roman Kuster zwracając się do zebranych podkreślił, iż pokazali oni prawdziwy, dobry obraz służby prewencyjnej. Byli otwarci i nieśli pomoc naszym rodakom nie tylko z poczucia obowiązku służbowego, ale przede wszystkim z wewnętrznej potrzeby. Stanowili ogromne wsparcie dla polskich służb konsularnych za co również podziękował.

Dzisiejsze spotkanie miało jednak w znacznej mierze charakter roboczy, w związku z czym w jego trakcie omówiono szereg rozwiązań prawno-organizacyjnych stosowanych nie tylko w Policji Chorwackiej i Bułgarskiej, ale również w policjach innych państw europejskich, azjatyckich i USA. W tym miejscu należy wskazać, iż w ramach międzynarodowego projektu Miejsce Bezpiecznej Turystyki 2022służbę pełnili policjanci z kilkunastu krajów, w tym po raz pierwszy z USA. Podkreślić należy jednak, iż najliczniejsza była delegacja polskich policjantów ponieważ, w bieżącym sezonie prawdopodobnie został pobity kolejny rekord liczby Polaków odwiedzających te słoneczne kraje. Zaskoczeniem, szczególnie dla policjantów pełniących po raz pierwszy tego rodzaju służbę, był fakt, iż polskie rozwiązania prawno-organizacyjne nie odbiegają od rozwiązań europejskich, czy światowych, a w wielu przypadkach wydają się nawet doskonalsze. Drugim podkreślanym akcentem było podejście społeczeństwa do policjantów, w którym widoczny jest respekt i bardzo uległa postawa, przez co środki przymusu bezpośredniego używane są bardzo rzadko. Niestety w wielu przypadkach postawa rodaków odbiegała od tych standardów.

Policjanci podkreślili jednak, że w przeważającej większości przypadków spotykali się
z wyrazami sympatii, zaś Polacy po 13 sezonie tego rodzaju współpracy przyzwyczaili się do ich obecności i stało się to dla nich wręcz naturalne. Policjanci podkreślili modelową współpracę z polskimi placówkami dyplomatycznymi zarówno w Chorwacji, jak i Bułgarii, z której personelem pozostawali w stałym, bezpośrednim kontakcie roboczym. Podobnie policjanci bardzo wysoko ocenili koordynację z ramienia Biura Prewencji KGP. Podkreślili, że na pomoc w razie potrzeby mogli liczyć o każdej porze co jest szczególnie istotne w sytuacji pełnienia służby na terenie innego państwa.

W trakcie spotkania z rąk gen. insp. Jarosława Szymczyka oraz nadinsp. Romana Kustera policjanci otrzymali listy gratulacyjne wraz z nagrodami motywacyjnymi, którymi zostali wyróżnieni.

____________________________________________

Biuro Prewencji KGP

Foto: nadkom. Piotr Maciejczak (BKS)

  • Zdjęcie owalnego stołu prezydialnego, po obu stronach widoczni siedzący umundurowani policjanci, u szczytu stołu widoczni siedzący umundurowani: Komendant Główny Policji wraz zastępcą nadinsp. Romanem Kusterem, z prawej strony stojący umundurowany Dyrektor Biura Prewencji KGP insp. Robert Kumor.
  • Zdjęcie szczytu owalnego stołu prezydialnego przy którym siedzą nadinsp. Roman Kuster, gen. insp. Jarosław Szymczyk oraz insp. Robert Kumor, w tle godło Polski oraz flagi Polski i UE. Po bokach stołu widoczni siedzący umundurowani policjanci.
  • Zdjęcie szczytu owalnego stołu prezydialnego przy którym siedzą nadinsp. Roman Kuster, gen. insp. Jarosław Szymczyk oraz insp. Robert Kumor, w tle godło Polski oraz flagi Polski i UE. Po bokach stołu widoczni siedzący umundurowani policjanci.
  • Gen. insp. Jarosław Szymczyk ściska dłoń w geście gratulacji umundurowanemu policjantowi. W tle flagi: polska i UE
  • Gen. insp. Jarosław Szymczyk oraz nadinsp. Roman Kuster, pośród których na tle godła i flag: Polski i UE stoi umundurowana policjanta z granatową teczką gratulacyjną.
  • Gen. insp. Jarosław Szymczyk oraz nadinsp. Roman Kuster, na tle ściany z godłem i flagami: Polski i UE stoi bokiem umundurowana policjanta ściskająca dłoń gen. insp. Jarosława Szymczyka.
  • Gen. insp. Jarosław Szymczyk oraz nadinsp. Roman Kuster, pośród których na tle godła i flag: Polski i UE stoi umundurowany policjant z granatową teczką gratulacyjną.
  • Gen. insp. Jarosław Szymczyk oraz nadinsp. Roman Kuster, pośród których na tle godła i flag: Polski i UE stoi umundurowany policjant z granatową teczką gratulacyjną.
  • Zdjęcie grupowe 18 umundurowanych policjantek i policjantów na tle bieli ściany, wśród których stoją: gen. insp. Jarosław Szymczyk, nadinsp. Roman Kuster oraz insp. Robert Kumor.
Powrót na górę strony