Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa służbowa Zespołów do spraw Przestępstw Niewykrytych

W dniach 20 – 23 września 2022 r., z inicjatywy Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, przy współudziale Prokuratury Krajowej, odbywa się odprawa służbowa liderów Zespołów do spraw Przestępstw Niewykrytych komend wojewódzkich/Stołecznej Policji.

Celem odprawy było przybliżenie zagadnień związanych ze skutecznym podejmowaniem działań w umorzonych z powodu niewykrycia sprawców postępowaniach przygotowawczych.

W  odprawie jako prelegenci, oprócz policjantów z garnizonów Policji, Komendy Głównej Policji oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, udział wzięli przedstawiciele Prokuratury Krajowej, Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, Prokuratury Okręgowej w Białymstoku, Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, Prokuratury Okręgowej w Krakowie, Prokuratury Okręgowej w Lublinie i Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

W trakcie odprawy omówiono prawne aspekty wykorzystywania dowodów w postępowaniu karnym oraz nowe możliwości badawcze w zakresie badań śladów daktyloskopijnych oraz biologicznych. Istotnym elementem spotkania było zaprezentowanie, w formie studium przypadku, najciekawszych spraw z zakresu tzw. Archiwum X, które zostały wykryte w wyniku pracy operacyjno-procesowej przez funkcjonariuszy Zespołów ds. Przestępstw Niewykrytych. Istotnym zagadnieniem było wykorzystywanie w prowadzonych czynnościach nowych, rozwijających się możliwości badania śladów kryminalistycznych w pracy analitycznej, śledczej i operacyjnej.

(BKS KGP)

  • uczestnicy odprawy siedzą i oglądają prezentację
  • uczestnicy odprawy siedzą na krzesłach słuchając wystąpienia prelegenta
  • uczestnicy odprawy siedzą na krzesłach słuchając wystąpienia prelegenta
  • na ścianie jest wyświetlana prezentacja
Powrót na górę strony