Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizytacja w nowo powstałym Komisariacie Policji w Jaktorowie

Data publikacji 23.09.2022

Nowo powstały Komisariat Policji w Jaktorowie już po wizytacji. Podczas specjalnej uroczystej zbiórki obiekt i pracujących tam policjantów obecnością zaszczycili Komendant Główny Policji generalny inspektor Jarosław Szymczyk oraz nadinsp. Paweł Dzierżak. Przybyli też parlamentarzyści, przedstawiciele MSWiA oraz władz samorządowych. Nowy obiekt podwyższył standard pracy służących tam policjantów i zapewnił odpowiednie warunki do przyjmowania mieszkańców. Komisariat Policji w Jaktorowie to kolejny obiekt, który powstał ze środków budżetu państwa. Jego koszt to ponad 4,6 miliona złotych.

Uroczystą wizytację rozpoczął meldunek złożony Komendantowi Głównemu Policji przez dowódcę podinspektora Radosława Gosa.

Gości powitał Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dzierżak, który w swoim wystąpieniu wyraził przekonanie, że nowy Komisariat Policji w Jaktorowie powstał dzięki zaangażowaniu władz lokalnych, którym bardzo zależy na mieszkańcach i zapewnieniu im bezpieczeństwa - dbałość o te wartości jest również zadaniem priorytetowym dla Policji, dlatego też ta współpraca przebiegała sprawnie. (…) Dziękując wszystkim zaangażowanym w realizację inwestycji Komendant Dzierżak zwrócił się też do policjantów, którzy przenieśli się do nowego obiektu – niech będący w Waszej dyspozycji obiekt dobrze Wam służy, życzę satysfakcji z pełnionej służby w godnych i komfortowych warunkach, a przede wszystkim dobrej i efektywnej pracy na rzecz bezpieczeństwa obywateli.

Komendant Stołeczny dziękując poszczególnym osobom za wkład w budowę nowej siedziby policjantów w Jaktorowie, podkreślił, jak dużą rolę w realizacji przedsięwzięcia odegrali były już Zastępca Komendanta Stołecznego Policji ds. logistyki Pan Włodzimierz Pietroń oraz obecny insp. Konrad Chmielewski.

W dalszej kolejności Komendant Główny Policji wraz z Komendantem Stołecznym Policji wręczyli Komendantowi Komisariatu Policji w Jaktorowie symboliczny klucz do nowej jednostki, którą chwilę później poświęcili ksiądz prałat Wiesław Skonieczny i ksiądz Krzysztof Krawczyk.

Komisariat w Jaktorowie to jest kolejny przykład na to, że polska Policja czuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich Polaków – nadmienił podczas spotkania Komendant Główny Policji generalny inspektor Jarosław Szymczyk - ważne jest to, aby na mapie Polski nie było białych plam, jeśli chodzi o jednostki Policji. Dlatego tak ważny jest program tworzenia posterunków i komisariatów w małych gminach, ale także remontu i doprowadzania do stanu odpowiednich warunków istniejących jednostek Policji. (…) Lokowanie Policji w małych gminach i miejscowościach ma fundamentalne znaczenie dla poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Ono jest niezwykle wysokie – zauważył Komendant Szymczyk – ostatnie badanie pokazało, że 96% Polaków czuje się bezpiecznie w okolicach miejsca swojego zamieszkania. (…) Cieszę się, że mamy kolejny punkt na mapie Polski, gdzie powstał nowy komisariat Policji.

Zadowolenia z inwestycji nie krył wójt gminy Jaktorów Maciej Śliwerski – zaangażowanie wielu osób sprawiło, że ten piękny komisariat powstał. Dla nas jest to wielka sprawa i wielkie osiągnięcie.

Nowa jednostka w Jaktorowie powstała na działce, którą przekazała na ten cel gmina Jaktorów. Budynek spełnia standardy techniczne obowiązujące w obiektach służbowych Policji. Dzięki odpowiednim rozwiązaniom funkcjonalno-użytkowym powstały właściwe warunki dla obsługi interesantów, również tych z niepełnosprawnością ruchową. Stworzenie nowoczesnego komisariatu wyniosło ponad 4,6 miliona złotych. Prawie 100 tysięcy przekazała na inwestycję gmina Jaktorów.

W nowo oddanym Komisariacie Policji w Jaktorowie, powierzchnia użytkowa wynosi blisko 412 m2, gdzie etatowo służbę pełni 15 policjantów: komendant jednostki, 2 dzielnicowych, 3 policjantów pionu dochodzeniowo-śledczego, 4 dyżurnych, 5 policjantów zespołu patrolowo-interwencyjnego oraz 2 pracowników cywilnych.

Nowy obiekt przyczyni się do zwiększenia sprawności, skuteczności i efektywności Policji, a tym samym znacząco wpłynie na jeszcze większy poziom bezpieczeństwa obywateli. Rejonem działania policjantów są dwie gminy: Jaktorów i Baranów, których łączna powierzchnia wynosi ponad 130 km² i są zamieszkiwane przez około 18 tysięcy osób.

Tekst: Edyta Adamus

Zdjęcia: Marek Szałajski

Film: asp. Rafał Rutkowski

Film Wizytacja w nowo powstałym Komisariacie Policji w Jaktorowie

Opis filmu: Wizytacja w nowo powstałym Komisariacie Policji w Jaktorowie

Pobierz plik Wizytacja w nowo powstałym Komisariacie Policji w Jaktorowie (format mp4 - rozmiar 36.9 MB)

Powrót na górę strony