Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

I Zastępca Komendanta Głównego Policji z wizytą w Finlandii i Estonii

Data publikacji 23.09.2022

I Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Dariusz Augustyniak przewodniczył delegacji polskiej Policji podczas zaplanowanych spotkań z przedstawicielami organów ścigania Finlandii i Estonii. Stanowiły one okazję do osobistego zapoznania się z wybranymi rozwiązaniami stosowanymi w strukturach fińskiej i estońskiej Policji, a także bilateralnej wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk policyjnych.

W dniach 19-23 września 2022 roku I Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Dariusz Augustyniak gościł w Finlandii i Estonii, uczestnicząc w tematycznych spotkaniach z przedstawicielami tamtejszych sił Policji.

Cykl spotkań stanowił okazję do przyjrzenia się rozwiązaniom wdrożonym i realizowanym przez zagranicznych partnerów w takich obszarach jak: system szkolnictwa policyjnego, proces doboru kadr, szkoleń specjalistycznych, umundurowania oraz budowy i utrzymania systemów telekomunikacyjnych i informatycznych przetwarzających informacje na potrzeby Policji w tych krajach.

W Helsinkach polska delegacja gościła w siedzibie Zarządu Głównego Policji Fińskiej, gdzie miało miejsce spotkanie z Zastępcą Komendanta Głównego Policji Finlandii, panią Sanna Heikinheimo oraz z kierownictwem Stołecznej Policji. W trakcie tych spotkań dyskusji poddano zagadnienia związane z organizacją i logistyką działań Policji, w tym kwestie dotyczące umundurowania oraz kamer nasobnych.

Ważnym punktem programu wizyty w Finlandii był pobyt w Akademii Policyjnej w Tampere, w której gospodarze zaprezentowali nowoczesne rozwiązania fińskiego systemu edukacji policyjnej, aspekty organizacyjne Akademii, w tym także jej infrastrukturę.

Po wizycie w Finlandii delegacja polskiej Policji udała się do Tallina. W stolicy Estonii, w siedzibie Głównego Zarządu Policji i Straży Granicznej, I Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Dariusz Augustyniak spotkał się z Zastępcą Dyrektora Generalnego ds. Zarządzania Aktywami, Panią podpułkownik Janne Pikma, a wiodącym tematem rozmowy były zagadnienia logistyczne w Policji.

Pobyt w Estonii był także okazją do odbycia innych ważnych spotkań merytorycznych z przedstawicielami takich instytucji państwowych jak Departament Administracji w Akademii Spraw Wewnętrznych w Tallinie oraz Rządowa Agencja Zarządzania IT, gdzie rozmawiano o procesach zarządzania majątkiem służbowym oraz wykorzystaniem rozwiązań informatycznych w służbie Policji.

Wizyta przedstawicieli polskiej Policji w Finlandii i Estonii to kolejny krok w kierunku podniesienia zdolności i potencjału Policji poprzez adaptację najlepszych rozwiązań stosowanych w praktyce przez zagranicznych partnerów, służący jednocześnie wzmocnieniu i zacieśnieniu wzajemnych więzi współpracy.

Nadinsp. Dariusz Augustyniak zaprosił także przedstawicieli fińskiej i estońskiej Policji do udziału w kolejnej, planowanej na 2023 rok, edycji Międzynarodowych Targów Policji i Bezpieczeństwa Publicznego POLSECURE.

Obok I Zastępcy Komendanta Głównego Policji w przedsięwzięciu udział wzięli Pan Włodzimierz Pietroń – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, insp. Przemysław Więcław  – Dyrektor Biura Łączności i Informatyki KGP, nadkom. Michał Hoszcz – Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

(BMWP KGP)

  • pięciu mężczyzn w garniturach i stojąca między nimi kobieta pozują do zdjęcia
  • czterej mężczyźni siedzą za stołem. Na stole widać miniaturkę polskiej i finlandzkiej flagi
  • mężczyźni i kobieta siedzą przy wspólnym stole w biurze. Kobieta i dwaj mężczyźni są w mundurach
  • sześciu mężczyzn w garniturach pozuje do zdjęcia, razem ze stojącą między nimi kobietą
  • czterej mężczyźni w garniturach pozują do zdjęcia wspólnie z dwoma finlandzkimi policjantami
  • mężczyzna stoi z kobietą i trzymają pamiątkową tabliczkę
Powrót na górę strony