Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ślubowanie 100 nowych policjantów

Data publikacji 26.09.2022

26 września br. w siedzibie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów. To czwarte przyjęcie w tym roku – dziś ślubowało 100 policjantów, w tym 20 kobiet. Przy tej okazji odbyło się także wręczenie wyróżnień i nagrody Primus Inter Fortes. Dzień ślubowania był również okazją do zorganizowania Dnia Otwartego dla młodzieży klas mundurowych województwa małopolskiego pn. „Poznaj nas! III Małopolskie spotkania z mundurem – Policja 2022

Wśród zaproszonych gości byli Łukasz Kmita Wojewoda Małopolski, dyrektor biura wojewody Monika Kolasa a także rodziny nowo przyjętych funkcjonariuszy. Apel rozpoczął się od wprowadzenia pocztu sztandarowego KWP w Krakowie i zdania meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie nadinsp. Michałowi Ledzionowi przez dowódcę uroczystości podkom. Rafała Tobołę. Nadinsp. Michał Ledzion odczytał słowa roty ślubowania, które powtarzali za nim adepci sztuki policyjnej. Następnie, każdemu z nich wręczył legitymacje służbowe, a Łukasz Kmita Wojewoda Małopolski wręczył ślubującym zasady etyki zawodowej. Wspólnie pogratulowali nowoprzyjętym funkcjonariuszom wyboru zawodu.

Następnie wystąpiła Pani Dyrektor Monika Kolasa. Na podstawie  decyzji z dnia 22 lipca 2022 r. Wojewoda Małopolski Pan Łukasz Kmita wraz z Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie nadinp. Michałem Ledzionem przyznali nagrodę Primus Inter Fortes młodszemu aspirantowi Przemysławowi Adamkowi – powiedziała Monika Kolasa odczytując decyzję. Uroczyście wręczyli ja funkcjonariuszowi Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita i nadinsp. Michał Ledzion.

Mł. asp. Przemysław Adamek będąc po służbie, uratował życie kobiecie. Policjant wracając po służbie do domu, zauważył kobietę , która stała na moście a jej irracjonalne zachowanie mogło wskazywać, że może dojść do tragedii. Policjant bez wahania pospieszył jej z pomocą. Jego zdecydowanie i natychmiastowa reakcja, zapobiegły nieszczęściu i uratowały to co najcenniejsze – życie drugiego człowieka. W imieniu kapituły gratuluję Panu Aspirantowi - zakończyła Monika Kolasa.

Następnie, w imieniu Stowarzyszenia insp. Marka Woźniczki wystąpiła Pani Magdalena Balawajder. Na wstępie chcę przypomnieć jakim fantastycznym policjantem był insp. Woźniczka. Był bardzo życzliwy i chętnie pomagał innym, cieszył się ogromnym zaufaniem i szacunkiem swoich podwładnych – powiedziała Pani Balawajder. Stowarzyszenie zrzesza ludzi, którzy chcą działać na rzecz innych, którzy chcą pomagać. Dlatego chcieliśmy przyznać po raz pierwszy statuetkę imienia insp. Woźniczki dla osobowości policyjnej roku 2022, która wyróżniła się tym, ze oprócz swoich zadań służbowych działa charytatywnie i prospołecznie. Wyróżnionymi funkcjonariuszami są: mł. asp. Marek Wachara i st. asp. Paweł Tomasik. – zakończyła przemówienie Balawajder.

Po części ceremonialnej głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion. Przywitał wszystkich zgromadzonych gości, a w szczególności rodziny nowych policjantów. Następnie zwrócił się do ślubujących funkcjonariuszy.

Wypowiedziane przed chwilą słowa policyjnej roty, podkreślają, jak ważną służbą jest nasza policyjna formacja. Drodzy policjanci, wybraliście niezwykle ciekawą drogę zawodowego rozwoju, ale niełatwą drogę. Nasza służba to trudna misja obarczona ryzykiem. Aby jej sprostać potrzeba pasji, poświęcenia, wysokiego morale i nieustannego rozwoju. Wierzę, że macie w sobie te cechy.  Przeszliście pomyślnie rekrutację. Wielu z was ukończyło studia na specjalistycznych kierunkach. Wielu posiada uprawnienia instruktorskie. - mówił Komendant

Niektórzy z was pochodzą z rodzin o policyjnych tradycjach. Wykorzystujcie jak najlepiej wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Życzę wam, aby to, czego nauczyliście się w szkołach służyło Policji w codziennych waszych działaniach. Ale przede wszystkim życzę wam, abyście zawsze mogli odczuwać dumę z noszenia policyjnego munduru i aby otaczał was szacunek innych. Dziękuję rodzinom, krewnym, przyjaciołom naszych nowych kolegów za to, że jesteście Państwo dzisiaj tutaj z nami. Ale przede wszystkim za to, że wspieraliście wybory tych, którzy dziś złożyli ślubowanie. I proszę, abyście nie ustawali w życzliwości i wyrozumiałości, bo z pewnością będzie to potrzebne w wielu trudnych chwilach, które stanowią nieodłączny element policyjnej służby – kontynuował generał. Dzisiejsza uroczystość stała się także okazją do uhonorowania tych policjantów, którzy wykonują swoje obowiązki służbowe sumiennie i z oddaniem. Dziękuję wam dzisiaj za to, jak służycie ojczyźnie i obywatelom. Bezpieczeństwo jest fundamentem, na którym można budować społeczne relacje i zaufanie. Pracujemy na rzecz bezpieczeństwa. Dziękuję  wam i proszę: bądźcie dobrym przykładem dla tych młodych ludzi, którzy dziś rozpoczynają swoją zawodową drogę. Gratuluję wam serdecznie i życzę satysfakcji z dalszej służby. Panie Wojewodo, ustanowione przez Pana wyróżnienie „Primus Inter Fortes” to dla nas szczególny zaszczyt. Dziękuję za docenienie naszych starań oraz codzienne wspieranie naszych działań na rzecz bezpieczeństwa. Dziękuję także Stowarzyszeniu im. inspektora Marka Woźniczki za docenienie działań, charytatywnych naszych policjantów. Zawód policjanta  nierozłącznie związany jest z empatią, współczuciem i pomocą. Wierzę, że dobry przykład wyróżnionych dziś policjantów będzie dla nowo przyjętych funkcjonariuszy zawodową inspiracją – powiedział komendant. Szanowne koleżanki i koledzy, przed wami długa droga, ale jeszcze raz szczerze i z całego serca gratuluję wam wyboru. Podjęliście się poważnego wyzwania. Będziecie stali na straży bezpieczeństwa i porządku prawnego naszej ojczyzny. Będziecie wspierać wasze rodziny, pozwalając im spokojnie wykonywać i realizować swoje pasje zawodowe i prywatne. Życzę wam, żebyście zawsze ze służby wracali z tarczą, dziękuję - zakończył przemówienie nadinsp. Michał Ledzion.

Następnie głos zabrał Wojewoda Małopolski. Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej to honor i zaszczyt, to przywilej, ale także obowiązek stania zawsze po stronie prawa. Bardzo serdecznie gratuluję wam, młodzi funkcjonariusze, którzy w liczbie stu dołączacie do świetnego małopolskiego garnizonu Policji. Czeka was, tak jak powiedział Generał, ciężka praca, ale ta praca bardzo często będzie nagradzana awansami, ale także zwykłą życzliwością. – zaczął przemówienie wojewoda. Życzliwością Małopolan i Polaków, którym zapewniać będziecie bezpieczeństwo. – zaczął przemówienie wojewoda. Bardzo się cieszę i dziękuję za to, że to szczególne wyróżnienie „Primo Inter Fortes” zostaje przyznane dzisiaj tutaj w obecności młodych funkcjonariuszy. Pan sierż. Przemysław Adamek wykazał się po służbie, podkreślam po służbie niebywałym wręcz bohaterstwem, bo służba w Policji, służba dla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej i mundur, zobowiązują do postawy 24 godziny na dobę. Munduru nie da się odwiesić na wieszak. Nie można po pracy przestać być policjantem. Szczerze i serdecznie gratuluję temu młodemu, acz muszę powiedzieć wybitnemu funkcjonariuszowi za tę postawę, za bohaterstwo i za uratowanie życia. – mówił Łukasz Kmita. Bardzo dziękuję także Stowarzyszeniu za to, że  dostrzega wspaniałych funkcjonariuszy, którzy oprócz służby potrafią dzielić się swoim sercem. Warto, abyśmy wykonując obowiązki zawodowe, także mieli w sobie empatię i życzliwość wobec naszych najbliższych, ale także wobec wszystkich tych, którzy potrzebują tego. Z takimi zasadami, z takimi można powiedzieć wyrytymi w sercu  założeniami wychodzi się z domu. Bardzo dziękuję wszystkim rodzinom, które dzisiaj towarzyszą naszym młodym funkcjonariuszom i proszę was o to, abyście ich w codziennej służbie stale wspierali. To wsparcie będzie potrzebne, a najlepszy fakt, że dzisiaj jesteście pokazuje, że to wsparcie już młodzi nasi funkcjonariusze otrzymują i mogą na nie liczyć. Ale dzisiejsza uroczystość  to także obecność wspaniałych, młodych przedstawicieli klas mundurowych. Bierzecie udział w pięknej i wielkiej uroczystości, w czymś szczególnie ważnym. Patrząc na was, jesteście w różnym wieku, ale jedno, co nas wszystkich tutaj łączy to z pewnością miłość do ojczyzny, szacunek dla państwa polskiego i chęć służenia Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Życzę wam, abyście w kolejnych latach swoich obowiązków także naukowych, podejmowali zawsze wyzwania, które będą służyły  Polsce. Abyście mieli w sercach patriotyzm, miłość do ojczyzny i miłość do regionu, z którego pochodzimy, do Małopolski. Dziękuję także na zakończenie wszystkim obecnym tutaj funkcjonariuszom , którzy w sposób wzorowy wypełniają swoje obowiązki. Dla tych młodych ludzi, którzy stoją przed wami bądźcie swoistymi dro9gowskazami, aby pokazywać im , jak należy żyć, jak należy służyć. Wszelkiej pomyślności w służbie dla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. – zakończył wystąpienie wojewoda.

Teraz przed nowo przyjętymi policjantami przeszkolenie, po którym rozpoczną służbę w jednostkach małopolskiego garnizonu Policji.  24 osób będzie służyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Komenda Miejska Policji w Krakowie zyska 48 nowych funkcjonariuszy, po 3 policjantów trafi do Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie i Komendy Miejskiej w Nowym Sączu. Zasilone zostaną także szeregi komend powiatowych. Komenda Powiatowa Policji w Krakowie zyska 2 funkcjonariuszy, Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie 7 nowych policjantów. Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu zyska 2 nowych policjantów. Szeregi Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach zasili 3 nowych funkcjonariuszy a Komendę Powiatową Policji w Zakopanem 5 nowych policjantów.  Komendy powiatowe w Miechowie,   Gorlicach i  Oświęcimiu zyskają po 1 nowym policjancie.

 Po zakończeniu oficjalnych uroczystości uczestnicy Dni Otwartych mogli wziąć udział w przygotowanych atrakcjach. Na czas Dnia Otwartego Oddział Prewencji Policji zamienił się w pełną atrakcji przestrzeń, w której młodzież, nauczyciele oraz zaproszeni goście mogli znaleźć najbardziej interesujące ich stoiska tematyczne. I tak, w specjalnie utworzonym na tą okoliczność miasteczku policyjnym na uczniów oraz pozostałych uczestników spotkania czekały pokazy oraz ciekawe prelekcje. Główne atrakcje to m.in. ekspozycja floty policyjnego sprzętu transportowego oraz sprzętu, uzbrojenia i wyposażenia policyjnego. Mieściły się tam również stoiska przygotowane przez wybrane wydziały i sekcje z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.  Przy stanowisku Wydziału Ruchu Drogowego młodzież miała okazję zobaczyć m.in. symulację wypadku drogowego oraz zaobserwować jak wygląda jego prawidłowe zabezpieczenie, a także jak należy poprawnie udzielać pierwszej pomocy. Wydział Prewencji zaprezentował m.in. pokaz tresury psów policyjnych. W licznie odwiedzanym stanowisku Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie młodzież mogła uzyskać szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do służby. Policjanci z Oddziału Prewencji Policji z Krakowa zaprezentowali dynamiczne zatrzymanie przy użyciu siatki obezwładniającej. Policjanci z Wydziału Sztab Policji KWP w Krakowie przygotowali na ten dzień specjalny pokaz dronów. 

Nie zabrakło również wykładów. W salach konferencyjnych dla nauczycieli wygłoszono prelekcję nt. uzależnień, natomiast uczniowie mogli posłuchać o cyberzagrożeniach, dopalaczach oraz odpowiedzialności karnej nieletnich.

Dzień Otwarty pn. „Poznaj nas!  III Małopolskie spotkanie z mundurem – Policja 2022”stanowił niepowtarzalną okazję do przybliżenia młodzieży, nauczycielom oraz zaproszonym gościom jak ciekawa i różnorodna jest służba w Policji.

Małopolska Policja cały czas rekrutuje i zaprasza w swoje szeregi: https://malopolska.policja.gov.pl/krk/wolnytekst/21443,Rekrutacja-do-sluzby-w-Policji.html  Zachęcamy do składania podań.

 • Komendant wojewódzki maszeruje i salutuje w stronę kompanii honorowej
 • policjanci przygotowani do ślubowania w rzędach
 • poczet sztandarowy ze złożoną falgą ustawieni w szeregu
 • plac apelowy, policjanci idą ze złożoną falgą z prawej uczniowi szkół mundurowych w szeregach
 • policjanci pocztu wieszają flagę na maszt
 • widok placu zza pleców zaproszonych gości
 • policjanci ślubują z dwoma palcami w górze
 • Twarz ślubującej policjantki z bliska
 • Twarz ślubującego policjata z bliska
 • Policjanci idący ze sztandarem na pierwszym planie policjant salutuje do sztadaru
 • Komendant wojewódzki wręcza legitymację służbową nowemu policjantowi
 • Wojewoda gratuluje nowym policjantom
 • Kadra dowódczas na placu
 • Policjanci kompanii honorowej z karabinami
 • Komendant wręcza legitymację nowemu policjantowi
 • Komendant gratuluje nowym policjantom
 • Komendant wojewódzki gratuluje nowemu policjantowi
 • Wojewoda i komendant wojewódzki na placu
 • Rzędy policjantów na placu
 • Krzysztof Durek
 • Wojewoda gratuluje policjantowi odznaczonemu orderem
 • Wojewoda nagrodzonemu policjantowi przekazuje pamiątkę
 • Policjant odznaczony i komendant wojewódzki salutują w swoją stronę
 • Prezes stowarzyszenia im. Woźniczki, pani Magda Balawajder przemawia
 • Członkowie stowarzyszenia przekazują statuetki dwóm nagrodzonym policjatom
 • Komendant wojewódzki przemawia
 • Wojewoda przemawia
 • Policjanci kompanii honorowej w szeregu
 • Policjanci w rzędzie wzdłuż placu
 • Salutujący policjanci
 • Zdjęcie grupowe
 • Zdjęcie grupowe przybliżone
 • Zdjęcie pamiątkowe z odznaczonym statuetką stowarzyszenia
 • Zdjęcie pamiątkowe z odznaczonym statuetką stowarzyszenia
 • Policjant odznaczony ze statuetką
 • Zdjęcie pamiątkowe komendanta, wojewody, Magdy Balawajder i nagrodzonych
 • arkusze do odcisków palców na stoisku
 • Walizka technika kryminalistyki z podstawowymi narzędziami takimi jak suwmiarka, pędzle itp.
 • Rekonstruktorzy prezentują przedwojenną strzelbę
 • motory ruchu drogowego
 • policjant prezentuje broń długą pod namiotem
 • ratownik medyczny na fantomie pokazuje resuscytację
 • ratownik medyczny pokazuje schemat udzielania pierwszej pomocy
 • bus wypadkowy ruchu drogowego
 • uczniowie zgromadzeni przy namiocie ruchu drogowego, obok radiowóz grupy speed
 • policyjny samochód tur oraz auto z platfromą szturmową
 • wozy bojowe, pierwszy policyjny tajfun
 • wóz bojowy spkp z platformą szturmową
 • uczniowie przy stanowisku ruchu drogowego
 • uczennica z tarczą policyjną
 • Uczniowie przymierzają tarcze i strój ochronny oddziału prewencji
 • uczeń pozuje przy ciężkim karabinie maszynowym na leżąco
 • policyjne motory
 • policjantka ruchu drogowego prezentuje ulotkę
 • ulotki wydziału prewencji
 • Stoisko ruchu drogowego
 • Usatwione policyjne samochody bojowe
 • otwarty album ze zdjęciami przedwojennej policji
 • Uczennice szkoły mundurowej całują Wawelka - policyjną maskotkę
Powrót na górę strony