Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejni policjanci w łódzkim garnizonie

Data publikacji 27.09.2022

27 września 2022 roku w Oddziale Prewencji Policji w Łodzi odbyła się uroczysta zbiórka z okazji wręczenia odznaczeń państwowych oraz ślubowania nowo przyjętych policjantów. Łódzki garnizon zasiliło tym razem 71 funkcjonariuszy, w tym 46 policjantów i 25 policjantek.

Na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadinspektora Sławomira Litwina w uroczystości udział wzięli: Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński, Dyrektor Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Łodzi Jerzy Koźba, Starosta Powiatu Brzezińskiego Renta Kobiera, kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi ksiądz ppor. Jacek Syjud, kapelan prawosławny Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi ks. ppłk. SG Adam Weremijewicz, Naczelnik Zarządu CBŚP w Łodzi  insp. Jarosław Świerczyński, Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów nadkom. Paweł Ciesek, Przewodniczący Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarności KWP w Łodzi Pan Piotr Nuszkiewicz, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Zdzisław Pełka, przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku z prezesem Jarosławem Olbrychowskim na czele oraz przedstawiciele kadry kierowniczej łódzkiego garnizonu policji.
Podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia państwowe. Medale „Za Długoletnią Służbę” otrzymało 38 funkcjonariuszy oraz 1 pracownik cywilny. To szczególne odznaczenie przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w nagrodę za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych w służbie państwowej.
Wręczono również Medale za Zasługi dla Policji. Jeden trafił do Pana Tadeusza Rytera z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi, drugi - do Pani Renaty Kobiery, Starosty Powiatu Brzezińskiego.
Następnie rotę ślubowania za nadinspektorem Sławomirem Litwinem wypowiedzieli nowo przyjęci funkcjonariusze:
„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”.
Ślubujący tego dnia policjanci zostali przyjęci 19 września 2022 roku. To kolejne przyjęcie do służby w tym roku, Dotychczas przyjęto 259 nowych funkcjonariuszy. Po szkoleniu podstawowym nowi funkcjonariusze rozpoczną służbę w jednostkach Policji naszego garnizonu. W roku 2022 zaplanowano jeszcze jeden termin przyjęcia – na 29 grudnia.
Nowo przyjętych policjantów osobiście powitał w szeregach formacji Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinspektor Sławomir Litwin, który pogratulował im wyboru tak odpowiedzialnej służby, z którą człowiek wiąże się na całe życie. W krótkim przemówieniu komendant podkreślił znaczenie i rolę policji w społeczeństwie w tych szczególnie trudnych czasach. Głos zabrał także Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński.
W dalszej części uroczystej zbiórki funkcjonariuszom, którzy systematycznie oddawali krew by ratować życie ludzkie, ofiarowano 3 brązowe odznaki „Za Zasługi dla Krwiodawstwa w Policji”.
Ponadto na ręce kadry kierowniczej łódzkiej Policji trafiły 4 monety i 6 banknotów kolekcjonerskich „Ochrona polskiej granicy wschodniej”. Te unikaty są wyrazem uznania dla profesjonalizmu i skuteczności m.in. funkcjonariuszy Policji, strzegących polskiej granicy wschodniej przed reżimem Rosji i Białorusi.
Pożegnano także policjantów, którzy po wieloletniej, oddanej służbie zdecydowali się przejść na emeryturę.
Przypominamy, że kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.
Paulina Matusiak-Worek

 

 

 • Sala gimnastyczna OPP w Łodzi, uroczystość ślubowania nowych policjantów.
 • Sala gimnastyczna OPP w Łodzi, uroczystość ślubowania nowych policjantów.
 • Sala gimnastyczna OPP w Łodzi, uroczystość ślubowania nowych policjantów.
 • Sala gimnastyczna OPP w Łodzi, uroczystość ślubowania nowych policjantów.
 • Sala gimnastyczna OPP w Łodzi, uroczystość ślubowania nowych policjantów.
 • Sala gimnastyczna OPP w Łodzi, uroczystość ślubowania nowych policjantów.
 • Sala gimnastyczna OPP w Łodzi, uroczystość ślubowania nowych policjantów.
 • Sala gimnastyczna OPP w Łodzi, uroczystość ślubowania nowych policjantów.
 • Sala gimnastyczna OPP w Łodzi, uroczystość ślubowania nowych policjantów.
 • sala gimnastyczna OPP w Łodzi, uroczystość ślubowania nowych policjantów
 • Sala gimnastyczna OPP w Łodzi, uroczystość ślubowania nowych policjantów
 • sala gimnastyczna OPP w Łodzi, uroczystość ślubowania nowych policjantów
 • sala gimnastyczna OPP w Łodzi, uroczystość ślubowania nowych policjantów
 • Sala gimnastyczna OPP w Łodzi, uroczystość ślubowania nowych policjantów.
 • Sala gimnastyczna OPP w Łodzi, uroczystość ślubowania nowych policjantów.
Powrót na górę strony