Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenia policyjnych oddziałów kontrterrorystycznych

Data publikacji 04.10.2022

Policyjni kontrterroryści w Łodzi doskonalili swoje umiejętności z zakresu udzielania przedszpitalnej pomocy medycznej w warunkach bojowych. Ćwiczenia oparte były na amerykańskich wytycznych i trwały 5 dni. Brały w nich udział pododdziały z kilku regionów Polski.

Między 26 a 30 września 2022 roku w Łodzi odbywało się szkolenie funkcjonariuszy służby kontrterrorystycznej, czyli policjantów zajmujących się w zwalczaniem najpoważniejszych zagrożeń i zatrzymywaniem najgroźniejszych przestępców. Organizatorem przedsięwzięcia był Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Łodzi. Wspólnie z nimi szkolili się funkcjonariusze z Białegostoku, Bydgoszczy, Wrocławia i Szczecina. Działania prowadzone były w różnych częściach Łodzi, między innymi w Miejskiej Arenie Kultury i Sportu w Łodzi.

Głównym celem ćwiczeń było podniesienie kompetencji zawodowych oraz doskonalenie procedur z zakresu przedszpitalnej pomocy medycznej w trakcie prowadzonych działań bojowych. Szkolenie oparte było na najnowszych wytycznych amerykańskiej organizacji NAEMT i obejmowało sposób postępowania z poszkodowanym w trzech strefach działania: CUF (Care Under Fire), TFC (Tactical Field Care) i TEC (Tactical Evacuation Care).

W ciągu 5 dni funkcjonariusze brali udział w wykładach, ćwiczeniach na fantomach i trenażerach oraz symulacjach medyczno-taktycznych. Zajęcia praktyczne zostały przeprowadzone w oparciu o scenariusze bojowe, z którymi kontrterroryści mogą spotkać się na co dzień w służbie. Wykorzystanie pozorantów, charakteryzacji ran, amunicji barwiącej i ślepej, a także środków pirotechnicznych pozwoliło stworzyć warunki zbliżone do realnych działań bojowych. 

Scenariusz aktywnego zabójcy realizowany w Miejskiej Arenie Kultury i Sportu w Łodzi pozwolił na przećwiczenie zachowania funkcjonariuszy w sytuacji, kiedy podczas wymiany ognia ze sprawcą zdarzenia ranny zostaje jeden z operatorów zespołu bojowego i trzeba mu udzielić pomocy w strefie zagrożenia. Funkcjonariusze przeprowadzali również badanie urazowe zgodnie z akronimem MARCH PAWS i po wdrożeniu odpowiedniego leczenia przygotowywali rannego do ewakuacji. Ponadto mieli okazję przećwiczyć współpracę między służbami, przekazując poszkodowanego specjalistycznemu zespołowi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i asystować personelowi medycznemu podczas udzielania czynności ratunkowych.

Funkcjonariusze jednostek kontrterrorystycznych Policji zajmują się przygotowaniem i prowadzeniem działań bojowych w postaci działań: kontrterrorystycznych, ratunkowych, realizacyjnych i minersko-pirotechnicznych, a także wsparciem działań ratowniczych, dlatego muszą systematycznie podnosić swoje kompetencje zawodowe.

Paulina Matusiak-Worek

 

 • Kontrterroryści stoją w sali wykładowej
 • Policjanci wychylają się zza budynku
 • Policjanci wychylają się zza budynku
 • Policjant pomaga rannemu koledze
 • Policjant pomaga rannemu koledze
 • Policjanci pomagają rannemu koledze
 • Policjanci idą
 • Policjanci ochraniają wejście do budynku
 • Policjanci patrzą na lecący helikopter
 • Helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, ratowniczka stoi
 • Policjanci niosą rannego kolegę
 • Policjanci pomagają rannemu
 • Ratownicy udzielają pomocy rannemu
 • Ratownicy udzielają pomocy rannemu
 • Ratownicy udzielają pomocy rannemu
 • Ratownicy udzielają pomocy rannemu
 • Ratownicy udzielają pomocy rannemu
 • Ratownicy udzielają pomocy rannemu
 • Policjanci stoją przy helikopterze
 • Policjanci stoją

Film https://youtu.be/cq5IEuh4Pu8

Nagranie audio Spkp.m4a

Pobierz plik Spkp.m4a (format mp3 - rozmiar 427.86 KB)

Powrót na górę strony