Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium szkoleniowe „Zwierzęta w służbie”

Data publikacji 06.10.2022

W „Stadzie Ogierów” Sieraków w województwie wielkopolskim od 3 października odbywa się seminarium szkoleniowe pn. „Problematyka zwierząt służbowych w Policji oraz zwierząt wycofanych z użycia w Policji w świetle nowych przepisów prawa”. Szkolenie dla koordynatorów z komend wojewódzkich nadzorujących problematykę zwierząt służbowych zakończy się 6 października 2022 r.

Podczas szkolenia odbyły się ćwiczenia praktyczne z doskonalenia sprawności użytkowej koni służbowych – trening ujeżdżeniowy, trening skokowy, pokonywanie przeszkód w zróżnicowanym terenie, zajęcia praktyczne z pierwszej pomocy przedweterynaryjnej dla psów służbowych, zajęcia z doskonalenia sprawności użytkowej psów służbowych, które zaprezentowały umiejętność wyszukiwania zapachów narkotyków, materiałów wybuchowych i zwłok ludzkich. Poruszonych zostało wiele tematów dotyczących regulacji prawnych, pozyskiwania, przechowywania i niszczenia środków odurzających wykorzystywanych do szkolenia psów służbowych w Policji, czy dobór koni i psów do służby w Policji. Jednym z prelegentów był lek. wet. Bartosz Antczak, który omówił kwalifikację zdrowotną w aspekcie doboru koni do służby. Praktyczne zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedweterynaryjnej psom służbowym poprowadził asp.szt. Tomasz Stępień, kierownik Ogniwa Przewodników Psów Służbowych KMP we Wrocławiu. Służba psów policyjnych ma długą tradycję. Realizują trudną pracę w terenie, w różnego rodzaju warunkach i sytuacjach, często w miejscach odległych od profesjonalnej pomocy lekarsko-weterynaryjnej. To przewodnik w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia psa jest często jedyną osobą, która może go uratować. Zwłaszcza że przez lata wspólnej służby wytwarza się między nimi szczególna więź. Praktyczną wiedzą zdobytą podczas szkolenia  funkcjonariusze koordynatorzy podzielą się z przewodnikami psów służbowych, choć jak każda umiejętność wymaga powtarzalności treningów.

Pierwszego dnia seminarium funkcjonariusze Policji uczestniczyli w prezentacji ogierów z SO Sieraków. A miejsce to „Stado Ogierów” Sieraków jest wyjątkowe dla wszystkich miłośników koni. Jest to najstarsze stado ogierów na terenach Polski, założone w 1829 roku, zajmujące się hodowlą koni, grupujące ogiery rozrodowe różnych ras, głównie gorącokrwistych.

W ostatni dzień seminarium odbędą się zajęcia praktyczne z doskonalenia sprawności użytkowej koni i psów służbowych we współdziałaniu z pododdziałem pieszym.

Seminarium zorganizowało Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji.

BKS KGP i BP KGP
zdj. Izabela Pajdała „Gazeta Policyjna”

 • policjant na koniu
 • policjant na koniu pokonuje przeszkodę
 • policjant na koniu
 • policjant na koniu
 • policjant na koniu
 • policjant na koniu
 • policjant na koniu pokonuje przeszkodę
 • mężczyzna i kobieta z psem podczas pokazu udzielania pierwszej pomocy psu
 • mężczyzna i kobieta z psem podczas pokazu udzielania pierwszej pomocy psu
 • mężczyzna i kobieta z psem podczas pokazu udzielania pierwszej pomocy psu
 • kobieta trzyma na rękach psa
 • pies podczas ćwiczeń
 • pies
 • wnętrze pomieszczenia, policjanci siedzą przy stole słuchając wykładu
 • wnętrze pomieszczenia, policjanci siedzą przy stole słuchając wykładu
 • wnętrze pomieszczenia, policjanci siedzą przy stole słuchając wykładu
 • zdjęcie grupowe uczestników seminarium
 • policjantka w stadninie głaszcze konia znajdującego się w boksie
Powrót na górę strony