Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie między Komendantem Głównym Policji a Towarzystwem Przyjaciół Dzieci

Data publikacji 06.10.2022

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk zawarł Porozumienie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w sprawie współpracy jednostek organizacyjnych Policji z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci na rzecz sprawnej obsługi „Telefonu i czatu zaufania dla dzieci i młodzieży TPD (800 119 119)”.

Dbając o dobro dzieci, których bezpieczeństwo jest dobrem najwyższym prawnie chronionym, w dniu 6 października 2022 r. pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, podpisane zostało Porozumienie w sprawie współpracy jednostek organizacyjnych Policji z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci na rzecz sprawnej obsługi „Telefonu i czatu zaufania dla dzieci i młodzieży TPD (800 119 119)”. Porozumienie w imieniu TPD podpisał Prezes Pan Wiesław Kołak oraz Sekretarz Generalna Pani Jolanta Szklarska.

Celem zawartego porozumienia jest współpraca na rzecz ochrony dobra dzieci, szczególnie w sytuacjach bezpośrednio zagrażających ich życiu lub zdrowiu. Ponadto porozumienie umożliwia sprawne i szybkie działania w zakresie wzajemnego przekazywania informacji w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Zgodnie z treścią dokumentu, Konsultanci TPD, obsługujący telefon i czat zaufania dla dzieci i młodzieży, zobowiązani są do natychmiastowego przekazania drogą telefoniczną lub elektroniczną informacji o sytuacji zagrażającej bezpośrednio życiu lub zdrowiu do dyżurnego komendy wojewódzkiej / Stołecznej Policji właściwej ze względu na miejsce jej zaistnienia. Jeśli miejsce to nie jest znane, informacja przekazywana jest do Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Po otrzymaniu od konsultanta TPD informacji o sytuacji zagrażającej bezpośrednio życiu lub zdrowiu dziecka, dyżurny komendy wojewódzkiej / Stołecznej Policji zobowiązany jest niezwłocznie podjąć czynności zmierzające do zapobieżenia bezpośredniemu zagrożeniu. W tym celu inicjuje podjęcie działań przez będące w jego dyspozycji siły i środki policyjne, określając zakres czynności oraz sposób informowania go o ich wynikach.

Bez wątpienia wzajemne i niezwłoczne informowanie o sytuacji kryzysowej  bezpośrednio zagrażającej życiu i zdrowiu dziecka umożliwi podjęcie działań zmierzających do udzielenia mu natychmiastowej pomocy.

(Biuro Prewencji KGP, foto st. asp. Tomasz Dąbrowski/ "Gazeta Policyjna")

 • Komendant Główny Policji, Prezes TPD Wiesław Kołak oraz Sekretarz Generalna Jolanta Szklarska podczas podpisywania porozumienia
 • Komendant Główny Policji oraz Sekretarz Generalna TPD Jolanta Szklarska
 • Komendant Główny Policji, Prezes TPD Wiesław Kołak oraz Sekretarz Generalna Jolanta Szklarska podczas podpisywania porozumienia
 • Komendant Główny Policji, Prezes TPD Wiesław Kołak oraz Sekretarz Generalna Jolanta Szklarska podczas podpisywania porozumienia
 • Komendant Główny Policji i Prezes zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci podczas podpisywania porozumienia
 • Komendant Główny Policji, Prezes TPD Wiesław Kołak oraz Sekretarz Generalna Jolanta Szklarska podczas podpisywania porozumienia
Powrót na górę strony