Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejna edycja warsztatów dotyczących zasad komunikowania się z osobami słabowidzącymi i niewidomymi

Data publikacji 12.10.2022

W dniach 10-11 października br. odbyło się szkolenie kadry dydaktycznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w zakresie zasad komunikowania się z osobami słabowidzącymi i niewidomymi. To już druga edycja warsztatów o tej tematyce realizowana w WSPol. Pierwsza odbyła się we wrześniu br. jako szkolenie pozaprogramowe dla słuchaczy kursu zawodowego podstawowego, w którym udział wzięło blisko 150 funkcjonariuszy.

Tematyka szkolenia uwzględniała różne aspekty komunikacji z osobami z niepełnosprawnością wzroku. Podczas tej edycji szkolenia, oprócz omówienia podstawowych zagadnień dotyczących tego obszaru, zwrócono uwagę na rozpoznanie osoby słabowidzącej w tłumie. Szkolenie miało formę interaktywnych warsztatów, a każdy z uczestników mógł wcielić się w osobę z niepełnosprawnością lub w jej przewodnika. Prowadząca użyła specjalnych okularów-gogli, symulujących różne ubytki wzorku czy choroby oczu, dzięki temu uczestnicy mogli poczuć jakie trudności sprawiają podstawowe czynności, takie jak: poruszanie się, omijanie przeszkód, czytanie, podpisywanie dokumentów czy komunikowanie się z policjantami i innymi osobami.

Ćwiczenia w parach miały na celu pokazanie, w jaki sposób pomóc osobie niewidomej lub niedowidzącej oraz zwrócenie uwagi na problemy, jakie napotykają te osoby w przestrzeni publicznej. Uczestnicy warsztatów sami zwracali uwagę na konieczność dostosowywania miejsc użyteczności publicznej do osób z tego typu niepełnosprawnościami, m.in. poprzez naklejanie żółtych linii czy dostępność poręczy na schodach w budynkach komend i komisariatów Policji, aby ułatwiać poruszanie się tych osób.

Podczas warsztatów zasugerowano również proste rozwiązania, które mogłyby zostać wdrożone, jako ułatwienie dla osób z tego typu niepełnosprawnościami np. w trakcie przesłuchań w charakterze świadka poprzez zwiększenie czcionki w protokołach czy zastosowanie odpowiedniego oświetlenia w pokojach, w których prowadzone są czynności z udziałem osób słabowidzących.

W tej edycji warsztatów udział wzięło ponad 100 osób. Zajęcia poprowadziła Anna Dąbrowska z Biura Komunikacji Społecznej KGP, która od lat aktywnie angażuje się w pomoc osobom niewidomym i tracącym wzrok.

(WSPol w Szczytnie)

  • kobieta i policjant w trakcie warsztatów
  • kobieta i policjant w trakcie warsztatów
  • kobieta i policjant w trakcie warsztatów
  • kobieta i policjant w trakcie warsztatów
  • kobieta i policjant w trakcie warsztatów
  • kobieta i policjant w trakcie warsztatów
Powrót na górę strony