Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży pn. „Filmowy przeWODNIK”

Data publikacji 14.10.2022

Dzisiaj, 14 października 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Komendy Głównej Policji przy ul. Orkana 14 odbyła się gala finałowa wręczenia nagród laureatom konkursu filmowego dla dzieci i młodzieży pn. „Filmowy przeWodnik”. Konkurs, którego partnerem jest Fundacja PZU, został zorganizowany w ramach ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.

W gali oprócz laureatów konkursu udział wzięli zaproszeni goście: przedstawiciel Fundacji PZU Pani Magdalena Pachulska oraz dzieci z Przedszkola nr 191 im. Marii Kownackiej w Warszawie wraz z opiekunami.

Gala była świetną okazją do podsumowania zadań służby prewencyjnej w sezonie letnim oraz przedstawienia działań profilaktycznych Policji w ramach ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Akcja ta adresowana jest do osób przebywających na terenach wodnych i przywodnych – zarówno dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych, a także do osób zarządzających wyznaczonymi obszarami wodnymi, w szczególności kąpieliskami, a także podmiotów prowadzących działalność w zakresie rekreacji wodnej i wypoczynku (m.in. wypożyczalnie sprzętu, ośrodki wypoczynkowe, lokale gastronomiczne, itp.). W okresie wakacji w trakcie przeprowadzania plenerowych spotkań z dziećmi i młodzieżą, zorganizowanych spotkań informacyjnych i informacyjno-edukacyjnych, policjanci realizujący zadania z zakresu profilaktyki społecznej, informowali o sposobach bezpiecznego zachowania się w trakcie całego sezonu wakacyjnego, szczególnie podczas wypoczynku w wodzie i nad wodą oraz w górach. Projekt był realizowany do czerwca do końca września 2022 r. Na potrzeby działań opracowane zostały materiały informacyjno-edukacyjne w postaci informatorów oraz plakatów konkursowych, które zostały przetłumaczone na język ukraiński.

W ramach akcji został również ogłoszony konkurs plastyczno-filmowy pn. "Artystyczny przeWODNIK", którego tematem było zobrazowanie bezpiecznego sposobu zachowania osób przebywających w wodzie lub nad wodą, promocja zdrowego i aktywnego trybu życia oraz popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat bezpiecznych zachowań w wodzie lub nad wodą. W konkursie mogły wziąć udział osoby lub zespoły do 3 osób w wieku od 5 do 16 lat, pod opieką pełnoletniego opiekuna. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było nadesłanie do 9 września  2022 r., wykonanego indywidualnie lub zespołowo, rysunku, plakatu lub spotu filmowego w trzech kategoriach wiekowych:

 • kat. I - wiek: 5-8 lat,
 • kat. II - wiek: 9-12 lat,
 • kat. III - wiek: 13-16 lat.

Prace plastyczne mogły być wykonane dowolną techniką rysunkową, malarską lub fotograficzną pozwalającą na utrwalenie obrazu na arkuszu o formacie nie większym niż format A3, natomiast spot filmowy trwający maksymalnie do 60 sekund, wykonany techniką cyfrową przy użyciu kamery wideo, aparatu fotograficznego, telefonu komórkowego itp., oraz zapisany na płycie DVD, pendrive lub innym bezzwrotnym nośniku.

Jury składające się z przedstawicieli Biura Prewencji KGP i Fundacji PZU, wyłoniło ostatecznie 19 laureatów: 10. nagród głównych oraz 9. wyróżnień w trzech kategoriach wiekowych.

WERDYKT JURY:

KATEGORIA I – PRACA PLASTYCZNA (wiek 5-8 lat)

I MIEJSCE: MARIA BIZOŃ

WYRÓŻNIENIE: ANNA MITAS

KATEGORIA II – PRACA PLASTYCZNA (wiek 9-12 lat)

I MIEJSCE: AGNIESZKA SĘK

WYRÓŻNIENIE: GABRIELA GROCHOLSKA

KATEGORIA III – PRACA PLASTYCZNA (wiek 13-16 lat)

I MIEJSCE: PAULINA LIS

WYRÓŻNIENIE: IGOR BAKIERA

KATEGORIA I – SPOT FILMOWY (wiek 5-8 lat)

I MIEJSCE: ALEKSANDER MOKRY, MICHAŁ PISAREK, JULIAN MOKRY

WYRÓŻNIENIE: EMILIA MLEKO, MATEUSZ MLEKO

KATEGORIA II – SPOT FILMOWY (wiek 9-12 lat)

I MIEJSCE: HUBERT LANG

WYRÓŻNIENIE: JULIA ŚWIĄTKIEWICZ

KATEGORIA III – SPOT FILMOWY (wiek 13-16 lat)

I MIEJSCE: BARBARA SIMKA, JULIA NIKODEMSKA, DAWID CZERWONY

WYRÓŻNIENIE: JULIA MAJDECKA, NATALIA WIŚNIEWSKA, PAWEŁ WIŚNIEWSKI

Nagrody dla laureatów konkursu ufundowali Komendant Główny Policji oraz Fundacja PZU. Nagrody w imieniu Komendanta Głównego Policji wręczył Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, insp. Robert Kumor i Pani Magdalena Pachulska z Fundacji PZU, którzy zabrali również głos i serdecznie gratulowali laureatom kreatywności artystycznej i dużej wiedzy na temat bezpieczeństwa.

Uroczystość uświetniły: pokaz nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych w formie multimedialnej prezentacji, pokaz chwytów karabinkiem MSBS wykonany przez policjantów z Kompanii Reprezentacyjnej Policji z OPP w Warszawie oraz wspólna sesja zdjęciowa.

Po gali laureaci wraz z opiekunami udali się do Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie, gdzie zapoznali się z zadaniami służbowymi realizowanymi przez policjantów pełniących służbę na wodach oraz zobaczyli sprzęt używany podczas takich służb, natomiast dla dzieci z Przedszkola nr 191 im. Marii Kownackiej w Warszawie przeprowadzona została lekcja profilaktyczna dotycząca bezpieczeństwa nad wodą przez funkcjonariuszy Komisariatu Rzecznego Policji w  Warszawie przeprowadzili lekcję profilaktyczną dotyczącą bezpieczeństwa nad wodą.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom konkursu „Filmowy przeWODNIK” za nadesłane prace i zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kolejnych edycjach.

(Biuro Prewencji KGP / foto: Izabela Pajdała-Kusińska BKS KGP, Gazeta Policyjna)

 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży pn. „Filmowy przeWODNIK” - uczestniczki konkursu i gratulujący im policjant
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży pn. „Filmowy przeWODNIK” - uczestniczki konkursu i gratulujący im policjant
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży pn. „Filmowy przeWODNIK” - uczestniczka konkursu z opiekunka i gratulujący jej kobieta oraz policjantka
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży pn. „Filmowy przeWODNIK” - uczestniczka konkursu z opiekunką i gratulujący im policjant
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży pn. „Filmowy przeWODNIK” - na sali siedzą uczestnicy konkursu, opiekunowie i policjanci
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży pn. „Filmowy przeWODNIK” - widok z boku na uczestniczki konkursu, które siedzą pomiędzy policjantami
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży pn. „Filmowy przeWODNIK” - uczestnicy konkursu z opiekunką i gratulujący im policjant
 • uczestnicy konkursu
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży pn. „Filmowy przeWODNIK” - uczestnicy konkursu z opiekunką i gratulujący im policjant
 • uczestnicy konkursu z nagrodami
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży pn. „Filmowy przeWODNIK” - uczestnicy konkursu wraz z opiekunem i gratulujący im policjant
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży pn. „Filmowy przeWODNIK” - uczestnicy konkursu z opiekunem i gratulująca im kobieta i policjantka
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży pn. „Filmowy przeWODNIK” - uczestnicy konkursu z opiekunem i gratulująca im policjantka
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży pn. „Filmowy przeWODNIK” - uczestnicy konkursu wraz z opiekunami słuchają mówiącego do nich policjanta
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży pn. „Filmowy przeWODNIK” - uczestnicy konkursu z opiekunami patrzą na poczet sztandarowy
 • Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży pn. „Filmowy przeWODNIK” - uczestnicy konkursu, opiekunowie i policjanci na zdjęciu zbiorowym
 • policjantka mówi do siedzących na auli dzieci
 • policjantka mówi do siedzących na auli dzieci
 • policjantka stoi z dziećmi
 • policjantka stoi z dziećmi
 • policjantka trzyma dłoń dziecka i przykłada ja do poduszki na pieczątki, obok na stole leżą pokolorowane rysunki i stoją dzieci, opiekunka, policyjna maskotka i druga policjantka
Powrót na górę strony