Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada służbowa wydziałów konwojowych

Data publikacji 14.10.2022

Komenda Główna Policji, przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zorganizowała naradę służbową kierownictwa wydziałów konwojowych komend wojewódzkich i stołecznej Policji oraz przedstawicieli jednostek szkoleniowych Policji. W spotkaniu wziął udział insp. Dominik Łączyk – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, a przewodniczył insp. Piotr Kulesza – Zastępca Dyrektora Biura Prewencji Komendy Głównej Policji. Podczas narady omówiono problematykę i sposoby zapobiegania wydarzeniom nadzwyczajnym, wymieniając się doświadczeniami i przyjętymi w wybranych garnizonach Policji rozwiązaniami w zakresie zadań, realizowanych oraz nadzorowanych przez poszczególne komórki konwojowe.

Od 13 do 14 października w Brennej Biuro Prewencji KGP, przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, zorganizowało naradę służbową kierownictwa wydziałów konwojowych komend wojewódzkich i stołecznej Policji oraz przedstawicielom jednostek szkoleniowych Policji.

Naradzie, w otwarciu której udział wziął insp. Dominik Łączyk – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, przewodniczył insp. Piotr Kulesza – Zastępca Dyrektora Biura Prewencji KGP.

Tematem narady były zagadnienia związane z organizacją, koordynacją i realizacją konwojów oraz doprowadzeń osób, jak również funkcjonowaniem pomieszczeń dla osób zatrzymanych.

Jednym ze szczególnie istotnych elementów narady było omówienie problematyki i sposobów zapobiegania wydarzeniom nadzwyczajnym, do których może dochodzić w trakcie realizacji konwojów i doprowadzeń osób oraz pełnienia służby w policyjnych miejscach izolacji. Podczas spotkania omówiono najczęściej występujące wydarzania nadzwyczajne, ich przyczyny oraz zakres przedsięwzięć podejmowanych w kierunku zapobiegania tym niepożądanym zjawiskom.

Ważnym aspektem narady była również wymiana doświadczeń i rozwiązań, przyjętych w poszczególnych garnizonach Policji w zakresie zadań, realizowanych oraz nadzorowanych przez komórki konwojowe .

Narada była również okazją do uczczenia pamięci policjantów, którzy w ostatnim roku nieoczekiwanie i przedwcześnie odeszli na wieczną służbę. Uczestnicy narady minutą ciszy uczcili pamięć śp. mł. insp. Mieczysława Grajewskiego - Naczelnika Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, śp. asp. szt. Przemysława Błażejaka – asystenta Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz śp. podinsp. Macieja Maciejewskiego – wykładowcy Szkoły Policji w Słupsku, który od wielu lat związany był z problematyką służby konwojowej.

Powrót na górę strony