Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenia specjalistyczne pn. „Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla niemieckich i polskich śledczych ds. materiałów wybuchowych”

Data publikacji 18.10.2022

W dniach 04-07.10.2022 r. na terenie Niemiec, w miejscowościach Ueckermünde i Mellenthin odbyły się przygotowane przez meklemburską Policję ćwiczenia specjalistyczne w ramach projektu Interreg zatytułowane „Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla niemieckich i polskich śledczych ds. materiałów wybuchowych”. Do udziału w seminarium zaproszeni zostali funkcjonariusze Laboratorium Kryminalistycznego i SPKP KWP w Szczecinie .

Ćwiczenia miały na celu przede wszystkim rozszerzyć świadomość, ale i pogłębić umiejętności polskich i niemieckich funkcjonariuszy z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla ofiar eksplozji. Zajęcia odbywały się pod czujnym okiem doświadczonej kadry wykładowców. Seminarium prowadził członek niemieckiej Bundeswehry, wielokrotny uczestnik misji pokojowych na Bliskim Wschodzie Pan Robert Schulz. Szkolenie zostało podzielone na wykłady, podczas których usystematyzowano wiedzę teoretyczną uczestników. Wykładowcy omówili rodzaje ran i uszkodzeń ciała, których można doznać w wyniku eksplozji, a także typy opatrunków oraz podstawowe wyposażenie medyczne, niezbędne w tego typu zdarzeniach do ratowania ludzkiego życia

Po części teoretycznej funkcjonariusze zdobytą na wykładach wiedzę mogli wykorzystać podczas  praktycznych zadań. Uczestnicy brali udział w symulacjach  zdarzeń dotyczących min. wybuchu w centrum handlowym , czy ataku uzbrojonych w broń palną terrorystów.

Na poligonie w Mellenthin policjanci uczestniczyli w pokazie sposobów gaszenia różnego typu pożarów. Ćwiczenie w tym zakresie zostały przedstawione przez członków niemieckiej Zawodowej Straży Pożarnej z Neubrandenburgu. Funkcjonariusze mieli również możliwość użycia wszystkich dostępnych rodzajów gaśnic przeciwpożarowych oraz zapoznali się z  technikami udzielania pomocy przy użyciu koca gaśniczego.

Ostatnim punktem szkolenia był pokaz awaryjnego zdejmowania kombinezonu przeciwwybuchowego używanego przez saperów. Omówiona została budowa ubrania ochronnego oraz sposób jego zakładania i zdejmowania. Uczestnicy szkolenia mogli  założyć ważący 37 kg kombinezon  i osobiście przekonać się, w jakim wyposażeniu straż podejmuje walkę z ogniem.
Podczas ćwiczeń uczestnicy chętnie wymieniali się uwagami i doświadczeniem na temat warunków pracy, sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami zawodowymi oraz różnicami prawnymi pomiędzy służbą policji  w Polsce i Niemczech.
Na zakończenie szkolenia odbyły się zawody bowlingu, w których brali udział policjanci z obu państw.


Projekt swoją obecnością uświetnili insp. Przemysław Domagała, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie oraz Pan Thomas Dabel, Prezydent Prezydium Policji w Neubrandenburgu, którzy mieli możliwość obejrzenia praktycznej części szkolenia.

 

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania)

Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Szczecinie
 

  • ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy
  • pokazy gaszenia  różnego rodzaju pożarów
  • pokaz kombinezonu przeciwwybuchowego używanego przez saperów
  • symulacje zdarzeń dotyczące wybuchu
  • ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy
  • ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy
Powrót na górę strony