Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

Data publikacji 25.10.2022

Dzięki wspólnej inicjatywie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotra Leciejewskiego oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu nadinsp. Piotra Mąki odbyło się trzydniowe spotkanie podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach z województwa kujawsko–pomorskiego i Wielkopolski. Nasi Goście odwiedzili Toruń i poznali jego liczne atrakcje.

W Toruniu w miniony weekend (21-23.10.22) odbyło się spotkanie 7 rodzin z województwa kujawsko–pomorskiego i 6 z Wielkopolski objętych pomocą Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. 

W pierwszym dniu pobytu w grodzie Mikołaja Kopernika, po serdecznym przywitaniu, grupa udała się na spacer do centrum Torunia oraz do Muzeum Toruńskiego Piernika, w którym zaproszeni mieli możliwość poznania procesu powstawania toruńskiego przysmaku, zobaczenia m.in.: autentycznych pieców i przyrządów służących do wypieku oraz kolekcji drewnianych form piernikarskich. Panie i dzieci wzięły udział w warsztatach wypieku, na których w wesołej atmosferze, z uśmiechami na twarzach, powstały własnoręcznie zrobione pierniki.

W drugim dniu spotkania rodziny miały okazję zwiedzić miasto wraz z przewodnikiem. Udały się m.in.: do Domu Mikołaja Kopernika, interaktywnego muzeum, które opowiada nie tylko historię życia astronoma i jego rodziny, ale również porusza kwestie m.in.: życia w średniowiecznym Toruniu, związane z kosmosem, rozwojem nauki, odkryciami geograficznymi czy dążeniem ludzi do wiedzy. Następnie, zaproszone rodziny odwiedziły jedną z największych atrakcji turystycznych Torunia  tj. Centrum Popularyzacji Kosmosu "PLANETARIUM - TORUŃ". Sala Planetarium to miejsce, w którym, dzięki specjalnej aparaturze, wyświetlane są popularne pokazy astronomiczne. Rodziny miały możliwość obejrzenia seansu zatytułowanego „Poza horyzontem”. Po całym obfitującym w atrakcje i niezapomniane wrażenia dniu odbyło się uroczyste spotkanie rodzin z Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy, Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu, Komendant Miejską Policji w Toruniu, przedstawicielami ZW NSZZ Policjantów województwa kujawsko–pomorskiego i województwa wielkopolskiego. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć przedstawicieli Zarządu Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach tj. Pani Haliny Wieczur, Pana Zenona Parchimowicza oraz Pani Hanny Parchimowicz. Komendant Wojewódzki nadinsp. Piotr Leciejewski uroczyście przywitał zaproszone rodziny i gości. Wyraził swoją szczególną radość z możliwości spotkania, albowiem przez dwa lata trwania pandemii nie odbywały się wspólne uroczystości.

Komendant Wojewódzki wraz z insp. Małgorzatą Jorką wręczył Paniom i dzieciom okolicznościowe upominki. Na spotkaniu padło wiele ciepłych życzeń skierowanych do zaproszonych wdów i ich dzieci, dających siłę do pokonywania trudności dnia codziennego. Podkreślono rolę fundacji policyjnej dzięki, której podopieczni czują się zaopiekowani i spokojni o swoją przyszłość.

Mł. insp. Piotr Kujawa, przewodniczący ZW NSZZP województwa kujawsko-pomorskiego zapewnił wdowy o trwającej pamięci o ich mężach policjantach, którzy zginęli na służbie.  

Wieczór upłynął w miłej atmosferze, pełnej radości i relaksu.

Całe trzydniowe spotkanie miało nie tylko charakter integracyjny, było przede wszystkim okazją do odpoczynku, wymiany doświadczeń, przyczyniło się do nawiązania nowych przyjaźni, odbyło się wśród osób zmagających się na co dzień z podobnymi trudami dnia codziennego, połączonych wspólną tragedią życiową tj. utratą męża, ojca, który zginął w czasie wykonywania obowiązków służbowych.

Każdy uczestnik spotkania wracał do swojej codzienności pełen niezapomnianych wrażeń. 

Nie sposób tutaj nie wspomnieć o Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, która w tym roku obchodzi 25. rocznicę powstania. Głównym celem Fundacji jest udzielanie pomocy wdowom oraz dzieciom policjantów, którzy ponieśli śmierć na służbie. Fundacja wspomaga podopiecznych poprzez przyznawanie zapomóg finansowych i darów rzeczowych pozostającym w trudnej sytuacji materialnej, pomocy materialnej na kształcenie sierot, dofinansowanie do kosztów leczenia i rehabilitacji oraz organizowanie, a także finansowanie wypoczynku letniego i zimowego, zarówno w kraju, jak i za granicą. Środki, które fundacja przeznacza na pomoc wdowom oraz sierotom pochodzą ze zbiórek pieniężnych, darowizn, a także odpisów z podatku dochodowego. Zachęcam do przyłączenia się do udzielania pomocy fundacji. Pamiętajmy, że każda najdrobniejsza pomoc to również pamięć o kolegach funkcjonariuszach, którzy swoją postawą wypełnili do końca rotę ślubowania złożoną w dniu rozpoczęcia służby.

www.fundacjapolicja.pl

e-mail: fpwisppp@policja.gov.pl

KRS 0000101309

Bank PKO BP 74 1020 1068 0000 1802 0059 9167

Powrót na górę strony