Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zwalczanie przestępczości popełnianej przez kierowców świadczących usługi przewozu osób na aplikację

Data publikacji 26.10.2022

Wydział dw. z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji wspólnie z Wydziałem Kryminalnym Komendy Stołecznej Policji, przy udziale Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, przeprowadzili w ostatnich dniach w Warszawie akcję mającą na celu zwalczanie przestępstw w środkach transportu publicznego. W trakcie prowadzonych działań funkcjonariusze wylegitymowali łącznie prawie 200 osób oraz skontrolowali niemal 200 pojazdów, za popełnione przestępstwa zatrzymali 12 kierowców i wystawili liczne mandaty karne. Podobne działania prowadzone będą nie tylko w Warszawie, ale również w innych miastach na terenie kraju.

W związku z coraz liczniejszymi zdarzeniami o charakterze kryminalnym mającymi miejsce w środkach transportu „na aplikację” podejmowane są policyjne działania ukierunkowane na zapobieganie przestępstwom popełnianym przez kierowców, którzy świadczą przewóz osób. Przestępczość ta dotyka przede wszystkim największe polskie miasta na czele z aglomeracją warszawską.

Dlatego też, w celu ograniczenia tego procederu Wydział dw. z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji wspólnie z Wydziałem Kryminalnym Komendy Stołecznej Policji w ostatnich dniach zaplanowały i przeprowadziły akcję mającą na celu zwalczanie przestępstw w środkach transportu publicznego. Dodatkowo, w ramach wsparcia w działaniach tych brali również udział funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Działania miały miejsce w godzinach nocnych na terenie Warszawy, głównie w okolicach najbardziej popularnych klubów i dyskotek stolicy. W rejonach wytypowanych lokali zostały umiejscowione posterunki składające się z policjantów Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, Wydziału Kryminalnego KSP, Wydziału Ruchu Drogowego KSP, Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KSP oraz Oddziału Prewencji Policji w Warszawie. Dodatkowo działały także mobilne zespoły funkcjonariuszy wydziałów pionu kryminalnego Komendy Stołecznej Policji, które przemieszczały się po Warszawie we wskazane miejsca, w zależności od potrzeb kolegów będących na posterunkach.   

Kierowcy pojazdów świadczących przewóz osób poddawani byli szczegółowej kontroli drogowej obejmującej m.in. posiadanie stosownej licencji na przewóz osób, dokonywane były kontrole trzeźwości i badanie na zawartość środków odurzających w organizmie. Ponadto sprawdzany był stan techniczny pojazdów, legalność pobytu na terenie RP, sprawdzenia czy dana osoba posługuje się podrobionym czy przerobionym dokumentem. Osoby kontrolowane były ponadto pod kątem posiadania, przechowywania narkotyków, broni i innych przedmiotów, których posiadanie jest zabronione lub które pochodzą z przestępstwa.

W działaniach każdej nocy brało udział kilkudziesięciu policjantów. W trakcie prowadzonych działań funkcjonariusze wylegitymowali łącznie 189 osób oraz skontrolowali 177 pojazdów. W wyniku podjętych czynności za popełnione przestępstwa zatrzymano 12 kierowców, głównie z popularnych firm oferujących transport na aplikację m.in. za posługiwanie się fałszywymi prawami jazdy, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka, naruszenie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów czy też posiadanie dokumentu pochodzącego z przestępstwa. Wystawiono liczne mandaty karne oraz sporządzono 11 wniosków o ukaranie za prowadzenie pojazdu bez stosownych uprawnień. Odholowanych zostało 13 samochodów.

Wiekszość zatrzymanych osób okazała się być obcokrajowcami.

Przeprowadzone działania przyniosły oczekiwany rezultat. Dodatkowo wzrosła świadomość kierowców trudniących się przewozem osób, głównie cudzoziemców, że znajdują się oni pod kontrolą i wszelkie popełniane przez nich przestępstwa i wykroczenia spotkają się z natychmiastową i nieuchronną reakcją Policji.

Policja nie wyklucza prowadzenia podobnych działań w przyszłości, nie tylko w Warszawie, ale również w innych miastach na terenie kraju.

 

 

(Biuro Kryminalne KGP, mw BKS KGP)

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony