Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Lubelscy policjanci rozdali wczoraj setki odblasków!

Data publikacji 27.10.2022

Lubelscy policjanci wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Lublinie rozdawali odblaski mieszkańcom Lublina. Do niechronionych uczestników ruchu drogowego trafiły opaski oraz breloki odbijające światło. Każda okazja jest dobra do tego, by przypominać o noszeniu odblasków dla poprawy własnego bezpieczeństwa!

Wczorajsza, 26.10.2022 roku, akcja została przeprowadzona w centrum Lublina w ramach ogólnopolskiej akcji „Świeć przykładem”. Policjantów w działaniach wspomogli przedstawiciele WORD w Lublinie. Rozdawali odblaski niechronionym uczestnikom ruchu drogowego, a do tej grupy należą właśnie piesi. Inicjatywa była doskonałą okazją, by przypomnieć im o obowiązujących przepisach ruchu drogowego oraz zachęcić do korzystania z odblasków.

umundurowana policjantka i pracownice WORD w odblaskowych kamizelkach na przystanku autobusowym rozdają ludziom odblaski

Do największej liczby wypadków z udziałem pieszych dochodzi zazwyczaj w miesiącach jesiennych i zimowych. Dlatego każdego roku przypominamy niechronionym użytkownikom ruchu drogowego, że odblaski powinny być nieodzownym elementem ubioru podczas jesienno-zimowej aury.

Warto przypomnieć, że ten „drobiazg” daje kierowcy szansę na zauważenie pieszego lub rowerzysty znaczenie szybciej niż w ciemnym ubiorze. Warto pamiętać, że pieszy bez odblasków w porze wieczorowo-nocnej jest widoczny dla kierowcy z około 30 metrów. Droga hamowania pojazdu jadącego z prędkością 100 kilometrów na godzinę wynosi w przybliżeniu 60-75 metrów. Ten czas jest najczęściej niewystarczający i może wtedy dojść do tragedii. Dlatego piesi czy rowerzyści muszą zadbać o swoje bezpieczeństwo. Osoby korzystające z odblasków dają szansę kierującemu na zauważenie ich nawet z odległości 200 metrów.

Umundurowana policjantka w kamizelce odblaskowej wręcza kobiecie element odbaskowy. Z boku stoi dziennikarz radia Zet, który trzyma przed policjantka redakcyjny mikrofon

Chociaż obowiązujące przepisy nakładają na pieszych obowiązek używania elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym, to warto także zaopatrzyć się w nie, przemieszczając się po ulicach miast czy wsi.

Podczas wczorajszej akcji policjanci rozdali mieszkańcom miasta kilkaset opasek oraz breloków odbijających światło!

(KWP w Lublinie / mw)

  • Umundurowana policjantka w kamizelce odblaskowej trzyma w ręku elementy odblaskowe.
  • Umundurowana policjantka w kamizelce odblaskowej rozdaje odblaski młodym osobom
  • policjanci i pracownicy WORD podczas akcji rozdawania odblasków
Powrót na górę strony