Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty poświęcone ochronie przyrody w kontekście Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES)

Data publikacji 28.10.2022

W dniach 17 – 21.10.2022 r. na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego odbyły się warsztaty organizowane przez Fundację WWF Polska w ramach projektu LIFE SWiPE "Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe” pn. Przeciwdziałanie przestępczości przeciwko przyrodzie.

Tematyka warsztatów koncentrowała się na ochronie przyrody w kontekście Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) oraz omówieniu największych wyzwań i potrzeb w walce z przestępczością przeciwko dzikiej przyrodzie.

W warsztatach uczestniczył przedstawiciel Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji oraz funkcjonariusze z komend wojewódzkich Policji i Komendy Stołecznej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, funkcjonariusze KAS, przedstawiciele Prokuratury i Departamentu Ochrony Przyrody Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Celem warsztatów była wymiana podglądów i dobrych praktyk pomiędzy przedstawicielami podmiotów uczestniczących w przedsięwzięciu oraz dyskusja dotycząca problematyki związanej z nielegalnym handlem gatunkami zagrożonymi wyginięciem.

Podczas warsztatów zaprezentowano zabezpieczone przez Krajową Administrację Skarbową martwe oraz przetworzone okazy CITES.

(Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą Biura Kryminalnego KGP)

 

  • koszulka i leżące na niej książki i broszury
  • zabezpieczone przez Krajową Administrację Skarbową martwe oraz przetworzone okazy CITES
Powrót na górę strony