Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

I międzynarodowa konferencja – „Międzynarodowa współpraca wewnątrzpolicyjna w zakresie poszukiwania najbardziej niebezpiecznych przestępców”

Data publikacji 10.11.2022

W dniach 7-9 listopada 2022 r. w Hotelu Warszawianka w Jachrance z inicjatywy Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji odbyła się pierwsza międzynarodowa konferencja – „Międzynarodowa współpraca wewnątrzpolicyjna w zakresie poszukiwania najbardziej niebezpiecznych przestępców”. Konferencja realizowana w ramach projektu „Policyjna i pozapolicyjna współpraca międzynarodowa w poszukiwaniu najgroźniejszych przestępców Europy” sfinansowana została z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Partnerem polskiej Policji w projekcie jest norweska służba kryminalna KRIPOS - National Criminal Investigation Service.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele Policji z ponad 20 krajów Unii Europejskiej, EUROPOL-u i INTERPOL-u, którzy na co dzień współpracują ze sobą w ramach sieci ENFAST, jak również reprezentanci Australijskiej Policji Federalnej, Oficerowie Łącznikowi Policji oraz Attache USA. Z ramienia polskiej Policji w wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Komendy Stołecznej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Wydziałów Kryminalnych Komend Wojewódzkich Policji z całego kraju. Łącznie w spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób.

Uroczystego otwarcia projektu dokonał Zastępca Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głownej Policji inspektor Michał Grzelec, który przywitał wszystkich uczestników konferencji a także podkreślił, jak ważną rolę w skutecznym ściganiu przestępców ukrywających się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, odgrywa międzynarodowa współpraca policyjna.

W dwudniowej agendzie konferencji znalazły się m. in. wystąpienia przedstawicieli Policji Hiszpanii, Norwegii, Szwecji, Niderlandów i Niemiec, którzy omówili międzynarodowe sprawy poszukiwawcze, w tym realizowane we współpracy z polską Policją za pośrednictwem Punktów Kontaktowych ENFAST oraz reprezentantów Interpolu, którzy przedstawili założenia i doświadczenia związane z realizacją projektu EL PAcTO – programu Europy i Ameryki Łacińskiej do walki z międzynarodową przestępczością zorganizowaną. Obecny na konferencji delegat Europolu scharakteryzował współpracę tej Agencji z siecią ENFAST. Dzięki wystąpieniu przedstawiciela Policji włoskiej, uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką działania i walki z włoskimi zorganizowanymi grupami przestępczymi o charakterze mafijnym. W spotkaniu nie zabrakło również głosu gospodarza konferencji – reprezentanta Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, który omówił doświadczenia polskiej Policji w poszukiwaniu najgroźniejszych przestępców, w tym realizowane w ramach Punktu Kontaktowego ENFAST Polska. Uzupełnieniem tej wypowiedzi była prezentacja przedstawiciela Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, który zapoznał uczestników spotkania między innymi z efektami międzynarodowej współpracy policyjnej w ściganiu poszukiwanych przestępców - z perspektywy małopolskiej Policji.

Poza wystąpieniami zaplanowanymi w ramach agendy, konferencja stanowiła również forum dyskusji i wymiany informacji na temat rozwiązań prawnych stosowanych w krajach członkowskich w dyskutowanym obszarze, pozwalając na identyfikację i zrozumienie ewentualnych przeszkód legislacyjnych we współpracy. Wszyscy uczestnicy spotkania, zarówno podczas oficjalnych obrad jak również w trakcie rozmów kuluarowych jednogłośnie przyznawali, że w realizowanych przez nich międzynarodowych sprawach, w sytuacjach w których często kluczową rolę odgrywa czas, niezwykle pomocne dla osiągnięcia sukcesu okazują się kontakty interpersonalne nawiązywane przez przedstawicieli Policji na tego typu spotkaniach.

Oczekiwanym efektem wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w ramach całego projektu, będzie wypracowanie najbardziej efektywnych metod i form współpracy organów Policji Unii Europejskiej w ściganiu najgroźniejszych przestępców i tym samym zwiększenie liczby ich zatrzymań. Ważny aspekt tych działań to podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego w krajach europejskich oraz budowanie wzrostu zaufania opinii publicznej. To także widoczny sygnał dla przestępców, że granice między państwami nie stanowią przeszkody w solidarnej współpracy europejskich organów ścigania.

(Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji / foto: Jacek Herok Gazeta Policyjna / mw)

  • Na zdjęciu ilustracyjnym (zdjęcie grupowe uczestników konferencji) widnieje napis w języku angielskim
  • Uczestnicy konferencji siedzą przy stołach
Powrót na górę strony