Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci wzięli udział w warsztatach ZABYTEK-22

Data publikacji 10.11.2022

W ostatnich dniach Międzynarodowy Ośrodek Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu przeprowadził część praktyczną warsztatów w zakresie ochrony dóbr kultury z przedstawicielami administracji państwowej i jednostek wojskowych z terenu województwa mazowieckiego. W części praktycznej warsztatów uczestniczyli policjanci z KMP w Radomiu.

Celem warsztatów ZABYTEK-22 „Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych” była wszechstronna  analiza obowiązujących przepisów prawa oraz doskonalenie procedur współdziałania Sił Zbrojnych RP z administracją państwową w zakresie ochrony dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych. Ich część praktyczna była jednym z elementów pracy uczestników warsztatów analityczno-prawnych odbywających się z inicjatywy Międzynarodowego Ośrodka Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu. Prace nad formą i kształtem części praktycznej podczas warsztatów odbywały się od stycznia 2022 r., a w ich trakcie konsultowane były przede wszystkim aspekty prawne ochrony dóbr kultury w czasie sytuacji kryzysowych. W spotkaniach realizowanych we Wrocławiu, Warszawie i Radomiu brali udział przedstawiciele Sił Zbrojnych RP, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie.

Podczas części praktycznej warsztatów ZABYTEK-22 współdziałały ze sobą Siły Zbrojne RP oraz administracja publiczna, w tym przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej z Krakowa,  Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, pułku ochrony, 2 pułku saperów, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, Centralnej Grupy Działań Psychologicznych, Wojskowej Straży Pożarnej oraz Żandarmerii Wojskowej. Natomiast zabezpieczenie logistyczne zapewniło Dowództwo Garnizonu Warszawa oraz 42. Baza Lotnictwa Szkolnego. Obserwatorami warsztatów byli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Ministerstwa Obrony Narodowej

Scenariusz części praktycznej warsztatów ZABYTEK-22, w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej, obejmował ewakuację wystawy zorganizowanej w Muzeum Ordynariatu Polowego WP w Warszawie „Chrzest Polski-początki Państwa Polskiego” Realizujący zadania żołnierze, pod nadzorem pracowników muzeum, dokonali zabezpieczenia, zaewidencjonowania oraz ewakuacji zbiorów do wyznaczonych uprzednio miejsc, w tym do Centralnej Biblioteki Wojskowej i aplikacyjnie do Arkad Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie, Kościoła Garnizonowego w Radomiu a także do Portu Lotniczego w Radomiu. W rejonie Cytadeli Warszawskiej przeprowadzono kolejne epizody szkoleniowe w ramach których żołnierze wchodzący w skład Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego (WZZ), wydzielone siły Państwowej Straży Pożarnej, Wojskowej Straży Pożarnej, Patrol Saperski oraz Zespół CIMIC wspomagany przez grupę PSYOPS i eksperta z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie zrealizowały skoordynowane działania polegające na neutralizacji wycieku substancji łatwopalnej, gaszeniu pożaru i ewakuacji osób oraz dóbr kultury, podjęcia niewybuchu w pobliżu obiektów zabytkowych, a także raportowaniu zniszczeń obiektów zabytkowych.

W drugim dniu części praktycznej warsztatów w Radomiu zrealizowano proces przekazania dóbr kultury ewakuowanych z Muzeum Ordynariatu Polowego WP pod ochronę w Kościele Garnizonowym w Radomiu. Po sprawdzeniu przez policjantów z KMP w Radomiu i Żandarmerię Wojskową obiektu skrzynie zostały zdeponowane i przekazane pod ochronę zorganizowaną przez żołnierzy 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Kolejne epizody szkoleniowe zrealizowano w Porcie Lotniczym w Radomiu, gdzie po odparciu niespodziewanego ataku na konwój przekazano najcenniejsz dzieła do transportu lotniczego poza granicę kraju. W epizodzie tym uczestniczyli także policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Podczas omówienia przebiegu części praktycznej warsztatów przedstawiciele administracji publicznej i służb mundurowych sformułowali wstępne wnioski z realizacji otrzymanych zadań. Uczestnicy warsztatów potwierdzili potrzebę realizacji praktycznych warsztatów również na obszarze innych województw w celu uzyskania szerszego spektrum w zakresie wypracowania procedur ukierunkowanych na efektywniejszą ochronę dóbr kultury. Rezultatem warsztatów będą rekomendacje z dokonanych analiz obowiązującego prawa z zakresu bezpieczeństwa obiektów dziedzictwa kulturowego w okresie pokoju i sytuacji kryzysowych.

Na zakończenie warsztatów, w hali odpraw Lotniska Warszawa-Radom odbył się briefing prasowy z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciecha Skurkiewicza oraz Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej gen. broni Wiesława Kukuły. Obaj podkreślali ogromne znaczenie tego rodzaju działań w utrwalaniu procedur dotyczących współdziałania Sił Zbrojnych RP z administracją publiczną. Szczególnie istotnym jest fakt, że wraz z wejściem w tym roku w życie Ustawy o obronie Ojczyzny, to Wojska Obrony Terytorialnej stały się głównym koordynatorem działań wojskowych do wsparcia administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych.

Autor: Międzynarodowy Ośrodek Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu/ZP KWP

Powrót na górę strony