Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzyinstytucjonalna współpraca międzynarodowa

Data publikacji 17.11.2022

Dziś w Komendzie Głównej Policji odbyła się uroczystą zbiórka oraz spotkanie poświęcone współpracy międzynarodowej w ramach polsko-chorwackich patroli oraz współpracy międzyinstytucjonalnej polskiej Policji z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Zagrzebiu, stąd też obecność Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Chorwacji Pana Andrzeja Jasionowskiego. Spotkaniu przewodniczył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej.

Jednym z priorytetów polskiej Policji jest rozwijanie współpracy międzynarodowej. Sprawdzoną w praktyce formą tej współpracy, cenioną przede wszystkim przez polskich obywateli, ale i policje innych państw – stąd intensywnie rozwijaną – są organizowane przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, patrole międzynarodowe, stąd też w spotkaniu uczestniczył jego dyrektor insp. Robert Kumor.

Obecnie tego rodzaju współpraca prowadzona jest ze stroną bułgarską, czeską, francuską i włoską, jednak pionierskie w tym zakresie działania zapoczątkowane zostały w 2010 r.i dotyczyły polsko-chorwackich patroli na słonecznym wybrzeżu Adriatyku. Wówczas w projekcie uczestniczyła dwójka polskich policjantów przez okres dwóch tygodni. Od tego też czasu współpraca ta jest nie tylko kontynuowana, ale i intensywnie rozwijana. Dość powiedzieć, że w bieżącym roku działania prowadzone były pn. Miejsce Bezpiecznej Turystyki 2022 i - co podkreślił generał Paweł Dobrodziej - uczestniczyła w nich dwunastka polskich policjantów przez okres dwóch wakacyjnych miesięcy. Rozlokowani oni byli w sześciu chorwackich kurortach nadmorskich. W tym miejscu należy wskazać, iż w bieżącym sezonie w ramach tego międzynarodowego projektu służbę pełniła setka policjantów z dwudziestu krajów, w tym jak się wydaje tak egzotycznych jak Korea Południowa, Chiny, czy po raz pierwszy z USA. Najliczniejsza była delegacja polskich policjantów. Było to jednak uzasadnione ponieważ w bieżącym sezonie prawdopodobnie został pobity kolejny rekord, albowiem szacuje się, że ten słoneczny kraj odwiedziło około 1,35 mln Polaków. Dotychczas w ramach współpracy polska Policja oddelegowała do pełnienia służby na terytorium Republiki Chorwacji już 82 policjantów.

Działania prowadzone są w oparciu o podpisany Protokół pomiędzy Komendantem Głównym Policji Rzeczypospolitej Polskiej a Generalną Dyrekcją Policji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Chorwacji w sprawie zasad i warunków pełnienia służby przez polskich funkcjonariuszy Policji.

Zauważyć należy, iż stroną porozumienia nie jest Ambasada RP w Zagrzebiu, niemniej jednak cele i zadania personelu dyplomatycznego i delegowanych policjantów są zbieżne. Naturalnym było więc nawiązanie w ramach przedsięwzięcia bliskiej współpracy z tą placówką dyplomatyczną. Współpraca ta rozwijała się w ciągu kilkunastu lat w sposób naturalny i może stanowić modelowy przykład współpracy międzyinstytucjonalnej.

Od 2018 r., a więc od początku realizacji zadań w Ambasadzie RP w Zagrzebiu, bezpośrednią współpracę z Biurem Prewencji KGP, zapewnia Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Chorwacji Pan Andrzej Jasionowski i stąd jej dzisiejsza obecność na spotkaniu. Docenienia wymaga fakt, iż kontakt utrzymywany był całodobowo i wielokrotnie odbywał się również w godzinach nocnych.

Pan Andrzej Jasionowski swoją działalnością, wykraczającą poza zakres jego obowiązków, przyczynił się w znaczący sposób do rozwoju współpracy polskiej Policji z Policją Republiki Chorwacji. Dzięki osobistemu zaangażowaniu Pana Ambasadora polska Policja od lat jest wysoko oceniana jako partner chorwackich służb policyjnych, zarówno przez władze Chorwacji, jak również polskie MSZ i MSWiA.

W dowód uznania za zasługi dla Policji, na wniosek Komendanta Głównego Policji, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Panu Ambasadorowi Andrzejowi Jasionowskiemu Złoty Medal za Zasługi dla Policji. Medal ten, w imieniu Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka, został wręczony przez Zastępcę Komendanta Głównego Policji Pana Pawła Dobrodzieja podczas dzisiejszej uroczystej zbiórki.

Pan Ambasador, dziękując za wyróżnienie, podkreślił, iż odbiera je jako wyróżnienie nie tyle swojej osoby, ile wszystkich pracowników polskiej placówki dyplomatycznej, ponieważ na efekt końcowy pracuje cały personel placówki. Pan Ambasador podziękował za dotychczasową współpracę prosząc jednocześnie o możliwość jej rozszerzenia, zarówno w zakresie liczby kierowanych policjantów, jak i czasu pobytu w Chorwacji ponieważ sezon turystyczny trwa o wiele dłużej niż tylko dwa wakacyjne miesiące. Podkreślił profesjonalizm, zarówno kierownictwa Polskiej Policji, jak i kierowanych do tego rodzaju służby policjantów, którzy wykazywali ogromną wiedzę, zaangażowanie ale również otwartość w kontaktach z naszymi rodakami, a przede wszystkim wyrozumiałość dla zgłaszanych przez nich problemów.

Bez wątpienia istotnym efektem pełnienia służby w Chorwacji przez polskich policjantów, co zauważył Pan Ambasador, jak również generał Dobrodziej, jest podniesienie statusu obywateli polskich w Chorwacji jako grupy narodowej dobrze chronionej przez swoje państwo. Podejmowane przez polskich policjantów interwencje są niezwykle efektywne, z czego zadowolenia nie kryje również strona chorwacka. Pan Andrzej Jasionowski zwrócił również uwagę, iż widok polskich policjantów na głównych ulicach kurortów budzi sympatię Polaków.

Obie strony spotkania jednogłośnie oświadczyły, iż życzyłyby sobie dalszej tak owocnej współpracy zapewniającej bezpieczeństwo naszym rodakom, jednak na ostateczny kształt decyzji ma również duży wpływ strona chorwacka.


 

Powrót na górę strony