Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

CBŚP uhonorowane tytułem Przyjaciela Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej

Data publikacji 21.11.2022

Z okazji 30-lecia Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej odbyła się uroczysta gala, podczas której uhonorowano CBŚP statuetką “Przyjaciela Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej”.

Zabezpieczone znaczne ilości prekursorów narkotykowych, setki tysięcy nielegalnie pozyskanych wyrobów medycznych oraz współpraca na poziomie strategicznym, międzynarodowym i eksperckim — to efekty pracy Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat. Rozwój współpracy pomiędzy Policją oraz PIF to konieczność podążania za trendami w zakresie przestępczości i budowanie umiejętności ich skutecznego zwalczania oraz zapobiegania. Polityka w tym zakresie jest realizowana przez zacieśnienie współpracy na poziomie krajowym, jak również międzynarodowym — między innymi poprzez włączenie Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej w działania europejskiej platformy EMPACT NPS/Narkotyki Syntetyczne, której przewodniczy Centralne Biuro Śledcze Policji.

Główny Inspektor Farmaceutyczny Pani Ewa Krajewska postanowiła uhonorować dotychczasową współpracę z Policją przyznając nadinspektorowi Pawłowi Półtorzyckiemu - Komendantowi Centralnego Biura Śledczego Policji statuetkę “Przyjaciel Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej”. Komendanta CBŚP reprezentował nadkomisarz Michał Aleksandrowicz - Naczelnik Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej, który z okazji przyznania wyróżnienia wygłosił okolicznościowe przemówienie w zakresie dotychczasowej współpracy pomiędzy CBŚP i PIF.

W uroczystej gali uczestniczył przedstawiciel Komendanta Głównego Policji — insp. Michał Grzelec Zastępca Dyrektora Biura Kryminalnego KGP.

(CBŚP)

Powrót na górę strony