Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie szefów Policji ze Zgorzelca i Görlitz

Data publikacji 22.11.2022

Komendant Powiatowy Policji w Zgorzelcu podinsp. Jarosław Burdzy wraz z kadrą kierowniczą spotkał się z Komendantem Dyrekcji Policji w Görlitz Manfredem Weißbach oraz jego zastępcą p.o. Naczelnika Sztabu Dowodzenia Raikiem Schulze. Głównym tematem tego roboczego spotkania była współpraca obu formacji, dbanie o bezpieczeństwo na terenach przygranicznych, a także planowanie wspólnych patroli.

Wczoraj, 21.11.2022 roku, w Komendzie Powiatowej Policji w Zgorzelcu odbyło się robocze spotkanie kierownictwa zgorzeleckiej Policji z Komendantem Dyrekcji Policji w Görlitz Manfredem Weißbach oraz jego zastępcą p.o. Naczelnika Sztabu Dowodzenia Raikiem Schulze.

Spotkanie rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Zgorzelcu podinsp. Jarosław Burdzy, który przedstawił charakterystykę strefy przygranicznej, strukturę organizacyjną jednostki oraz osiągnięte wyniki w zakresie bezpieczeństwa.

Komendant podkreślił jak istotna, z racji położenia geograficznego, jest stała współpraca zgorzeleckiej Policji z przedstawicielami Policji niemieckiej oraz jej wpływ na bezpieczeństwo na terenach przygranicznych. Przykładem takiej współpracy jest między innymi dolnośląsko-saksońska grupa operacyjna „NYSA”, która istnieje od 2010 roku. W jej skład wchodzą funkcjonariusze Policji dolnośląskiej i saksońskiej z pionu służby kryminalnej komendy powiatowej w Zgorzelcu oraz Dyrekcji Policji w Görlitz. Grupa zajmuje się m.in. zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu, przestępczości narkotykowej oraz działaniami poszukiwawczymi.

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu nadkom. Łukasz Rachwalski, nadzorujący pion prewencji zaznaczył, że wypracowane doświadczenie w wymianie informacji oraz wspólne patrole polsko-niemieckie, przyczyniają się do realizacji stawianych przed policjantami zadań na najwyższym poziomie.

Szefowie obu służb zapewnili o woli współpracy w długofalowym wspólnym zwalczaniu zjawisk przestępczych, powiązanych z ruchem przygranicznym.

(KWP we Wrocławiu / mw)

Powrót na górę strony