Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Mł. insp. Mariusz Skiba wyróżniony Nagrodą Honorową IPN "Świadek Historii"

Data publikacji 23.11.2022

Wczoraj, w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Honorowej „Świadek Historii” przyznawanej osobom szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego. Wśród laureatów XI edycji jest mł. insp. dr Mariusz Skiba Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie.

„Świadek Historii” to honorowe wyróżnienie przyznawane raz w roku instytucjom, organizacjom i osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego oraz wspierającym pion edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, w realizacji ustawowej działalności w obszarach edukacyjnym, naukowym i wydawniczym w poszczególnych regionach kraju. Nagrodę przyznaje Kapituła, której przewodniczącym jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

W tym roku, nagrodę otrzymało 6 osób, w tym mł. insp. dr Mariusz Skiba Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Z wykształcenia historyk, służbę w Policji łączy z pracą dydaktyczną i naukową na Uniwersytecie Rzeszowskim. Od lat zaangażowany jest w działalność społeczną. Jest autorem kilkunastu artykułów naukowych poświęconych historii formacji policyjnych, dziejom regionu oraz sprawom bezpieczeństwa na Podkarpaciu. Był inicjatorem powstałej we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie monografii jubileuszowej z okazji 100. Rocznicy powstania Policji Państwowej  pt. „W służbie państwu i społeczeństwu. Z dziejów(1) formacji policyjnych na Podkarpaciu (1919-2019)”. Wielokrotnie podejmował i wspierał inicjatywy mające na celu upamiętnienie ofiar Zbrodni Katyńskiej.

We wczorajszej uroczystości uczestniczyli Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Mateusz Szpytma, dr hab. Dariusz Iwaneczko Dyrektor IPN Oddział w Rzeszowie oraz przedstawiciele władz wojewódzkich Wicewojewoda Podkarpacki Radosław Wiatr oraz Stanisław Kruczek członek Zarządu Województwa Podkarpackiego. Podkarpacką Policję reprezentował nadinsp. Dariusz Matusiak, Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie. Wśród gości obecni byli samorządowcy, przedstawiciele placówek oświatowych i kulturalnych, także policjanci.

W 2020 r. z okazji 20. rocznicy działalności Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie ustanowił nagrodę honorową Veritas et Memoria - Prawda i Pamięć. Ta wręczana dorocznie nagroda jest kierowana do osób i instytucji, które aktywnie współpracują i wspierają IPN w jego pracy ustawowej. W 2022 r. kapituła nagrody przyznała statuetkę Veritas et Memoria Podkarpackiemu Kuratorium Oświaty, z rąk wiceprezesa IPN dr. Mateusza Szpytmy odebrała ją Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty. 

Uroczystości towarzyszył recital zespołu „Buen Camino”, który zaprezentuje twórczość mjr. Adama Kowalskiego z Rzeszowa, poety, legionisty, żołnierza Polskich Sił Zbrojnych.

 

Więcej o wręczeniu wyróżnień na stronie Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie

Powrót na górę strony